top of page

Rüyada yokuş görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yarış

 • Sınav

 • Zorluk

 • Mücadele

 • Meşakkat

 • Zorlu bir görev

 • Yükselme isteği

 • Kürsüye çıkmak

 • Engelleri aşmak

 • Öz güven artması

 • Zirveye tırmanmak

 • İş yerinde sivrilmek

 • Seviyenin yükselmesi

 • Güç kazanma zamanı

 • Amaca doğru ilerlemek

 • Patronun yanına çıkmak

 • Patronun dikkatini çekmek

 • Birinciliğe doğru ilerlemek

 • Potansiyelin farkına varmak

 • Üst kattaki komşuya ziyaret

 • Rütbe arttırmak için fırsat

Rüyada yokuş çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada yokuş kişiye kaderde  yükselmesi ya da alçalması için sunulan bir sınavdır. Rüyasında önünde yukarı çıkan bir yokuş bulana aslında yükselmesi için bir fırsat sunulur ya da zorlu bir görev verilir. Bu görevi başarırsa bunun sonunda terfi vardır. Aşağı inen bir yokuşa gelen ise şu an bulunduğu durumdan daha kötü bir hale getirecek bir olay ya da durumla karşılaşır.

 

Rüyada yokuş bazen bir amaca doğru ilerlerken karşımıza çıkan bir engeldir. Yokuş aslında kişinin hızını azaltan ve yoran bir sürece de işaret eder. Rüyasında bir yokuşa varan kişi ilerleyişin yavaş olacağını bilmelidir fakat  emin adımlarla ve sabırla hedeflere doğru yürüme sürdürülürse mutlaka bitiş çizgisine varılacaktır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen yokuşun eğimine ve ne kadar sürede tırmanılabilecek olduğuna odaklanmalıdır. Çünkü aşırı dik yokuşlar çok zor engellere  hafif eğimliler ise daha kolay aşılabilecek engellere işarettir.

Rüyada yokuşa varmak

Rüyada yokuş ile rüya sahibindeki ilişki aynı zamanda kişinin motivasyonu hakkında bilgi verir. Rüya sahibinin o yokuşa bakması, tırmanmayı istemesi ya da istememesi aslında bu engeli aşmada ne kadar kararlı olduğunu gösterir. Rüya sahibi şunlara dikkat etmelidir: 1- Bu yokuşu çıkabilir miyim? 2- Yoksa bu yokuşu çıkmak mümkün olmadığından geri mi dönmeliyim? Bu soruların cevabı aslında rüya sahibinin karşısına çıkan bir engele karşı tutumunu yansıtır. Rüyadaki yokuşu tırmanmanın zorluk derecesi de kişinin bu engeli aşmak için verdiği mücadelenin zorluk derecesiyle doğru orantılıdır.

Rüyada yokuş aşağı inmek:

Rüyada yokuş aşağı gitmek rüya sahibinin hayatında bazı durumların kontrolden çıkması, hızının yavaşlatılamaması ve kaçınılmaz sonun yaklaşmasıyla ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda mevcut durumun kötüleşmesi ya da para kaybına da işaret edebilir. Rüyada her zaman bulunan seviyeden yukarı çıkışlar yükselme, rütbenin artması ve yücelme işareti olurken daha aşağı seviyede konumlanmış yerler ya da bu konumlara zorla sürüklendiğimiz rüyalar aslında kötüye gidişin, itibar kaybetmenin ve maddi zararın simgesidir.

Rüyada yokuştan aşağı inmek en genel anlamıyla bir durumun kötüleşmesi, yükselme yerine seviyede aşağı inme ya da rütbe kaybetme bazen de para kaybına delalettir. Rüyalarda kişinin bulunduğu seviyeden yukarı ya da aşağı inmesi gerçek hayatta da seviyesinin yukarı ya da aşağı gitmesiyle bazen kuzey-güney yönlerine yapılacak seyahatlerle ilgilidir. Rüyasında yokuştan aşağı inen gerçek hayatta da ya rütbe kaybeder ya da güneye gider.

 

Yokuştan aşağı inme rüyaları eski zamanlardan beri hayırsız rüyalar olarak görülür ve sahip olduğu şeyleri kaybetme ihtimali bulunur. Bu kişinin maddi gelirinin azalması, parasının erimesi ya da yatırımlarında kaybetmesi ihtimali de vardır. Bazen yokuştan aşağı inen kişi attan inip eşeğe biner ya da bir iş konusunda umduğunu bulamaz. Yokuştan aşağı inilen rüyalarda kişi bu rüyayı daha iyi yorumlamak için ne kadar aşağı indiğine bakmalıdır. Zemine kadar inilen rüyalar bazen dibe vuruş, çöküş ve iflas işaretidir. Bir seviye aşağı inme geçici bir süreliğine durumun kötüye gitmesi ve zarar etmektir.

Rüyada yokuştan aşağı istikamete gidişler bazen mevcut durumun kötüleşmesi, bazen aşağıya ya da bilinçaltına yöneliş, bazen sadece güney istikametine yapılan yolculukları temsil eder. Bu rüyayı gören kişi ertesi gün mutlaka bu üç ihtimalden biriyle karşılaşacaktır.

Rüyada yokuştan aşağı inmek ask-üst ilişkisi içinde bulunan insanlar için kendinden alt tabakadakilere yapılan ziyaretlerin simgesidir. Bir patron rüyasında yokuştan  aşağı indiğini görürse işçilerinin ve çalışanlarının yanına gider. Bazen bu rüya evlada ya da kendinden küçük kişilere yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi içerir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için ne kadar aşağıya inildiğine ve inilen yerde tam olarak kimlerin olduğuna ve nelerin yaşandığına odaklanmak gerekir.

Rüyada aşağı inmek bazen hayatın kolaylaşması ve hareketin rahatlamasıyla ilgilidir. Yokuş yukarı çıkmak her zaman daha meşakkatli bir işken aşağı inmek daha az efor sarf ettiren bir durumdur. Bu rüyayı gören kişinin işlerinin ve hayatta ilerlemesinin kolaylaşması ihtimali vardır. Bir tepeye kadar zorla çıkıp ondan sonra rahatlıkla aşağı inen kişi hayatının bir noktasına kadar zorluk çeker ve daha sonrasında rahat ve huzura kavuşur.

Rüyada yokuştan yukarı çıkmak her zaman daha iyiye gidiş hedeflemek uğruna verilen mücadele ve zorlukların temsilcisidir. Rüya sahibi karşısına çıkan yokuşu aslında bulunduğu seviyeyi yükseltmek, daha iyi bir kariyer, daha fazla kazanç ya da daha iyi bir hayat için tırmanır. Yokuş tırmanmak meşakkat ve sıkıntıdır fakat bu sıkıntının sonunda rüya sahibi için bir ödül bulunur. Fakat yine de bu rüyayı gören tırmandığı yokuşun en üst noktasında kendisini ne beklediğine odaklanarak bu yorumu yapmalıdır. Çünkü her tırmanılan yokuşun sonu aydınlığa çıkmaz.

 

Rüyada yokuş tırmanmak bazen üst kademedeki insanlara, kendimizden büyüklere, ast-üst ilişkisi içinde bulunduğumuz kişilerden üstlerimize yapılan ziyaretler ya da kuzey istikametine yapılan yolculukların temsilcisidir. Bazen rüyasında yokuştan yukarı çıktığını gören ertesi gün sadece üst kat komşusuna gidebilir ya da kendinden yaşça büyük birinden bir ricada bulunabilir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için yukarı istikamete gittiğimizde kimlerle karşılaştığımız ve orada ne yaşadığımızı da hesaba katmamız gerekir. Yukarıda karanlık ya da kasvet bulan kişinin üst rütbede birinden, devletten ya da bir büyüğünden beklediği bir işte umduğunu bulamaz.

 

Yokuştan yukarı çıkmak aynı zamanda bilinçaltındaki birincilik dürtüsüyle ilgilidir. Kendini  yokuştan yukarı çıkarken görenin aslında bir konuda özgüveni yüksektir ve en iyi olmak istemektedir. Bazıları yokuşun tepesine varmak arzu edilen kariyere ulaşmak ya da birincilik koltuğuna çıkmaktır. Fakat bu rüyayı yorumlamak isteyen rüyada yokuşun tepesinde ne gördüğüne, kimi gördüğüne hatta tepede neler yaşandığına bakarak yorum yapmalıdır. Yokuşun tepesinde kavga gürültü iş hayatında üst seviyedeki bir koltuk için üst çatışma çıkmasına delalettir.

 

Rüyada yokuştan yukarı çıkmak bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da tepeye tırmanma anlamı içerirler. Yukarıya bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Yukarı seviyeler bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page