top of page

Rüyada yol görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yön

 • Karar

 • Süreç

 • Seçim

 • Gidişat

 • Ömür

 • Hayat

 • Fırsatlar

 • Yaşam

 • İlerleme

 • Değişim

 • Büyümek

 • Gelişmek

 • Damarlar

 • Yol almak

 • Karar vermek

 • Yol arkadaşları

 • Engellerin aşılması

 • Yaşam yolculukları

 • Hayatımıza girenler ve çıkanlar

Rüyada yol görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen yol hayat yolculuklarımız, hayatın önümüze çıkardığı seçenekler, ilerleyişlerimiz, hayatın bize getirdikleri ve bizden götürdükleri ve hayatımıza giren ve çıkanlarla ilgili gizli bilgiler içerir. Rüyada önümüze çıkan her yol hayatın bize sunduğu yeni bir seçenek ya da yeni bir yol arkadaşıdır. Yol ayrımları ise ayrılıklar ve hayatımızdan çıkanların simgesidir.

 

Rüyada yollar yaşam mücadelelerimiz, hayatımızın gidişatı ve ilerleyişi hakkında derin bilgiler sunar. Bu rüyayı gören önüne çıkan yolları özelliklerine dikkat etmelidir. Rampa ve yokuşlu yollar zorluklara, aşağı inen yollar ise daha kolay hareket etmeye delalettir. Geniş yollar her zaman rahat ve refaha, dar yollar ise sıkıntı ve meşakkatlere işarettir. Rüyadaki yolda karşımıza çıkan ve yanımıza yürüyen herkes aslında hayatımıza kattıklarımız, yanımızdan ayrılanlar ise vazgeçtiklerimiz ya da vedalaştıklarımızın sembolüdür. Bazen yolda yürürken yanımızdan ayrılan bir arkadaş aslında gerçek hayatta mezun olduğumuz ve vedalaştığımız okulun bile temsilcisi olabilir. Bu rüyayı yorumlamak isteyen rüyada yolda yaşadığı her şeyi not alarak yorumlamalıdır.

 

Rüyada görülen yol tıpkı Aşık Veysel’in tarif ettiği gibidir. İnsan doğduğu andan itibaren yürümeye başlar. Aslında rüyada gördüğümüz yollardaki yolculuklar hayattaki ilerleyişimiz ve hayatımızın gidişatını temsil eder. Yollar aynı zamanda hayattaki tüm maceralarımız, öğrendiklerimiz, kendimize kattıklarımız ve hedeflerimize doğru ilerleyişlerimizin simgesidir.

 

Rüyasında yol gören bu rüyayı çok daha iyi yorumlamak için aşağıdaki sorulara cevap bulmalıdır:

 

 • Yol nasıldı?

 • Yolculuğum boyunca ne hissettim?

 • Yolda nelerle karşılaştım?

 • Yolda yanımda kimler vardı?

 • Yolda kimler bana eşlik etti ya da benden ayrıldı?

 • Yolu sonu nereye çıkıyordu?

 

Bu sorulara cevap bulan kişi aslında verdiği cevapların hayatında bazı kişi ve objelerle örtüştüğünü gözlemleyecektir.

 

Rüyada gittiğimiz yolu nasıl gittiğimiz de önemlidir. Yürüyerek gidilen yollar daha yavaş gelişmelere, bir taşıt aracı ya da at üzerinde gidilen yollar ise bir yardımcı ya da hayatımızı kolaylaştıran bir olay sayesinde hızlı ilerlemeye işarettir. Rüyasında yolda tek başına gittiği bir yolda onu gideceği yere bırakmak isteyen her taşıt aracı aslında rüya sahibinin bir amacına ulaşmasında ona yardımcı olacak bir kişiyi ya da amacının çabuk olmasını sağlayacak bir vesileyi temsil eder.

Rüyada yollar görmek

Rüyada gördüğümüz yollar ya da onlara uzaktan bakmamız aslında içinde bulunduğumuz dünyada bizi amaçlarımıza ulaştıracak çok fazla fırsat ve imkanın mümkün olduğunu hatırlatır. Rüyasında çevresinde çok fazla yol görenin seçeneği boldur ve bir amaca gitmek için istediği yolu ve istediği yöntemi deneyebilir. Rüyada görülen yollar aynı zamanda meşguliyet ve uğraşılması gereken işlerin fazlalığını gösterir. Bazen rüyada görülen yolların fazlalığı aslında bir fırsatlar cennetinde yaşamaya fakat bu fırsatları görememeye işaret edebilir. Aslında rüyadaki her yol bizi bir sonuca ve geleceğe götürür bu yüzden rüyada görülen yolların özelliklerine ve ne durumda olduklarına da bakarak bu rüyayı yorumlamak gerekir.

Rüyada yolda yürümek:

Rüyada yolda yürümek hayatta karşılaşacağımız engeller, kolaylıklar ya da karşımıza çıkacak fırsatlarla ilgili bilgiler de içerir. Yoldaki tümsek ve çukurlar aslında gerçek hayatta karşılaşacağımız engellerdir. Yolda bir duvar olması aşılması zor bir engelin bizi bir süre durdurabileceğine işaret eder. Yolda bulduğumuz her şey bize sunulan fırsatların temsilcisidir. Özellikle yolda bulunan cüzdan, para, altın gibi maddi değeri yüksek objeler aslında hayatın bize sunacağı finansal kaynaklar ya da fırsatları temsil eder. Yolda karşımıza çıkan hoşumuza gitmeyen hayvanlar, haşereler ya da tehlikeli objeler aslında hayatın bize gönderdiği rakip ve düşmanlardır.  

Rüyada karanlık bir yol:

Rüyada karanlık bir yol görmek gerçek hayatta istemeyerek de olsa kendimizi içinde bulduğumuz süreçlere girmektir. Rüyada bir yolun karanlık olması kişinin hayatının gidişatındaki mutsuzluğunu, isteksizliğini ya da karamsarlığını gösterir. Rüyada aydınlık yol ise bunun tam tersine daha pozitif bir bakış açısına işarettir. Rüyada karanlık bir yolda ilerlemek tüm bunların yanı sıra netlik kazanmamış durum ve gidişatlar hakkında bilgi sunar. Bu rüyayı gören kişi bir şekilde hayatta ilerlemektedir fakat nereye doğru ilerlediğini ya da tam olarak yaptığı işin sonucunun ne olduğunu kestiremez. Karanlık yollar ayrıca bilinmezliklerle dolu süreçlerin temsilcisidir.

Rüyada yol yapım çalışması görmek kaderin bize gelecekte sunacağı fırsatlarla ilgili bilgiler içerir. Rüyasında bir yol çalışmasının çok yakınında yapıldığını gören için kader aslında bir şey hazırlamaktadır fakat kişi bunu gelecekte anlar. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin geleceği ile ilgili yeni bir yaşam kurması ve süreçlerde ilerleme olduğunun altını çizer. Fakat ekilenin biçilmesine hala zaman vardır. “İnşa etmek” kelimesi aslında geleceği inşa etmek ve kendimiz için yeni bir hayat kurmakla özdeşleşir. Bu yüzden bu rüyanın sahibinin bazen geleceğe dair bir karar vermesi, bir eğitim alması ya da yeni bir proje geliştirmeye karar vermesi mümkündür.

Rüyada yol ayrımları genellikle hayatımızdan çıkanlar ve fikir ayrılıklarıyla ilgili bilgi verir. Bu rüya bazıları için ayrılık, boşanma veya ortaklığın bozulması anlamı taşıyabilir. Fakat bazen yol ayrımı ya da ikiye ayrılan bir yol 2 seçenek arasında bocalamaya delalettir. Bu rüyayı gören ya bir ikilem yaşar ya da kaderin kendisine sunduğu 2 seçenekten sadece birini seçmek zorunda kalır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için ayrılan yolların özelliklerine ve birbirine benzer olup olmadıklarına da bakılmalıdır.

Rüyada yol tarifi aslında çıkış yolu arayışı ya da bir sonuca ulaşma çabasıdır. Bu rüyayı gören tıpkı rüyasında varmak istediği yer (adres) gibi gerçek hayatta da bir sonuca ya da bir başarıya ulaşmak ister. Rüyada sorulan adresi tarif eden her kişi aslında kişiyi bu amaca ulaştıracak yardımcı, rehber ya da vesilelerin temsilcileridir. Bu rüyayı gören kişi rüyanın ayrıntılarına ve kimlerle konuştuğuna odaklanmalıdır. Rüyada adres sormak için durduğumuz her kişi aslında bir amaca ilerlemek için verdiğimiz mola, düşünme süresi ya da duraksamaları temsil eder.

Rüyada yolunu kaybeden kişi gerçek hayatta bir çıkmaza girer ya da bir sonuca ulaşmakta zorlanır. Bazıları için yolu kaybetmek çözüm arayışı ya da bir yerden uzaklaşma istediğidir. Rüyasında bir adres ararken yolunu kaybeden kişi amacına ulaşmak yerine amacından uzaklaşır. Bu rüyayı gören kişinin bir rehbere ya da kendisine tavsiye verecek birilerine ihtiyacı vardır.

 

Rüyada yolda biriyle yürümek:

 

Rüyada yanımızda yürüyen herkes aslında hayat yolculuğumuzda bize eşlik eden kişi, obje ya da fırsatlardır. Bazen bize geçici olarak sunulan fırsatlar aslında rüyada yanımızda yürüyen biri kılığında bize görünürler. Yanımızda yürüyen bizi terk ettiğinde bu fırsatın da artık bizi beklemediğini anlarız. Rüyada yolda bizimle yürüyenler aynı zamanda sahip olduklarımızı temsil eder. Rüyasında yanında yürüyen birinin başka bir istikamete gittiğini gören kaderde bir ayrılık yaşar ya da hayatından bir şeyler eksilir.

 

Rüyada otoyol görmek:

 

Rüyada otoyollar bizi dünyaya ve hayata bağlayan her şeyin temsilcisi olabilirler. Otoyollar aslında hem insanları hem de şehirleri birbirine bağlayan objeler olarak rüyada karşımıza çıktıklarında bizi hayata bağlayıcı ve birleştirici unsurları temsil ederler. Otoyollar bazen rüya sahibinin bir yere seyahat etmesini sağlayan ya da kolaylaştıran fırsat ya da seçeneklerdir. Bu rüyayı gören kişinin yolculuk yapması ya da gurbete gitmesi ihtimali bulunur.

 

Rüyada geniş ve dar yol:

 

Rüyada geniş yollar rahatlık, refah ve maddi durumun ilerlemesini temsil eder. Kendini geniş bir yolda görenin yaşam yolcukları ve hayatta ilerleyişi rahat ve sıkıntısız olur. Bunun tam tersine rüyasında dar yolda ilerlediğini görenin geçimi dardır ya da yaşam yolculuklarında ilerleyişi daha meşakkatli ve sıkıntılıdır. Rüyadaki yollar hayatın önümüze çıkardığı seçenekler ve fırsatlarla ilgilidir. Bu yüzden geniş yolda yürüyen daha büyük ve kendisine maddi konfor sunaca fırsatlar bulur fakat dar yolda yürüyen ise daha çok çabalama sonucu başarı elde eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page