top of page

Rüyada üst kat görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Baş

 • Güç

 • Beyin

 • Zirve

 • Öz güven

 • Düşünce

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Rütbe artması

 • Göze çarpmak

 • Zirveye çıkmak

 • Amaca ulaşmak

 • En yüksek rütbe

 • Kürsüye çıkmak

 • Engelleri aşmak

 • İşyerinde sivrilmek

 • Vücudun kafa kısmı

 • En üst kattaki komşu

 • Seviyenin yükselmesi

 • Patronun yanına çıkmak

 • İş yerinin yönetici kadrosu

 • Bir organizasyonun beyin takımı

Rüyada üst kat görmek – en üst kat görmek:

Rüyada üst kat ya da en üst kat en genel anlamıyla yükselmek, zirveye çıkmak ve en tepeye varmakla ilgilidir. Bazıları için kariyerde en yüksek zirvedeki koltuğa oturmak, şirketin kaymak tabakasına girmek ya da rütbe kazanmakla ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi ayrıca tüm engelleri aşarak gitmek istediği zirveye ulaşır.

 

Rüyada en üst kat bilinçaltındaki birincilik dürtüsüyle ilgilidir. Kendini üst katta görenin aslında bir konuda öz güveni yüksektir ve en iyi olduğunun farkındadır. Bazıları için rüyada üst kat arzu edilen kariyere ulaşmak ya da birincilik koltuğuna çıkmaktır. Fakat bu rüyayı yorumlamak isteyen rüyada üst kat görmekten ziyade üst katı nasıl gördüğüne ve içinde bulunduğu üst katta tam olarak hangi olayların yaşandığına bakmalıdır. Üst katta kavga gürültü iş hayatında üst seviyedeki bir koltuk için üst çatışma çıkmasına delalettir.

 

Rüyada üst kat aynı zamanda insan vücudunun kafa ve beyin kısmıyla ilgili bilgi içerir. Üst katta yaşananlar aslında insanın bilinçaltındaki düşüncelerdir. Bazen üst katta yaşanan bir kavga ya da gürültü rüya sahibinin zihnindeki bulanıklık, kararsızlık ya da yön belirsizliğine işaret eder. Üst kattaki sükunet ya da huzur aslında insan zihnindeki karmaşanın ya da kararsızlıkların sona ermesi ve kişinin geleceğe dair bazı kararları kesin ve net olarak vermesine işarettir.

 

Rüyada üst kat aynı zamanda toprak elementinden yani dünyevi olandan kaçmak, bazıları için gerçek hayattan uzaklaşma ve maneviyata yakınlaşma isteğidir. Bu tip rüyayı gören kişi belli bir süreliğine dünyevi olandan uzaklaşıp manevi olana yakınlaşabilir. Çünkü rüyada yer gerçekliği ve fiziksel alemi gösteren toprak elementiyle temsil edilir ve topraktan uzaklaşan fiziksel alemden yani yerden uzaklaşır.

 

Rüyada üst kat bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da tepeye tırmanma anlamı içerirler. Üst kata bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Üst kat bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.

 

Rüyada üst kat aynı zamanda güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim zirve noktayı görüyorum, o halde oraya gidebilirim” der. Rüyasında üst kata bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki üst kat gerçek hayatta ne kadar tepeye tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

Rüyada üst kata çıkmak

Rüyada üst kata çıkmak:

Rüyada üst kata çıkmak engelleri aşmak, yükselmek ve tepeye tırmanmakla alakalıdır. Bu rüya bazen iş arkadaşları arasında sivrilmek ya da bir sınavda herkes sollayarak birinci olmakla da tabir edilebilir. Rüyasında üst kata çıkan gerçek hayatta herkesin önüne geçecek bir hamle yapar ve diğerleri içinde yükselir, yücelir. Rüyada üst kata çıkmak bazen yüksek mevkide bulunan kişi ya da kişilere yapılan ziyaretleri de temsil edebilir. Bu kişi bazen amirinin, şirket sahibinin ya da yüksek rütbedeki bir siyasetçinin yanına giderek bir ricada bulunabilir.

Rüyada üst kata çıkmak aslında gerçek hayatta karşılaşılan zorluklar ve hayatın engebeleriyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi bu üst kata çıkışın ne kadar sürdüğüne dikkat ederek rüyayı yorumlamalıdır. Bazen bu çıkış kişinin çektiği zahmetleri ve bu zahmetlerin ne kadar süre boyunca çekileceği konusunda bilgi sunarlar. Rüyasında üst kata çıkmayıp üst kata yakın olduğunu gören bir işin yüzüp kuyruğuna gelmiştir.

Rüyada en üst kat kaymak tabaka, şirketin yönetici personeli ya da insan zihnindeki aktiviteler hakkında bilgi sunar. En üst kat rüyasının tabiri her birey için farklı yapılmalıdır. En üst katında yaşanan olaylar aslında kişinin zihninde ya da hayatında üst tabakada bir yerde cereyan eden olayların temsilcisidir. En üst katında çıkan kavga bazıları için şirketin yönetici personeli arasında çıkan anlaşmazlıklar ve uyumsuzların simgesi olabilirken bazıları için sadece kişinin zihnindeki karmaşa ve kararsızlıkların temsilcisidir.

 

Rüyada en üst kat bazen zirveye tırmanma ya da yüksek rütbedeki kişilere yapılan ziyaretler hakkında bilgi sunar. Bu rüyayı gören kişi kariyerde yüksek bir koltuk elde eder ya da geçici bir süreliğine patronun veya bir siyasetçinin yanına çıkıp ondan bir ricada bulunabilir. En üst katında neler yaşandığı bu ricaya kişinin alacağı cevabın ne olduğu konusunda bilgi sunar. Rüyada en üst kat bazı kişiler için tüm engellerin aşılması ve sorunların çözülmesine delalettir.

Gerçek hayatta ast-üst ilişkisi içinde olduğumuz kişiler rüyada bize apartman sakinleri olarak görülebilirler. Rüyada alt kat komşular astlarımız üst kat komşular ise üstümüzdeki insanlardır. Rüyada alt kat komşusu seviye ya da rütbe olarak bizden alt tabakada olan insanlar, bazen evlat ya da işçileri bazen yaşça küçük insanları temsil ederler. Bu rüyalarda ast-üst ilişkisi esastır. Alt kat komşusuna giden bu insanlara ziyarette bulunur ya da bir iş için danışır. Alt kat komşusunun kendisini ziyaret ettiğini gören kişinin işçisi, evladı, kendisinden yaşça küçük biri veya maddi durumu rüya sahibinden kötü biri bir ricada bulunur ya da para ister. Rüyada kendi seviyemizden düşük insanlar bize alt kat komşusu kılığında görülebilirler. Bir subay için alt kat komşusu bazen bir astsubay hakkında bilgi içerir.

Rüyada apartman sakinleri aynı zamanda insan vücudunun değişik bölümleri hakkında da bilgi sunarlar. Örneğin, en üst kat komşusu her zaman hayatımızın düşünsel yanı ve karar mekanizmamızdır. Zemin katta oturanlar ise vücudun ayak kısmı ve yolculuklarımızdan haber verir. Rüyada bilinçaltı binayı insan vücudu ve bağışıklık sistemi olarak değerlendirebilir. Bu yüzden en üst kattaki komşunun rüyada vefat etmesi bazen lider eksikliği, tek başlılığın ortadan kalkması ya da zihinsel bulanıklık işareti olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page