top of page

Rüyada yağmur görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Para

 • Nasip

 • Hayır

 • Rızk

 • Bolluk

 • Bereket

 • Gözyaşı

 • Ağlamak

 • Zenginlik

 • Meşguliyet

 • Duygusallık

 • İçini boşaltmak

 • Kısmet açılması

 • Eve mal girmesi

 • Müşteri bolluğu

 • Duygusal rahatlama

 • Güzel haberlerin arifesi

 • Büyüme ve gelişme öncesi

 • Söylenmemiş sözlerin söylenmesi

Rüyada yağmur yağdığını görmek ne anlama gelir?

Yağmur rüyaları rüya tabirciliğinde en zor ve karmaşık kabul edilen rüyalardandır. Bazı tabirciler yağmurun bolluk bereket sembolü olduğuna bazıları ise depresyon belirtisi olduğuna inanmışlardır. Esasında rüyadaki yağmur görülme biçimine göre her ikisine de delalet edebilir. Bu rüyaları yorumlarken kişinin rüyadan aldığı etkiye ve gökten yağanın yerde nasıl etki bıraktığına bakılmalıdır.

Rüyada yağmur en genel anlamı itibariyle para, bolluk-bereket ve nasibin açılmasının temsilcisidir. Toprak elementinin ve yerde yetişen her şeyin besleyicisi olan su aslında beraberinde yeryüzüne daima bereket getirir. Bu yüzden birçok rüya tabircisine göre rüyada yağan yağmur işlerin artması, kasaya giren paranın artması ve bir esnaf için müşteri sayısının artmasına delalet eder. Yağmur rüyası aslında gökyüzünden (manevi olandan) yere (maddi olana) hediye edilen her şeyin sembolü olabilir. Bu hediye bazıları için rızık, bazıları için para, bazıları için güzel haberlerdir. Rüyada gökten yağan şey sadece duru ve zararsız su ise bu tabir daima geçerlidir fakat yağan şeyin suyun dışında başka bir şey olması durumunda bu rüya tabiri geçersizdir.

Her ne kadar yağmur bolluk-bereket temsilcisi olsa da rüyada yağmurun çok fazla yağması ve yağdığı yerlerde tahribat ya da zarara yol açması durumunda bu rüya negatif yorumlanmalıdır. Bu tip rüyalarda hayatımızın dengesinin kaybolması ve bazı şeylerin abartılmasının veya aşırıya kaçıyor olmanın rüya sahibine faydadan çok zarar getirmesi teması bulunur. Yağmur aslında hava elementine ait bir semboldür ve su olmasından dolayı aynı zamanda duygular aleminden mesaj getirir. Bu yüzden yağmurun fazlalığı daima aşırı duygusallık ve bu duygusallıktan dolayı mantığımızı kullanarak hareket edememe konusunda uyarıdır.

 

Rüyada yağmur daima gökyüzünün (ruhani olanın) yeryüzüne (fiziksel olana) gönderdiklerinin temsilcisidir. Bu yüzden her ne kadar bu rüya gökten yeryüzüne gelen hediye olarak kabul edilse de rüyanın negatif tema içermesi, yağmurun tahrip edici olması ya da rüya sahibinde kötü duygular uyandırması durumunda ruhani olanın yeryüzünü cezalandırması anlamı da içerebilir. Rüyayı gören kişi yağmur esnasında korkmuş ya da kaçmaya çalışıyor ise bu rüya “korkuların üzerine yağmur gibi yağması” olarak tabir edilmelidir. Rüyada yağmurdan kaçmak genellikle kişinin kendini hoşnut olmadığı bazı durumlarla karşı karşıya bulmasıyla ilgilidir.

 

Rüyada yağmur aynı zamanda iç dünyamızdan bize yansıyan duygusal enerjinin temsilcisidir. Bazı tabircilere göre yağmur duygusal patlama sonrası dökülen gözyaşının sembolüdür. Bazıları ise  “önce dolmak sonra taşmak” temasını esas alırlar. Bu tabirciliğe göre rüyada yağmur yağması insanın içinde birikenleri boşaltması, söylenmemiş sözleri birine söylemesi, birine içini dökmek ya da bir sırrın açıklanmasını temsil eder. Kısacası, rüyasında yağmur görenin iç dünyasında gizlenenler kısa bir süre sonra gizli kalmaktan çıkacaklardır.

Karanlık ya da gri tonlarında bir havada yağmur yağdığını görmek daima depresyon ve sıkıntı sonrası ağlamaya işaret eder. Yağmurun uzaklarda bir yerde yağması ise gurbette olan birinin gözyaşı döküyor olmasına ya da sıkıntıda olmasına delalet eder. Bazen gri tonlarında bir havada uzaklarda bir yerde yağmur yağdığını görmek rüya sahibi için ah almak, beddua almak ya da karşılıksız aşk kurbanı kendisini uzaklarda seven birinin kendisi için gözyaşı döktüğüne işarettir. Bu rüyanın sahibi eğer kalp kırmış ise bu kalbi onarmak için bir şeyler yapmalıdır. Bazıları için gri renkli bir havada yağmur sıkıntıların ve sorunların üst üste gelmesine delalet eder.

Rüyada yağmur yağdığını görmek

Rüyada yağmurda ıslanmak:

Rüyada yağmurda ıslandığını görmek en genel anlamı itibariyle bolluk ve bereketten nasibini almaktır. Fakat bu rüya her zaman bu şekilde yorumlanmaz. Yağan yağmur sadece su ise ve rüya sahibinde olumlu etki bırakan bir rüya ise bu yorum geçerlidir. Fakat gökten yağan su değil ya da rüya sahibinde olumsuz etki bırakıyor ise kişinin üzerine yağmur gibi sorun ya da musibet yağmasına delalet eder. Rüyada yağmurda sırılsıklam olduğunu gören kendi kontrolünün dışında bir durumdan etkilenir. Bazıları için bu rüya daha önce başlatılan bir süreçte yapılan bir hata yüzünden zarar görmeye delalet eder.

Rüyada yağmurda yürümek üzerimize yağan bolluk ve bereketten nasibimizi almaya delalet eder. Bu rüya aslında rüyadan alınan etkiye göre iki farklı şekilde yorumlanmalıdır: rüya sahibi yağan yağmurda huzur hissetmiş ise güzel haberlerden ya da bazı rızklardan nasiplenmeye delalettir. Fakat rüyayı gören kişi rüyadan kötü bir etki almışsa can sıkıntısına ya da bir şeyden zarar görmeye işarettir. Kötü etki alınan bir yağmurda yürümek aynı zamanda çok konuşan ya da çok ağlayan bir kadının rüya sahibinin hayatında var olması ve bu kadından duyulan rahatsızlığın sembolüdür.

Rüyada sağanak yağmur yağması rüya sahibinin hayatında bir şeylerin bol olması anlamına gelir. Fakat bu rüya her zaman herkes için iyi anlam içermez. Rüyayı gören kişi yağan sağanak yağmurdan rahatsız olmuyorsa bu bolluk-bereket, para akışının iyi olması ve esnaf için müşterinin bol olmasına delalet eder. Fakat yağan yağmur saf su yerine kişiyi rahatsız eden bir şey ise ayrıca rüya sahibi rüyadan olumsuz bir etki alıyor ise kişinin hayatında bol olan dert bela ya da baş ağrısıdır. Bu rüyayı görenin aynı zamanda sürekli ağlayan ve sürekli şikayet eden bir kadın tarafından rahatsız edilmesi de mümkündür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page