top of page

Rüyada yer elması görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kök

 • Bağ

 • Güç

 • Jest

 • Rızk

 • İyilik

 • Şans

 • Temel

 • Sağlık

 • Sürpriz

 • Hediye

 • İstikrar

 • Büyüme

 • Güzellik

 • Mutluluk

 • Beslenme

 • Kazanımlar

 • Faydalı işler

 • Çekirdek aile

 • Haneye girenler

 • İhtiyaçların giderilmesi

Rüyada yer elması görmek ne anlama gelir?

Yer elması ya da diğer kök sebzeler bilinç dışı düşünceleri temsil edebilir. Bazen düşüncelerimizin farkına varmayız fakat onlar kök düşünceler olarak bilinçaltımızda var olmaya devam ederler. Bu kök düşünceler yaşamımızı güzelleştirenler ya da yaşanmaz hale getirenlerdir. Örneğin, “ben şanssızım” diye düşünen biri bu düşünceyi sürekli tekrarlayarak aslında kendisi için kehanet oluşturmakta ve kendi şansını kendi elleriyle kapatmaktadır. Rüyadaki yer elması ve yer elmasının durumu da bize bu kök düşüncelerle ilgili mesajlar getirir. Elinizdeki yer elması siyah, çirkin ya da sizde negatif duygular uyandıracak kadar kötü müydü? O halde düşüncelerinizi değiştirin, hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Sağlıksız kökleri yok edip onların yerine sağlıklı kökler ekin.

 

Yer elması ve diğer sebzeleri gördüğümüz tüm rüyalar aslında beslenme ihtiyacımızın karşılanması metaforudur fakat kök sebzeler (yer elması, turp, kereviz, vs) yaşamımızın merkezi, köklerimiz ve dünyevi bağlarımız aynı zamanda çekirdek aile (anne, baba, çocuk) hakkında bilgi getiren rüyalardır. Bu rüyalarda görülen kök sebzenin durumu aslında ailenin durumunu sembolize eder. Muazzam sağlıklı ve olgun bir yer elması ailenizde ve yaşamınızın merkezinde her şeyin yolunda olduğunun simgesi olurken çürük ya da kötü görülen bir yer elması yaşam merkezi ya da ailede sorunlara işaret eder.

 

Yer elması ve diğer kök sebzeler aynı zamanda köklerimiz, genlerimiz ve geçmişle bağlarımızı sembolize ederler. Elinde güzel bir yer elması olan geçmişinden, ebeveynlerinden ya da büyüklerinden güzel bir hediye alır ya da mirasa konar. Rüyasında güzel bir yer elması yiyen de yine buna benzer şekilde aile mirasından faydalanır ya da ebeveynlerinden aldığı parayla hanesine rızk sokar. Fakat yenilen yer elması siyah, çürük ya da kötü görünümlü ise bu bazen aileden menfaat değil rüya sahibine kalan borç ya da geçmişten gelen ödemeleri sembolize eder.

 

Yer elması ve diğer kök sebzelerde daima toprak elementinin kuru enerjisi yansıtılmaktadır. Bu sebzeler bizim toprak elementine, fiziksel aleme ve maddi meselelere olan bağlılığımızı da yansıtabilirler. Rüyada güzel bir yer elması maddi konularda temellerin sağlam atılmasının, dünyevi bağların güçlü olmasının ve para ile ilgili güzel gelişmelerin simgesidir. Kocaman bir yer elması yüklü miktarda para alınacağına işaret edebilir. Yine buna benzer şekilde küçük bir yer elması ufak para ya da ufak menfaattir.

Rüyada yer elması yemek

Yer elması ve diğer kök sebzeler sağlam zeminde olmayı, yaşamda istikrar sağlamayı ve gelecek korkusu olmayan bir yaşama adım atmayı sembolize ederler. Kök sebzeler yaşamınızdaki bilinç dışı zihinsel enerjiyi ve geleceğe dair bazı projelerin henüz zihinsel enerji alanında yer aldıklarına işaret ederler. Bu bazen rüya sahibini zengin edecek bir projenin henüz onun kafasında şekillendiği bir devrede olmasının işaretidir. Asla unutmayın, bugünkü bütün dev şirketler hatta dünyanın en büyük şirketleri de bir zamanlar bu zihinsel enerji boyutunda yer aldılar ve birilerinin harekete geçmesi sonucunda oluşturuldular. Bu yüzden yer elması ve diğer kök sebzeler özellikle rüyada çok güzel ve olgun duruyorlarsa rüya sahibinin aklındaki harika bir fikri temsil ediyor olabilirler. Bu rüyada yer elması nasıl duruyor buna dikkat etmelisiniz. Çok güzel ve olgun muydu? O halde bazı fikirler kafanızda olgunluk seviyesine ulaşmış, artık onlarla ilgili ilk somut adımı atma zamanına gelmişsiniz. Henüz olgunlaşmamış bir yer elması mıydı? Biraz bekleyin, fikriniz kafanızda şekillensin ve tam olarak ne yapmak istediğinize karar verin ve ondan sonra ilk adımı atın.

 

Yer elması ve diğer kök sebzeler size çok pozitif gizli mesajlar getiriyor olabilirler. Tıpkı bir fidan dikmek gibi, bir şeylerin temeli kafanızda oluşmuş ve artık kök salmış. Bunlar sizin yaşamınızda oluşan sağlıklı köklerdir. Tabi rüyanızda gördüğünüz yer elması güzel ve olgunsa. Evrendeki her şeyin bir kökü ve oluşum süreci vardır. Bu tıpkı bir bebeğin ana rahminde geçirmesi gereken süre gibidir. Sizin de yaşamınızda bir şeyin kökleri oluşmaya ve şekillenmeye başlamış. Eğer onunla ilgilenirseniz büyüyecek, ihmal ederseniz size hiç bir faydası olmayacak.

 

Tüm bunların yanı sıra rüyada yer elması genellikle geçmişten bu güne gelen bilinçsiz bağlantılarımızı temsil eder. Diğer köklü sebzeler gibi yer elması de bize biyolojik potansiyelimiz, doğuştan sahip olduğumuz maddi-manevi değerler ve doğduğumuz anda bize sunulanları temsil eder. Bu bazen aileden kalan parasal değerler ve miras olsa da bazen yalnızca fiziksel özelliklerimizdir. Örneğin, ailesinden kalan maddi değerlerin kendisine yetmediğini düşünen biri rüyasında küçük ya da çürük bir yer elması görebilir. Yine buna benzer bir biçimde aileden zengin birinin rüyasında güzel ve dolgun bir yer elması görmesi mümkündür. Bilinçaltımız burada bize maddi gücün doğum anında bize ailemiz (köklerimiz) tarafından sunulan bir değer olduğunu anlatmaya çalışmaktadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page