top of page

Rüyada vahşi hayvan öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada vahşi hayvan öldürmek ne anlama gelir?

Vahşi hayvan öldürdüğümüz rüyalar bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran vahşi hayvan bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir vahşi hayvan kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorunu. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir vahşi hayvanın kendisine saldırdığını görebilir. Vahşi hayvanı öldürürse sorun ortadan kalkar.


Vahşi hayvan öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki vahşi hayvanın durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir vahşi hayvan daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer vahşi hayvan yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.

Rüyada vahşi bir hayvanı öldürmek

Vahşi hayvan öldürdüğümüz rüyalarda çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rerkabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “vahşi hayvanı öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.


Vahşi hayvan öldürdüğümüz rüyalar düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Rüyada bize saldıran vahşi hayvan karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Vahşi hayvanı öldüren bu engeli aşar.

Vahşi hayvan öldürdüğümüz rüyalar bizi alt edecek bir düşmanı ya da istikrarımızı tehlikeye sokacak bir sorunu bertaraf etmenin habercisidir. Bu rüyalar yaşam yolculuğumuzda uzlaşma imkanının sona erdiği zamanlarda bir şeyi zor ya da güç kullanarak almak zorunda alacağımız bir süreçte galibiyet müjdesi verir. Bir başka deyişle vahşi hayvanı öldüren bir sorunu bertaraf eder ve gücünü kanıtlar.


Rüyada bize saldıran vahşi hayvan bazen kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Vahşi hayvanı öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli a da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden vahşi hayvanı öldürmek daima iyiye alamettir.

Rüyadaki vahşi hayvan bazen tatsız durumlar, bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir vahşi hayvanın ya da vahşi bir hayvanın bize saldırdığını görürüz. Vahşi hayvanı öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.


Bazen vahşi hayvan öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran vahşi hayvan ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki vahşi hayvanı öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.

Vahşi hayvan öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi savaşı seçmektir. Çünkü, vahşi hayvan ya da bizi yok etme kapasitesine sahip tüm vahşi hayvanlar rüyalarımıza giren davetsiz misafirlerdir ve bize tamam-devam savaşı hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (vahşi hayvan tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (vahşi hayvanı öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat vahşi hayvanı öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page