top of page

Rüyada yenge görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Hisler

 • Olaylar

 • Temalar

 • Mesajlar

 • Kişilikler

 • Duygular

 • Eğilimler

 • Özellikler

 • Semboller

 • Değişimler

 • Bileşenler

 • Davranışlar

 • Düşünceler

 • Karakterler

 • İçgüdüsel yaklaşımlar

Rüyada yenge görmek ne anlama gelir?

Yengemizi gördüğümüz rüyalar yaşam döngümüzde karşılaşacağımız olayların nitelikleri ve özellikleriyle ilgili bilgi getirirler. Bu mesajları anlayabilmek için yengenizle gerçek hayattaki ilişkinize bakın. Yengenizi çok mu seviyorsunuz? Yoksa onunla kavgalı mısınız? Yengenizin ismi nedir? Bu isimde başka biriyle ilgili şu anda yaşanan bir durum var mı? Tüm bu sorulara vereceğiniz cevaplara dikkat ederek rüyada gördüğünüz yengenin sizin için neyi ifade ettiğini anlayabilirsiniz.


Yengemizi gördüğümüz rüyalarda ya da diğer karakterleri gördüğümüz rüyalarda aslında bu karakterleri rüyamıza biz davet ederiz. Sevmediğimiz karakterler ise yaşamımızdaki davetsiz misafirlerdir. Vahşi bir hayvan, bir filmin kötü karakter oyuncusu ya da bir cadı her azman istikrarımızı tehlikeye sokacak bir olayın temsilcisi olabilir. Rüyada evimizde vahşi bir hayvan gördüğümüzde anlamalıyız ki çok yakınımızda (hanemizde) ya da özelimizde bizi tehtit eden bazı unsurlar var ve bu unsurları yaşamımızdan çıkarmamız gerekiyor. Tıpkı vahşi hayvanı evden çıkarmak gerektiği gibi.

Rüyada yengenin görülmesi

Rüyadaki yenge ya da diğer arketipler kollektif bilinçaltının bileşenleridir ve duygular, düşünceler ve olayların yansıması olarak karşımıza çıkarlar. Rüyada yenge ya da diğer arketipler yaşamımızın temel temalarına ve eğilimlerimize dokunurlar. Rüyanızda yengenizi gördüyseniz kendinize şu soruları sormalısınız: yengem bende hangi duyguları uyandırıyor? Rüyadaki yengenin temsil ettiği arketip yaşamımda kime ya da neye dokunuyor? Hatta çok ilginç olmasına rağmen yengenizin ismine bakın, belki de bu rüya yengenizle aynı isimde biriyle alakalı bilgiyi size getirmektedir.


Rüyada yenge ya da diğer akrabalar olarak karşımıza çıkan arketipler yaşamda karşılaşacağımız olaylara, durumlara ya da kişilere işaret ederler. Aslında rüyada yengemiz ya da başka bir kişi kılığında girenler arketiplerdir ve bu arketipler bilinçdışı psişik eğilimleri sembolize ederler.

Yengemizi gördüğümüz rüyalar bazı olayların oluş biçimleriyle ilgili bilgi getiriyor da olabilir. Olaylar genellikle rüyamıza sevdiğimiz ya da sevmediğimiz karakterler kılığında girebilir. Eğer yengenizi gerçekte çok seviyorsanız ve rüyanızda rüyanızda gördüyseniz yaşamınızda güzel bir olay yaşayacaksınız. Bununla beraber, yengenizle aranızda bir sorun varken onu rüyanızda gördüyseniz yaşamınızda kapanmamış bazı sayfalar olabilir ve bu olaylar tekrar gündeme gelebilir.


Yenge gördüğümüz rüyalar bize yaşadığımız ya da yaşayacağımız olayları ya da durumları bir dizi karakter ile sunuyor olabilir. Bir filmdeki aktörler gibi rüyalarımız da bizim için farklı karakterler geliştirir ve bu karakterlere oynayacakları rolleri verir. Bu da onların rüyanın hikayesine özgü ve önemli kılan niteliklerini ortaya koyar. Bu özellikle ve niteliklerin bazıları aslında kendi iç dünyamızdaki niteliklerin yansımasıdır. Bazen yenge gördüğümüz rüyalar kişiliğimizin farklı bir bölümüzü ya da özelliğini yansıtıyor olabilir. Örneğin, yengeniz çok güçlü bir karaktere mi sahip? Bir yerde CEO olarak mı çalışıyor?  Belki de sizin için yengeniz çok güçlü bir “yönetici” arketipi. Yaşamınızdaki bir yöneticiyle ilgili bilgi getiriyor olabilir.

Yenge gördüğünüz rüyalar kişiliğinizin farklı bölümlerini ortaya çıkarabilir. Kahraman, cesur, korkak, yönetici, şifacı ya da bilge, yengenizi gördüğünüz rüyalarda buna benzer karakteristik özelliklerin hangileri vurgulanıyordu? Vurgulanan bu karakteristik özellikler aslında yaşamınızda vurgulanan özelliklerdir. Yenge gördüğünüz rüyalarda görünmez bir kimlik mücadelesi olabilir ve bilinçaltınız sizin için bir karakter kadrosu hazırlar. Rüyanızdaki yengeniz ya da diğer karakterler kişiliğinizin keşfedilmeyi bekleyen bazı yönlerine atıfta bulunuyor da olabilir.


Yengemizi gördüğümüz rüyalar belirli fikirleri temsil eden işaretler değil kişisel deneyimlerimize dayanarak anlam attığımız akıcı görüntülerdir. Rüyalar gerçekleri, felsefi vahiyleri, yanılsamaları, fantezileri, anıları, planları, mantıksız deneyimleri ortaya çıkarabilir. Belki de yengemizi gördüğümüz rüya bizim için yalnızca bir mesaj ya da işarettir. Bu tip rüyalarda yengenizi nasıl gördüğünüze ve rüyanın senaryosuna odaklanın. Yengeniz ne yapıyor? Size ne söylüyor? Rüyada sizden ne yapmanızı istiyordu?


Yengemizi gördüğümüz rüyalarımızdaki görüntüler nihayetinde kendi bilinçdışımızın temsilleridir. Her ne kadar bireysel zihinlerimizden gelseler de, birçok görüntü bilinçli benliklerimize gizlenmiş bilinçdışı tutumları temsil eden evrensel arketiplerin tezahürleridir. Bu arketipleri öğrenmek ve bunları kendi rüyalarımızda tanımlamak için zaman ayırırsak, içsel benliklerimiz hakkında farkındalığımızı artırma, böylece ruhsallığımızın farklı kısımlarını bütünsel bir benlik elde etmek için entegre etme olanağına sahibiz.


Rüyanızı yazın:

bottom of page