top of page

Rüyada valiz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Değişim

 • Seyahat

 • Evlatlar

 • Görevler

 • Hazırlıklar

 • Endişeler

 • Gelişmeler

 • Potansiyel

 • Yetenekler

 • Donanımlar

 • Yan unsurlar

 • Hız azaltıcılar

 • Sorumluluklar

 • Yaşam yükleri

 • Araç ve gereçler

 • Sahip olduklarımız

 • Yapılacak işler listesi

 • Elinden tuttuğumuz kişiler

 • Yanımızda götürdüklerimiz

Rüyada valiz görmek ne anlama gelir?

Rüyada valiz bilinçaltı tarafından oluşturulan “yaşam yolculuğumuzda yanımızda taşıdıklarımız” metaforudur. Valizin temsil ettiği “yanımızda taşıdıklarımız” metaforu bazen elinden tuttuğumuz evlatlarımız, bazen yaşam yükleri ve sorumlulukla hatta bazı zamanlarda yeteneklerimiz ve kendimiz için yaptığımız her şeyi temsil edebilir. Bir başka deyişle, rüyada elimizdeki valiz bizimle birlikte yolculuğa eşlik edenlerin temsilcisidir.

Rüyada gördüğümüz valiz bize yaşam yolculuğumuzda yanımızda taşıdığımız her şeyle ilgili bilgi getiriyor olabilir. Valiz bazen evlatlarla ilgili bilgi ya da ipuçları içerebileceği gibi bazı zamanlarda sorumluluklarımızdan haber verir. Bu yüzden valiz gördüğümüz rüyaları yorumlamak için valizi nasıl taşıdığımıza, bizi ne kadar zorladığına ve valizin nasıl göründüğüne bakmalıyız. Yeni bir valiz bazen yeni görev ya da sorumluluklara işaret edebileceği gibi bazıları için haneye girecek yeni bir evlat simgesi de olabilir. Eski, kötü ya da yırtık pırtık bir valiz bazıları için evladın hastalığına, bazıları için demode olmuş çalışma yöntemlerinde güncelleme gerektiğine işaret edebilir.

 

Rüyada valiz görmek özgürlüğe duyulan ihtiyacı da temsil edebilir. Bir valizin kendisine yük olduğunu ya da kendisini zorladığını ve taşıyamadığını gören kişi yaşam yolcuğunda ya birinden ya da bir şeylerden ayrılma ihtiyacı hissetmekte fakat bunu o kadar da kolay bir şekilde yapamamaktadır. Rüyada bizi zorlayan valiz bir nevi yaşam hızımızı azaltanlar sembolüdür. Bir yere gitmek ya da statü değiştirmek istediğimizde bizi tutan, engelleyen ya da hızımızı azaltan her şey rüyada bize “ağır bir valiz” kılığında görülebilir. Hızımızın artması için bize ağır bir valiz kılığında görülen tüm bu engellerden ayrılmamız gerekmektedir.

 

Rüyasında valizini kötü durumda görenin görev ya da sorumlulukları ile ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Nereye gidersek gidelim yolculuğumuz boyunca yanımızda taşıdığımız valiz aynı zamanda ihtiyaç duyduklarımızın ve yanımızda götürdüğümüz parçaların simgesidir. Rüyadaki valiz bir nevi “zihinsel valiz” simgesidir ve yanımızda götürdüklerimiz endişelerimiz, özlemlerimiz, güvensizliklerimiz, inançlarımız hatta sosyal statümüz de olabilir. Sonuç olarak, valiz zihinsel anlamda bizimle beraber gelenleri temsil ediyor da olabilir. Tüm bu yanımızda beraber gelenler aynı zamanda bizim için hız azaltıcılar görevi yapmaktadır.

Rüyada valizlerle yolculuk yapmak

Yolculuk yaptığımız rüyalar yaşam yolculuğumuzda bir noktadan başka bir noktaya varmak için geçmek zorunda olduğumuz ara süreçleri temsil eder. Dolayısıyla, valiz bu ara süreçte bize eşlik eden herkesin ya da her şeyin temsilcisi olabilir. Bu süreçte yanımızda götürdüğümüz endişelerimiz, özlemlerimiz, güvensizliklerimiz, inançlarımız bize valiz şeklinde görülebilirler. Yaşam yolculuğumuzda bir statüden başka bir statüye geçerken yanımızda aldığımız görev ve sorumluluklar da valizle ya da valizlerle temsil ediliyor olabilirler. Dolayısıyla güzel ya da yeni bir valizle yolculuk yapmak iyiye alametken eski ve yırtık pırtık valizle yolculuk yapmak bu süreçte zorlanacağımıza işaret eder.

Rüyada valiz hazırlamak, valiz toparlamak:

Rüyada valiz hazırladığını görmek tüm “seyahat hazırlıkları” metaforudur. Fakat semboller dilinde altı çizilen seyahat hazırlıkları aslında yaşam yolculuğumuzda bir noktadan başka bir noktaya varmak için yapmamız gereken son hazırlıklardır. Bu rüya bir durumdan başka bir duruma geçmek için mutlaka yapılması gereken ön işleri temsil ediyor olabilir. Örneğin, bekar bir erkek evlilik öncesinde bu rüyayı gördüyse aslında valiz hazırlamak onun için bekarlık statüsünü terk edip evli erkek statüsüne geçmeden önce yapması gereken son işleri temsil etmektedir. Yine buna benzer bir şekilde işsiz biri bu rüyayı görürse işsizler grubunu terk edip çalışanlar grubuna geçmeden önce yaptığı son işler ona valiz hazırlama olarak gösterilmiştir.

Rüyada valiz satın almak:

Valiz satın aldığımız rüyalar yeni görev ve sorumluluklar, haneye girecek yeni bir bebek ya da yaşam yükümüzün artmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı görenin ya yaşam masrafı ya da sorumlulukları artar. Fakat bu rüyayı yorumlayabilmek için valizin nasıl göründüğüne ve rüya sahibinde nasıl bir etki bıraktığına bakılmalıdır. Yeni ve güzel valizler daima yeni başlangıçlara ve yeni sorumluluklara işaret ederken eski ya da kötü görünen valizler yeni bir derdin yaşamımıza girmesine işaret edebilir ve hayırsız rüyalardandır. Valiz bazıları için yaşamın sunduğu bir sürprizdir ve valiz satın aldığını gören kişi bu sürprize hazırlıklı olmalıdır.

Rüyada kaybedilmiş her valiz kaçırılmış bir fırsatı ya da telafi edilmesi güç olanları temsil eder. Tam bir şeylere hazırlık yaptığımız sırada bu rüyayı görürsek bir fırsatı son anda kaçırma olasılığımız vardır. Valiz kaybetme rüyaları hayırlı rüyalardan değildir. Bazen yaşamımızdaki büyük kayıplara, evladı yitirmeye, para kaybına, aşk hayatındaki kayıplara ya da bizim için çok önemli olan bir şeyi kaybetmeye işaret edebilirler. Fakat, kötü ya da eski bir valizi kaybettiğimizi gördüğümüz rüyalar hayırlıdır. Yine bir kayba işaret etseler de  aslında bizim için hayırsız olan bir şeylerin hayatımızdan çıktığının ve yakın zamanda yenisini elde edeceğimizin işaretçisidir.

Rüyada içi boş valiz kayıpların ya da kaçırılmış fırsatların temsilcisidir. Daha önce bize sunulmuş bir fırsatın bugün yerinde durmadığını ya da bir başkası tarafından kapıldığını gösterir. Bu rüya bazen boşanma ya da bir partneri kaybetme ile ilgili bilgi içerebilir ya da bir yerden para beklerken o parayı alamamakla ilgili gizli mesajlar içeriyor olabilir. Bir başka deyişle rüyada görülen içi boş valiz elimize bir şey almayı beklerken hiçbir şey almamakla ilgilidir. Banka hesabına para beklerken rüyasında içi boş valiz gören kişi bankaya gittiğinde para olmadığını görür. Bir partnerden ilgi bekleyen kişi rüyasında içi boş valiz görürse o partnerden ret cevabı alır.

Rüyada gördüğümüz valizler taşımak zorunda olduğumuz yükler, görev ve sorumluluklar ya da yaşam yolculuğumuzda bizimle beraber gelecek her şeyin temsilcisidir. Bazen valizler çözülmesi gereken sorunlardır. Rüyasında çok fazla valiz olduğunu gören ve bu valizleri bir yere götürmek zorunda olduğunu düşünen kişinin yapması gereken çok iş, aşması gereken çok fazla engel bulunmaktadır. Bu valizlerin yeni ya da güzel görünümlü olması bu işlerin mutlaka yapılması gerektiği ve rüya sahibine bir şeyler katacağı anlamına gelir. Fakat eski, yırtık pırtık ya da atılması gerekecek kadar eski ve çok sayıda valizler gören kişi yaşamında kendisine yük olan bir şeylerle bir an önce vedalaşmalıdır çünkü bu valizler onun yaşamındaki tüm hız azaltıcıların temsilcisidir.

Rüyada gördüğümüz valizler bazen içsel hazinelerimizin, farkında olmadığımız gizli yeteneklerin ya da yaşamımızı değiştirebilecek kadar büyük fırsatların temsilcisi olabilir. Çok güzel ve yeni valizler gören kişinin iç dünyasını kazarak orada gizlenmiş bu hazineleri mutlaka bulması gerekmektedir. Bir valizin içinde altın ya da para olması aslında rüya sahibini zengin edecek kadar büyük bir fikre ya da yeteneğe sahip olmasıyla ilgilidir. Bir kişi bir fikirden sonra bu rüyayı görüyor ise bu fikrin peşini asla bırakmamalıdır çünkü takipçisi olursa o fikirden dolayı zengin olması ihtimali vardır.

Valiz taşıdığımız rüyalar yaşam yüklerimiz, borçlarımız, bize ağırlık yapanlar, engeller ve hız azaltıcılarla ilgili bilgiler içerir. Rüyasında çok ağır bir valiz taşıdığını görenin borçları ya da sorumlulukları kendisini zorlamaktadır. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanmaları için valizin durumuna ve valizi taşırken ne hissettiğimize odaklanmalıyız. Kötü durumda ya da yırtık pırtık bir valizi taşımak, bazı şeyleri gereksiz yere kendimize yük ettiğimiz ve artık bir şeylerle vedalaşma zamanımızın geldiği konusunda uyarıdır. Rüyada gördüğümüz her eski ve yırtık valiz aslında demode olmuş düşünce sistemleri ya da metotları temsil ediyor olabilir. Bu rüyayı gören kişi yaşamında demode olmuş ya da artık işe yaramayan ne varsa onunla vedalaşmalı ve daha iyi ya da güncel olanıyla kucaklaşmalıdır.

Rüyada valiz sürüklemek:

Rüyada valiz sürüklemek yaşam yolculuğumuzda bize yük olan ve yanımızda çekmek zorunda olduklarımızın temsilcisidir. Bu rüya aynı zamanda bir “hız azaltıcılar” ve yaşam yükleri metaforudur. Rüyadaki valiz içimizdeki tüm potansiyellerin ya da iç dünyamızda gizli kalan ve kullanılmayan enerjinin de sembolü olabilir. Bir valizi zorla çektiğini ya da valizin aşırı ağırlık yaptığını gören kişi için artık kendisine yük olan bir şeylerle vedalaşma vakti gelmiştir. Rüya sahibi yaşam yolculuğunda hızının artmasını istiyorsa kendisine yük olan her şeyle bir an önce vedalaşmalı yani valizi bırakarak daha özgür bir şekilde yoluna devam etmelidir.

​​

Rüyada yırtık ya da kırık valiz görmek:

Rüyada yırtık pırtık ya da kötü bir valiz iç dünyamızda yenilenmesi gereken her şeyin temsilcisi olabilir. Rüyada valiz bir statü değişimi esnasında bizimle beraber gelenlerin temsilcisi olabilir. Rüyada yapılan yolculuk aslında yaşam yolculuğu esnasında bir noktadan başka bir noktaya ya da bir statüden başka bir statüye geçiş sürecidir. Dolayısıyla, rüyada yanımızdaki valiz bizimle gelen herkesi ya da her şeyi temsil ediyor olabilir. Bir rüyada valiz bizimle gelen zihinsel durumlar, fikirler, düşünceler, inançlar ve endişelerimizi temsil ediyor olabilir.  Tüm bu değişim ya da statü geçişi esnasında aslında valizin durumuyla zihinsel durumumuz arasında büyük benzerlikler olacaktır. Yolculukta valizini kötü, eski ya da yırtık pırtık gören kişinin iç dünyasında değiştirmesi ya da yenilemesi gereken çok şey vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page