top of page

Rüyada uzay görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yenilik

 • İletişim

 • Boşluk

 • Yurt dışı

 • Gelecek

 • Teknoloji

 • Bilinçaltı

 • Sonsuzluk

 • Araştırmak

 • Keşfetmek

 • Maneviyat

 • Yücelmek

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Uzaklaşmak

 • Bütünsellik

 • Matematik

 • Bilgisayar

 • Yeni bir ortam

 • Farklı kurallar

 • Farklı kanunlar

 • Uzak ihtimaller

 • Farklı bir ortam

 • Manevi yolculuk

 • Sonsuz potansiyel

 • Derinliklerine inmek

 • İmkansızı başarmak

 • Gerçeklerden uzaklaşmak

 • İçindeki potansiyeli keşfetmek

Rüyada uzayda olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada uzay bilinçaltımızın inşa ettiği “sonsuz potansiyel” objesi ve analitik psikolojinin babası Carl Jung’un "kolektif bilinçaltı" (collective unconscious) tanımının temel değerlerini barındıran bir simgedir. Aslında rüyadaki uzay evrenle ve evrendeki herkesle ve her şeyle bağlantı kurduğumuz sonsuz boşluğun simgesidir. Rüyada uzayda yaşanan her şey rüya sahibinin bilinçaltı ve arketipleriyle ilgilidir.

Uzay rüyaları kaderde kısıtlanma hissinden kurtulduğumuz bir noktaya varmak, boş alan ihtiyacını karşılamak, içindeki sonsuz potansiyel ve yaratıcılığın farkına varmak, kendini hiç olmadığı kadar özgür hissetmek gibi değerleri barındırır. Ruhsal anlamda kozmik varlığın ve kozmik bütünlüğün bir parçası olmanın da altını çizer. Bu rüya kişinin kendi iç dünyasının zenginliğini ve iç potansiyelini, aynı zamanda bilinçaltının gücünü ve sonsuz yaratıcılığını keşfetmesi gibi durumlarda görüldüğü için oldukça heyecan verici ve güzel bir rüyadır. Uzay rüyalarının bir özelliği sonsuz seçenek ve sonsuz yön sunmalarıdır. Bu rüyaya göre 1 milimetrelik bir yön sapması ya da ufak bir karar değişikliği bile kaderde kendimizi bambaşka bir noktada bulacağımızın altını çizer.

Sembolik olarak uzay rüyaları ve çark rüyaları birbirine benzer. Bunun sebebi 360 dereceli çarkın bu 360 derecenin her yönüne dönebilmesi ve hayatımızda bir “yönlendirici direksiyon” görevi yapmasıdır. Fakat uzay yolculuğunda sadece 360 derecelik bir yönlendirilmeye kısıtlı kalmayız. Uzayda sonsuzluk ve tüm yönlere gidiş teması bulunmaktadır. Çark rüyası bize 360 derecenin dışında hiçbir yöne gidiş imkanı sunmazken uzay rüyalarında varmak istediğimiz her nokta bize açıktır. Bu yüzden uzay rüyaları aslında kaderde her yöne gidişin mümkün olduğu bir sonsuzluk potansiyeline varış anının simgesidir. Bu rüyanın sahibi öyle bir noktaya gelmiştir ki verdiği bir karardan sonra hayatı değişir.

Uzay rüyaları daima gelecek, teknoloji, dijital alem ve iletişim sembolü olduklarından teknolojiyle ilgili bir alana dalmak ve bu alandaki sonsuzluktan büyülenmekle ilgili olabilir. Bu rüya bazen sonsuz yaratıcılık sunan bir mesleğe girerek o mesleğin yaratıcılık aleminde kaybolmak ya da yönünü kaybetmekle de alakalı olabilir. Rüyasında uzay görenin matematiğin ya da bilgisayarın sonsuz imkanlarını kullanabileceği bir meslekte kafa karışıklığı yaşaması ya da öğreneceği çok fazla şey olduğunun farkına varması da mümkündür. Rüya sahibi girdiği bu teknolojik alemde hayal gücü ve yaratıcılığın sonsuzluğunu anlar ve bu alemden etkilenir. Uzayda görülen tüm dev ve ilham verici gezegenler aslında kişinin bu alemde yaratıcılığını kullanarak ortaya koyabileceği şaheserler ve projelerin temsilcisidir.

Rüyada uzayı görmek

Rüyada uzaya gitmek:

Rüyada uzaya gitmek ve uzayda yaşanan her şey aslında kolektif bilinçaltı ve arketiplerin davranışlarını temsil eder. Uzaydaki hareketlenmeler, gezegenler ya da yaşanan tüm heyecan verici durumlar aslında günlük hayatta başımıza gelecek olayların, hayatımızı etkileyen kişilerin ya da bu kişilerin davranışlarının yansımasıdır. Örneğin, uzayda çok büyük bir gezegene doğru yaklaşıyor olmamız aslında hayatımızı büyük ölçüde değiştirecek bir olaya, mekana ya da kişiye doğru hareket ettiğimizi simgeler. Uzayda üzerimize gelen tüm gök taşları ve asteroidler günlük hayatta karşılaştığımız engeller, düşmanlar ya da düşmanlardan gelecek hamlelerin temsilcisidir. Rüyada uzayda gezinirken korkuyor olmak yönünü kaybetme korkusudur.

Rüyada uzayda gezmek kısıtlı alandan çıkarak sonsuz genişliğe varmak, dar görüşten kurtulmak ya da bir şeyin iç yüzünü keşfetmeye delalettir. Bu rüya bazen uzak ya da imkansız gibi görünen ihtimallerin gerçekleşmesi ya da sonsuzluğun büyüsüne kapılmakla ilgilidir. Rüyasında uzayda gezen aslında kendi iç dünyasında gezinti yaparak kendi iç potansiyellerini keşfeder. Bu rüyayı daha iyi yorumlayabilmek için rüyanın senaryosuna ve uzayda görülen cisimlere odaklanmalıyız. Çünkü uzayda gördüğümüz her cisim ya da her hareket aslında kolektif bilinçaltımızda yerleşmiş çekirdek düşünceler, duygular ya da arketipler hakkında bilgi sunar.

Uzay tüm bunların yanı sıra bize gelişim, teknoloji ve hayatın matematiksel yönü ile ilgili bilgi sunar. Bu yüzden bu rüyanın sahibi bu sıralarda kendini bilgisayar ya da teknolojiyle ilgili konulara fazla kaptırmış ve teknolojinin bu sonsuzluk alemine dalmış olabilir. Uzayda gezmek bizim için “etkileyici”  olarak kabul edilen bu dünyada keşifler yapmak, araştırmak ya da bu dünyaya bütünsel yaklaşmanın simgesidir. Aslında rüya sahibi için içine girmiş olduğu bu uzay “yeni dünya” algısıdır. Bu rüyayı yorumlamak için uzayda ne hissettiğimize ve nelerle karşılaştığımıza bakmalıyız. Rüyasında uzayda mutlu ve kendini bu gezintiden çok etkilenmiş gören kişi aslında içine girdiği bu “yeni dünya” ortamında sürekli yeni şeyler keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alır. Bazıları için uzayda gezmek tüm bu matematik ya da bilgisayar alanlarından biriyle ilgili eğitim almaktır.

Uzayda yolculuk yapmak manevi yolculuk, sonsuz potansiyellerin keşfetmek ve kendi bilinçaltı ve tüm bu bilinçaltının yaratıcılığıyla yapabileceklerini araştırmanın sembolüdür. Bu rüyayı gören aslında kendi iç potansiyelini gezer ve bu potansiyeli ve bilinçaltının sonsuz gücünü kullanarak neler yapabileceğini araştırır. Uzay daima gelecek, teknoloji, matematik ve bilgisayarla ilgili konuların da sembolüdür. Bu yüzden rüya sahibinin bu alanlardan biriyle ilgili kendini geliştirmesi, eğitim alması ya da yaratıcılığını kullanarak baz çalışmalar yaparak bunu tüm insanlığa sunması da mümkündür. Kısacası, bu rüyayı gören aslında geleceğin kendisi için sonsuz imkanlarla dolu olduğunu bilmektedir ve kendi geleceğini yaratmak için kendi bilinçaltının gücünden ve nimetlerinden faydalanır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page