top of page

Rüyada yamuk dişler görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kaos

 • Plansızlık

 • Kötü işçilik

 • Düzensizlik

 • Kötü liderlik

 • Uyumsuzluk

 • Çok başlılık

 • Kötü planlama

 • Düzensiz hayat

 • Plansız yaşamak

 • Bireysel farklılıklar

 • Kötü organizasyon

 • Nizamın bozulması

 • İyi bir lidere ihtiyaç duymak

 • Her kafadan bir ses çıkması

 • Grup çalışmasında sorunlar

 • Halledilmesi gereken sorunlar

Rüyada dişlerinin yamuk olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada dişler nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen yamuk dişler düzensizlik, uyumsuzluk, kötü organizasyon ve plansızlık alametidir. Bu rüyayı gören kişinin hayatında düzenlenmesi ve organize edilmesi gereken bir şeyler vardır.


Rüyadaki dişler aslında bir bütünü oluşturan yapı taşları ve unsurlardır. Dişlerin yamuk yumuk olması ya da düzgün olmaması yapılan işte kusurlar olması ya da baştan savma ve düzensiz yapılmasının alametidir. Rüyada bembeyaz ve inci gibi dişler her zaman mükemmelliğin ve kusursuzluğun göstergesidir fakat yamuk dişler kötü işçilik veya özenmeden geliştirilen projelere dikkat çeker. Ayrıca bu rüya yapılan işte gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gereken birçok unsur bulunduğuna dikkat çeker.

Rüyada dişlerinin yamuk olduğunu görmek

Bu rüya aynı zamanda çok başlılık ve iyi bir lidere ihtiyaç duymakla alakalıdır. Yamuk, farklı renkte ya da farklı şekillerdeki dişler her kafadan bir ses çıkması ve bir lidere duyulan ihtiyacın altını çizer. Dişlerin düzgün olması bütünleşme ve organizasyonda bir bütün olarak hareket edebilme yetisine işaret eder fakat dişlerin yamuk yumuk olmaları bir bütün olamamak, tek ses olamamak ve tek liderin şemsiyesi altında aynı yönde hareket edememek ile ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi düzensiz bir organizasyon içinde kaos yaşamaktadır.

Rüyadaki dişler aynı zamanda grup çalışması ve bir grup içindeki bireyler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden dişlerin yamuk olmaları aslında grupta birlik ve ahenk olmaması ve tek yönde hareket edememenin işaretidir. Dişlerini yamuk gören kişi ya iyi yönetilmeye bir şirkette çalışmaktadır ya da hayatı hakkında düzgün kararlar veremez ve düzgün planlar yapmamaktadır. Bu rüyayı gören kişi kendi ve geleceği hakkında neleri düzene sokması gerektiğini bulmaya çalışmalıdır.

Dişler aynı zamanda hane halkını temsil eder. Ön iki diş anne-baba ikilisidir. Alt dişler ise hanenin çocukları hakkında bilgi verir. Bu yüzden rüyada dişlerini yamuk gören kişi hangi dişi yamuk gördüğüne odaklanmalıdır. Ön iki dişten birini yamuk gören kişinin anne ya da babasıyla ilgili sorunları bulunabilir ya da biri hastadır. Ön iki dişinin arasını açık gören kişinin anne ve babası arasında ayrılık ya da fikir ayrılıkları olur. Alt dişlerin birini yamuk görenin çocuğu ya da hanede kendinden küçük birileriyle ilgili sorunları olur.

Rüyadaki üst dişler aynı zamanda bir organizasyonun üst kademesindeki kişilere alt dişler ise alt kademe işçilere işarettir. Bu yüzden rüyasında üst dişlerden birini yamuk görenin kendinden üst seviyede birileriyle çatışmaya girmesi olasılığı bulunur. Alt dişlerini yamuk görenin ise kendi altındaki elemanlarla sorunları olur. Rüyada dikkat çekecek şekilde bir dişin yamuk olması bir organizasyona uyum sağlayamayan kişinin organizasyonun bütününü olumsuz etkilemesine işarettir. Bu dişi çektiğini gören organizasyonda sorun yaratan kişi ya d unsuru ortadan kaldırır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page