top of page

Rüyada üzüm görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kitle

 • Ödül

 • Nimet

 • Nüfus

 • Müjde

 • Bolluk

 • Mükafat

 • Bereket

 • Çoğalma

 • Cömertlik

 • Zenginlik

 • Sayıca artış

 • Güzel haberler

 • Şansın açılması

 • Nasibin açılması

 • Kazancın artması

 • Ekilenin biçilme zamanı

Rüyada üzüm görmek ne anlama gelir?

Rüyada üzüm bolluk, bereket, sayıca artış ve çoğalma sembolüdür. Tarot ve semboller dilinde üzüm ve üzüm asmaları daima zenginlik ve refah sembolü olarak görülmüştür. Bu yüzden bu sembol en fazla para kartlarında ve bolluk-bereket sembolü olan imparatoriçe kartında resmedilmiştir.

 

Rüyada görülen üzüm aslında toprak elementinin cömertliği ve vericiliğiyle ilişkilendirilir. Bu yüzden üzüm gördüğümüz rüyalarda bir yerden nasiplenmek ya da elimize para geçmesi olasılığı bulunur. Bu rüyayı görenin maddi kazançlarının artması, yeni bir işle mükafatlandırılması ya da bir yerden miras kalması da mümkündür. Kısacası üzümü gören kişinin parasal konularda şansı açılır ve evinin bereketi artar. Bu rüya bazıları için ucu zenginliğe varan bir iş fırsatı ya da proje ile ilgilidir. Rüyada üzüm gören kişi çevresindeki fırsatlara iyi bakmalıdır.

 

Sembolik olarak üzüm ve nar rüyaları birbirine benzer ve her ikisi de sayıca artış ve çoğalmanın sembolü olarak kabul edilirler. Bu yüzden rüyadaki üzüm bazen sayıca artış ve çoğalmanın sembolüdür. Bu artış bazen paranın artması, yatırımların değerlenmesi olabileceği gibi hamilelik dolayısıyla ailedeki bireylerin sayısının artması da olabilir. Kısacası rüyasında üzüm görenin nasibi açılır, parası artar ya da hanesine yeni bir bebek gelir. Bu rüya aynı zamanda dar bir evden daha geniş ve ferah bir eve çıkmak ya da geçimin ferahlamasının işareti de olabilir.

 

Bu rüya bazen rüya sahibinin sahip olduğu içsel potansiyel ve yeteneklerin bolluğuyla ilgilidir. Üzüm zihnin yaratıcılığı ve bu yaratıcılığın sonsuzluğuyla da ilgilidir. Rüya sahibinin aklında değişik fikirler ya da çılgın projeler var ise bilmelidir ki bu fikirleri uygulamaya koyarsa kendisi için sonsuz bolluk, bereket ve zenginlik vardır. Bazen üzüm rüyası ani bir ilham ya da çok farklı bir fikre sahip olmakla ilgilidir. Bu fikir değerlendirilir ve uygulamaya koyulursa rüya sahibi için çok büyük nasip kapılarını açacaktır. Rüyadaki üzüm tıpkı tabiat ananın sonsuz vericiliği ve cömertliği gibi insan zihninin de sonsuz yaratıcılığının altını çizer. Rüya sahibi Allah vergisi bir yeteneğe ya da yaratıcılığa sahiptir ve bu yetenekleri kullanarak kendisine yeni bir gelir kapısı elde etmelidir.

Rüyada üzüm yemek

Rüyada üzüm yemek:

Rüyada üzüm yemek nasiplenmektir. Bu rüyanın sahibi ya geçmişte ektiklerini biçer ve karşılığında nasiplenir ya da haneden birinin geçmişteki çabalarından dolayı maddi menfaat görür. Üzüm yemek bazıları için para almak ve alışveriş yaparak sevinmeye de işaret edebilir. Rüya sahibi uzun zamandır sahip olmak istediği bir malı en sonunda satın alır ve sevinir. Rüyada üzüm de dahil vücuda giren tüm meyveler aynı zamanda haneye giren rızkları temsil ederler. Bu yüzden üzüm yiyen kişinin hanesine bir şekilde rızk ve bolluk bereket girer. Bu rüya kesinlikle en hayırlı ve güzel rüyalardandır ve rüyanın sahibi kendisine gelecek bu rızkı beklemelidir.

Üzüm asmaları en hayırlı rüyalardandır. Üzüm asmaları ya da üzüm salkımı görmek en genel anlamıyla “gani gani almak” olarak nitelendirilir. Rüya sahibi ne istediyse bir şekilde eline istediğinden bol miktarda geçer. Bu rüya bazen bol para ya da bir yerden umulduğundan daha fazlasını almakla alakalıdır. Bazıları için bu rüya birden fazla (ikiz ya da üçüz bebeklere) hamilelik anlamına da gelebilir. Kısacası, rüyasında üzüm asmasının kendisine verildiğini görene kaderin elleri istediği bir şeyi bol bol verecektir. Üzüm asması ya da üzüm salkımları aynı zamanda kalabalık insan topluluğu, eve gelecek çok fazla sayıda misafir ya da düğün gibi bir organizasyonda çok sayıda insanla bir araya gelmektir.

Rüyada üzüm bağı bolluk, bereket ve istediğinden fazlasına sahip olmakla müjdelenmektir. Bazen bu rüya sonu zenginlik olacak çok büyük bir fırsatın rüya sahibinin kapısını çalmasına delalettir. Rüyada üzüm bağı aynı zamanda bir işe sıfırdan başlayarak ilerlemeye delalet eder. Rüya sahibi çalışması için uygun ortama ya da platforma artık sahiptir. Tek yapması gereken atması gereken adımları kusursuzca atmak olmalıdır. Rüyada boş fakat ekilmeye hazır üzüm bağı ortalığı boş bulmak, kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak için kolları sıvamak ayrıca görünürde düşman, rakip ya da engelleri bulunmamasıyla alakalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page