top of page

Rüyada yemek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada yemek görmek ne anlama gelir?

Rüyada yemek bilinçaltımızın inşa ettiği “kazanımlar, bize sunulanlar, haklarımız ve sahip olduğumuz nimetler” simgesidir. Yemek gördüğümüz rüyalar aynı zamanda farkında olmasak da elimizin altında bize sunulmuş ve tüm nimet ve kaynaklarla ilgili bilgi içeren rüyalardandır. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için yemeğin nasıl göründüğüne, ne kadar çok olduklarına ve tatlarına dikkat etmemiz gerekir.

 

Yemek gördüğümüz rüyalar bazen yaşamın bize sunduğu kaynaklar hakkında bilgi sunar. Güzel yemeklerin bol olması aradığımız her kaynağın aslında elimizin altında olduğunu bize haber veren rüyadır. Bunun tam tersine tadı ya da görünümü kötü olan her yemek yaşam yolculuğumuzda istemeden de olsa halletmemiz gereken sorunların ya da angarya işlerin habercisidir. Bir sofrada nefis görünen yemekleri rüyada görmemiz güzel haberlerin, yaşamımıza girecek bolluk bereketin ve yeni iş tekliflerinin müjdecisi de olabilir. Sofrada sevmediğimiz ya da tiksinti duyduğumuz her yemek ise isteksiz de olsa halletmemiz gereken angarya bir işi temsil eder.

 

Rüyada görülen yemekler aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen yemekler ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel yemekler görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Yemeklerin fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada gördüğümüz yemekler kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen yemekler bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel kurulmuş bir sofraya bakmak fakat bu yemeklerden yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup yemeklerden yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel kurulmuş bir masa gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

 

Rüyada yemek görmek refah ve servet arttırma ya da kendimize dahil ettiğimiz her şeyin temsilcisi olabilir. Yemek yiyen kişi bazen parasal anlamda nasiplenir ya da bir şeyden fayda görür fakat bu nasiplenme her zaman paranın artmasıyla ilgili değildir. Bazen bir eğitime başlama ya da kursa giderek bilgiyi arttırma ve bu bilgi sayesinde parasal fayda sağlamanın işareti de olabilir. Kısacası, rüyasında yemek yiyen kendine mutlaka bir şeyler katar ve kendine kattığının faydasını ileriki zamanlarda görür.

Rüyada yemek yediğini görmek

Rüyada yemek yediğini görmek:

Rüyasında yemek yiyen kişi yediği yemeğin ne olduğuna dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği yemeğin tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği yemeğin kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Böcek ya da tiksindirici bir şey yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir şeyi yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

Rüyada yemek yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir şey yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir şey yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir şey yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyada yabancı mutfaklardan yemek yediğini gören kişi hangi ülkenin mutfağından yemek yediğine dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Çünkü bu rüyada aslında o ülkeyle ilgili gizli mesaj bulunur. Örneğin Çin yemeği yiyene yakın zamanda Çin’le ilgili bir iş teklifi gelebilir ya da bir Çin malı satışından para kazanması mümkündür. Yine buna benzer şekilde İtalyan yemeği yiyen İtalya ile bağlantılı bir işten kazanç veya fayda elde edebilir. Rüyada kaynağı başka bir ülke olan güzel bir yemek yiyen o ülkeyle bağlantılı bir işten fayda sağlar. Fakat kaynağı bir ülke olan kötü görünümlü bir yemek yediğini gören yine o ülke kaynaklı bir işten zarar edecektir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page