top of page

Rüyada yılan görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sinsi

 • Korku

 • Bela

 • Fesat

 • Düşman

 • Fenalık

 • Kötülük

 • Tehlike

 • Çekince

 • Hainlik

 • Dedikodu

 • Rahatsızlık

 • Kötü arkadaş

 • Aşağılık insan

 • Gizli düşmanlar

 • Sevilmeyen kişi

 • Yaklaşan tehlike

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yılan düşman ve hasımdır. Bazen yılan yavaş ve sinsi hareketlerle rüya sahibine kendini hissettirmeden adım adım yaklaşan bir düşmandır. Rüyasında yılan görenin çevresinde yolunda gitmeyen bir şeyler ya da kendisine zarar vermek isteyen tehlikeli insanlar vardır. Yılanı çok yakınında gören bu gizli düşmanı çok yakınlarda aramalıdır. Bazıları için yılan iş hayatında ya da çevrede rüya sahibine bir fenalık yapmak isteyenlerin varlığını gösterir.

Bazen rüyada yılan kişinin en büyük düşmanını temsil eder. Birden fazla yılan görenin düşmanı ve çekemeyeni boldur. Rüyada yılan bazen yüzümüze gülen fakat arkamızdan kuyu kazan ya da kıskanç kişiye işaret edebilir. Rüyasında yılan gören bu rüyayı daha iyi yorumlamak için yılanla arasında rüyada tam olarak ne olduğuna dikkat etmelidir. Yılan rüya sahibine zarar veriyor ise bir düşmandan fena bir hamle görme ve bunun sonucunda sarsılma ihtimali vardır. Yılan sadece bir odada dolanıyor fakat hiçbir şey yapmıyor ise çevremizde patlamaya hazır bomba gibi insanların olduğuna fakat bunların gerçek yüzlerini sadece onlarla bir dalaşa girdiğimizde göreceğimize karşı uyarıdır.

Rüyada yılan aynı zamanda tehlikeli durumlara da işaret eder. Rüya sahibinin hayatında her şey yolunda olmasına rağmen hassas durumlar vardır ve ufacık bir yanlışta bile tehlike ortaya çıkacaktır. Rüya sahibi yaşadığı hayata göz atmalı ve kendisi için neyin tehlikeli olabileceğini anlamaya çalışmalıdır. Çünkü rüyada yılan sadece korkularımızın ve tehlikenin bize yaklaştığı zamanlarda görülür.

İslami rüya tabirinde yılan insan ruhundaki tüm kötülüklerin, doyumsuzluğun, bencilliğin ve saldırganlığın temsilcisidir. Psikolojik rüya tabirlerinde ise yılan yüksek tehdit algısı ve düşmana delalettir. Rüyasında yılanın kendisine yaklaştığını görene gerçekte düşmanı iyice yaklaşır. Ayrıca tüm sürüngenler gibi yılan da her zaman zeminde, dipte ya da en aşağı seviyelerde yer alan bir kişi ile ilgilidir. Bu yüzden yılan bazen iflas etmiş, en kötüyü görmüş ya da dibe vurmuş kişi bazen aşağılık, gözden düşmüş ya da rezil olmuş birinin simgesidir. Yavaş ve sinsi hareketleri ile gözümüze çarpan bu hayvan aynı zamanda zaten zeminde ev en dipte olmasından dolayı kaybedecek hiçbir şeyi olmayan dolayısıyla tehlikeli bir insanın simgesi de olabilir. Yılanın temsil ettiği kişi her zaman rüya sahibi için kendinden aşağı seviyede ya da değersiz biridir. Yılanın rüyadaki davranışları bu kişinin gerçekte yapacaklarıyla ilgili ipuçları verir. Bu rüyayı yorumlamak isteyen yılanın rüyadaki davranışlarına odaklanmalıdır.

Rüyada evinde yılan görmek

Rüyada evinde yılan görmek kişinin özel hayatını rahatsız eden ya da fitne yapan birilerinin varlığına delalettir. Bazen evdeki yılan istenmeyen misafir ya da eve huzursuzluk sokan sinsi bir insanı temsil eder. Hatta evdeki yılan bazen evden mutlaka çıkarılması gereken uğursuz bir eşya ya da büyüdür. Bu rüyanın sahibi yaşadığı hane içinde neyin haneden uzaklaştırılması gerektiğini mutlaka bulmalı ve onu haneden çıkarmalıdır.

Rüyada evinde birçok yılanın dolandığını gören kişinin hanesinde halledilmesi gereken çok fazla sorunları bulunmaktadır. Bu yılanların sayısı ya da ne kadar rahatsız edici görüntüde oldukları kişinin gerçekte yaşadığı durumun rahatsız ediciliğiyle doğru orantılıdır. Her yerde yılan gören ve evin içine bile girmek istemeyen kişi eviyle ilgili sorunları mutlaka çözmelidir.

Rüyada iş yerinde yılan görmek:

Rüyada iş yerinde yılan gören kişiyi çalıştığı mekanda rahatsız eden kişiler ve düşmanları vardır. Kendisini çekemeyen ya da ayağını kaydırmak isteyen kişiler rüya sahibine fenalık yapabilirler. Bu rüyayı gören kişi bu yılanlarla tam olarak ne yaşadığına odaklanırsa rüyayı daha iyi yorumlayabilir. Yılanlar kendisini sokmaya çalışıyor ise mutlaka iş yerinde birileri ona bir fenalık hazırlığı içerisindedir. Yılan öldürmeye çalışan kişi iş yerinde kendisini rahatsız eden bazı sorunları ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Yılandan kaçan ise sevimsiz ya da angarya işleri iş yerinde yapmak zorunda kalır.

Rüyada yılan sokması:

Rüyada yılan sokması rakip ya da düşmandan gelecek zarar veya bir hamledir. Bu rüyayı gören kişinin bir iftiraya uğraması ya da düşmanının kendisine bir fenalık yapması ihtimali bulunur. Yılan sokmasından sonra yara ya da kanama gören kişinin para kaybetmesi ya da maddi zarara uğraması mümkündür. Rüyasında kendisini sokan bir yılanı öldüren kişi zorlu bir düşmanla bir süre uğraşır fakat sonunda düşmana galip gelir.

Rüyada çantasına yılan görenin özel hayatıyla ilgili kötü gelişmelerin olması ihtimali vardır. Bazen bu rüyayı gören kişi en yakınından bir darbe ya da fenalık görür. Bu fenalığın bazen kardeşten ya da birinci derece akraba birinden gelmesi olasılığı yüksektir. Rüyada çantasında yılan gören kişi rüyayı gördükten 3 gün içerisinde tadını kaçıracak ya da hoşlanmadığı bazı durumları da yaşayabilir.

Rüyada yılan öldürmek gerçek hayatta sorun çözmektir. Yılanı öldürerek etkisiz hale getiren kişi ya bir angarya işi hallederek kafasından çıkarır ya da bir tehlikeyi bertaraf eder. Bu rüyayı gören kişi için 3 gün içerisinde bir sorun çözülerek ortadan kalkacaktır. Rüyada yılan öldüren aynı zamanda bir düşman ya da rakibe karşı galip gelir ya da bir yarışı kazanır. Bir sınavı kazanmak isteyen öğrenci rüyasında yılan öldürdüğünü görürse sınavdan geçtiği haberini tez zamanda alacaktır.

Rüyada yılan öldürmek bazen bazı tatsız meselelere kafa yorarak bu tatsız meselelerden eninde sonunda kurtulmaya delalettir. Rüya sahibi kendisini rahatsız eden meselelerle uğraşır fakat eninde sonunda bu meselelere bir çözüm bulacaktır. Rüyada yılanı öldürmek iyidir fakat öldüremeyen sorunların çözümlerini erteler.

Rüyada yılandan kaçmak gerçek hayatta korkulardan kaçma ya da istenmeyen bazı durumlardan uzaklaşma çabasına delalettir. Yılandan kaçan aslında istemediği şeylerden uzaklaşmaya çalışmaktadır. Bir kişi kendi evinde yılandan kaçıyor ise evde onu rahatsız eden bazı kişiler ya da sorunlar vardır. İş yerinde yılan olduğunu ve bu yılandan kaçmaya çalıştığını gören kişinin ise iş ile ilgili kendisini rahatsız eden durumlar mevcuttur.

Rüyada yılan yakalamak yeni bir sorunun rüya sahibinin hayatına girmesine delalettir. Fakat bu rüyanın daha iyi yorumlanması yılan yakaladıktan sonra ne yapıldığına bağlı olarak yorumlanmalıdır. Yakaladığı yılanı öldüren kişi kendisi için rahatsız edici olan bir sorundan Allah’ın izniyle kurtulur. Yılanı yakalayıp evinden dışarı atan evden kötü ya da uğursuz bir şeyi uzaklaştırır. Bu bazen istenmeyen birinin evden ayrılması, bazen büyünün bozulması bazen bir sorunun bertaraf edilmesidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page