top of page

Rüyada üçgen görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ürün

 • Bolluk

 • Üçlem

 • Çocuk

 • Bebek

 • Bereket

 • Çoğalma

 • Hamilelik

 • 3 boyutlu

 • 3 seçenek

 • Aşk üçgeni

 • Sayıca artış

 • 3 kişiyi ilgilendiren

 • Ekilenlerin biçilmesi

 • 3 kişinin dahil olduğu

Rüyada üçgen görmek ne anlama gelir?

Tüm geometrik şekiller aslında numerolojide bir sayının etkisi altında kalırlar ve o sayıyla ilgili şifre içerirler. Rüyada görülen üçgen de yine aynı şekilde bize 3 sayısıyla ilgili bir bilgi ya da şifre sunar. Rüyada görülen üçgenin 3 köşesi vardır ve bu 3 köşeden her biri farklı bir istikamete bakarak bazen 3 farklı seçeneği ya da 3 kişiyi işaret ederler.

 

Rüyada üçgen gören kişi 3 sayısına odaklanarak bu rüyayı yorumlamalıdır. Bu rüyayı gören için tıpkı üçgenin her köşesinin farklı bir istikameti işaret etmesi gibi kişinin hayatında da belki 3 önemli seçenek bulunmaktadır, ya da bu köşelerden her birinin ucu bir insanı işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde rüya sahibinin hayatında sadece 3 kişiyi ilgilendiren çok önemli bir olay yaşanmaktadır ve bu yüzden rüya sahibi bunun etkisiyle üçgeni görmüştür. Rüyada görülen üçgen bazen bir aşk üçgenine de işaret edebilir.

 

Çok eski devirlerden beri üçgenin rüya tabirciliğinde kutsal üçlüyü (anne-baba-çocuk) temsil ettiği düşünülmekte idi. Bu yüzden bu rüyanın sadece anne, baba ve çocukla ilgili bilgi sunduğuna inanılırdı. Bu tabircilik anlayışına göre üçgenin zirvede görülmesi ailevi meselelerde güzel sonuçlar almaya, maddi refahı yakalamaya ve ailevi durumların iyiye gitmesine işaret eder. Bir üçgenin kırılması hayra yorulmaz ve bu rüya ailenin dağılması ya da boşanmaya işaret edebilir. Rüyada yolda yürürken bir üçgen gören kişi tez zamanda evlenir ve bir çocuğu olur. Kısacası, rüyadaki üçgenin durumu aslında ailenin durumudur. Rüyada bir üçgenin ters görülmesi ailevi meselelerin ve aile hayatının ters düz olması anlamına gelir.

 

Rüyada görülen üçgen bize hem numerolojik hem de coğrafik bilgi verir. Üçgenlerin birçoğunun üst köşesi kuzeye diğer iki köşesi ise doğu ve batı istikametlerine işaret eder. Bu rüyanın sahibi bu 3 yönün kendisi için tam olarak ne ifade ettiğini anlayarak rüya yorumunu yapmalıdır. Rüyada ters üçgen görmek ise güney-doğu-batı yönlerinde bilgi içerir. Rüyasında üçgen gören aynı zamanda bu köşelerin ucunun kime ya da hangi objeye baktığını da hesap ederek yorum yapmalıdır.

 

Rüyada üçgen tüm bunların yanı sıra bize numerolojik bir mesaj verir. Numerolojide 1 her zaman ilk insanın, Adem’in ve ilk enerjinin simgesidir. 2 ise ikinci insan, kadın ya da ilk duraksama noktasını temsil eder. 3 her zaman çocuktur. Bu yüzden rüyasında üçgen gören kişinin hayatına yeni bir bebeğin girmesi olasılığı her zaman vardır. Fakat bazen 3 üreme, sayıca artış ya da çoğalmanın temsilcisidir. Bu yüzden bazıları için bu rüya ekilenin biçilmesi ve geçmişte yapılan çalışmaların ilk karşılıklarının alınmasını müjdeler. Düzgün ve muazzam bir üçgen her zaman güzel anlamlar içerir fakat üçgenin bozuk ya da kötü durumda olması kötü sonuçlar alınacağından haber verir.

Tarot ve semboller dilinde üçgen

Eski Mısır ve Budistlerde üçgen birbirine bağlı 3 kişi olan anne, baba, çocuk üçlüsünün simgesi idi. Tarot ve semboller dilinde de genellikle birbiri ile ortak değerleri paylaşan ya da birbirine bağlı 3 kişiyi  temsil etme ihtimali oldukça yüksektir. Fakat bu bağ her zaman kan bağı olmamakla beraber bazen 3 ortaklı bir şirket, bir olaydan etkilenen 3 kişi hatta bir aşk üçgeninde rol oynayan 3 kişiyi temsil ediyor olma ihtimali de yüksektir. Bazen hayatımızın 3 farklı alanına dair bilgi sunuyor olabilir.

Tarotta üçgen aynı zamanda dağların zirvesine benzer şekilde resmedilmiştir. Bu yüzden bir köşesi gök yüzüne bakan üçgen her zaman yükselme, kariyerde tırmanma ve yücelmenin temsilcisidir. Fakat üçgenin güneye bakan bir köşesi (ters üçgen) ise bize zirveyi değil zemini işaret eden bir duruma delalettir. Bu yüzden ters üçgen bazen iflas, dibe vuruş ya da korkulanın başına geleceğinin habercisi olabilir. Rüyada görülen üçgenin köşelerinin nereye ya da hangi yönlere işaret ettiği yorumculukta daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Rüyada üçgen şekli:

Rüyada üçgen şekli vücut, zihin ve ruh arasındaki mükemmel uyumun temsilcisidir. Çok düzgün çizilmiş bir üçgen gören hayatının bu üç alanında uyum ve dengeyi sağlamış kişidir. Fakat üçgenin düzgün olmaması ya da köşelerinin birinin kısa oluşunun göze çarpması kişinin hayatındaki bu üç alandan birinin ihmal edilmesi dolayısıyla dengesizlik ve uyumsuzluk olmasına işarettir. Rüyada mükemmel ve kusursuz bir üçgen görmek her zaman hayırlıdır ve kişinin hayatında denge ve uyum olduğunu hatırlatır.

Rüyada üçgen çizmek:

Rüyada üçgen çizdiğini görenin hayatında 3 temel odak nokta vardır ya da üç şeyi çok istemektedir. Bu rüyayı gören bazen ailevi (anne-baba-çocuk üçlüsü) meselelerle ilgili istediği gibi olmayan bazı durumları düzeltme eğilimi içerisindedir. Rüyasında bir yere mükemmel bir üçgen çizen kişi hayatında mükemmel olmayan 3 şeyi aslında mükemmelleştirme çabası içine girmiş kişidir. Bu rüyada çizilen üçgenin her köşesi bir kişiyi ya da hayatın bir alanını temsil eder. Bu yüzden üçgen çizdiğimiz rüyalarda her köşenin tam olarak neyi ya da kimi işaret ettiğine bakmalıyız.

Bu rüyayı yorumlamak objenin tam olarak ne olduğunu bilmeden oldukça zordur. Fakat rüyada görülen objenin anlamı hesaba katılarak bu anlamın 3 kişiye yansıtması ya da 3 kişiyi ilgilendirmesi olasılığı bulunur. Örneğin, rüyada üçgen şeklinde bir pasta güzel haber almaya ve neşelenmeye ve bu güzel haberden 3 kişinin nasiplenmesine ve sevinmesine işaret eder. Yine aynı şekilde rüyasında üçgen şeklinde bir tarla gören kişi için bir mirasın üçe bölünmesi ya da üç kişinin bu mirastan pay alması mümkündür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page