top of page

Rüyada vişne görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada vişne görmek ne anlama gelir?

Rüyada vişne tüm kırmızı meyveler gibi pozitif enerji ve neşenin sembolüdür. Güzel ve olgun vişneler görmek ve bu vişnelerden yemek geçmişte ekilenlerin olumlu sonuçlarını yavaş yavaş almaya başlayacağımız bir sürece girişi temsil eder. Vişne görmek olumlu haberlerin ve bir işten fayda sağlayacağımızın da habercisidir.

 

Rüyada vişne aynı zamanda pozitif düşünce tohumları ve hayatımızı değiştirebilecek yeni fikirlerin ya da fırsatların temsilcisidir. Rüyada görülen tüm küçük meyveler gibi vişne da aslında başlangıçta küçük fakat sonunda büyük menfaatler getirebilecek fırsatların ya da fikirlerin temsilcisidir. Bu küçük meyveler bazen hamileliğe işaret edebileceği gibi bazen yeni fikir ve projelerin doğuşuna da işaret edebilir. Kısacası bizim için küçük ama olumlu bazı gelişmeler bu rüyayı gördüysek yoldadır.

 

Rüyada vişne ya da vişneler aynı zamanda “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Vişne gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize vişne sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan vişne ya da vişneler ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. Vişne gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için vişnelerin renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada vişne genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla vişne olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun vişneleri rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış vişneler bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

 

Rüyada vişne tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında vişne gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan vişneler çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada vişneler görmek

Rüyada görülen vişneler aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızk ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen vişneler ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel vişneler görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Vişnelerin fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada vişneler kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen vişneler bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen vişnelere bakmak fakat bu vişnelerden yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup vişnelerden yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel vişneler gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyada vişne yemek:

Rüyasında vişne yiyen kişi yediği vişnenin tadına dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği vişnenin tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği vişnenin kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük vişne yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir vişneyi yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

 

Rüyada vişne yediğini görmek nasiplenmek, mal satın almak ya da yaşamdaki tüm kazanımlarımızla ilgilidir. Rüyada yediklerimiz refah ve zenginliği sembolize ediyor da olabilir. Çok fazla vişne yiyen kişinin serveti ya da bilgisi artar. Başkasının verdiği bir vişneyi yiyen kişi kendisine vişne veren kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden bir fayda görür ya da bir teklif alır. Verilen vişnenin tadı ya da görüntüsü güzelse hayırlı bir tekliftir. Aksi taktirde bu tekliften uzak durmak gerekir.

Rüyada iki vişne görmek:

Rüyada bir çift vişne ya da yan yana 2 vişne görmek en genel anlamı itibariyle 2 kişiyi ilgilendiren bir konuda yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Bu rüya bazen rüya sahibinin hanesinde ikiz bebeklere hamilelik hakkında da bilgi getirir. Meyve gördüğümüz rüyalarda meyvenin adeti belli ise bu rüyalardaki numerolojik vurgulara mutlaka bakmalıyız. 2 vişnede 2 sayısının numerolojik vurgusu bulunur. Bu rüya 2 bebeğe hamilelik, 2 kişiyle ilgili yeni başlangıçlar hatta 2 kişinin birbiriyle tanışması veya evlilik gibi konularda bilgi getirebilir. Bekar biri rüyasında 2 vişne görürse ruh ikizini bulur ve evlenir. 2 vişneden birinin düştüğünü gören sevdiğinden ayrılır.

Rüyada çürük vişne görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük vişne sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük vişne aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük vişne gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük vişne ya da vişneler yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük vişne sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan vişneler görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış vişne ya da vişnelerin kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış vişneler aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan vişneler bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel vişneler güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki vişne bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan vişneler ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış vişneler her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir vişnenin yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok vişnenin yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.

Rüyada vişne toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel vişneler toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük vişneler toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk vişneler görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Vişneleri toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel vişne aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

Rüyada ısırılmış vişne ya de vişneler başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış vişneler görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış vişneler bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış vişne rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.

 

Rüyada birine vişne vermek:

 

Rüya sahibi rüyasında birine vişne veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine vişne vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir vişne veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen vişnenin tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada vişne yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir vişne yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir vişne yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir vişne yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page