top of page

Rüyada yolculuk yapmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Süreç

 • Gidişat

 • İlerleme

 • Aksiyon

 • Değişim

 • Gelişme

 • Yolculuk

 • Kurtuluş

 • Seyahat

 • Atlatmak

 • Motivasyon

 • Uzaklaşmak

 • Hareket etmek

 • Fikir değişikliği

 • Mekan değişimi

 • Amaca yönelmek

 • Sonuca yaklaşmak

 • Yavaş yavaş oluşmak

 • Engellerin ortadan kalkması

 • Durağan süreçten hareketli sürece geçiş

Rüyada yolculuk yaptığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada yaptığımız yolculuk “bir amaca doğru ilerleyiş” metaforudur. Bu rüya aynı zamanda bir oluşum sürecinde bazı gelişimlerin cereyan etmesini ve amaca yaklaşmayı müjdeler. Fakat bu tip rüyaları yorumlarken yolculuğun nasıl ve hangi taşıt aracıyla yapıldığına, yanımızda kimlerin bulunduğuna ve rüyanın senaryosuna dikkat etmeliyiz.


Yolculuk yaptığımız rüyaların yorumu rüyadaki taşıt aracına bağlı olarak yapılmalıdır. Bisiklet ya da motosikletle yapılan yolculuklar daha çok 2 kişiyi ilgilendiren süreçlerde ilerlemeye işaret ederken bir taksi ya da kendi arabamızla yaptığımız yolculuklar birkaç kişilik meselelerdeki gidişat ve ilerleme hakkında bilgi sunar. Otobüs ve minibüs yolculukları daima daha büyük grupları kapsayan konularla ilgili gidişat hakkında bilgi sunar. Tren yolculuğu yaptığımız rüyalarda da daha büyük grubu ilgilendiren gidişatlar ele alınır fakat tren yolculuğunda rüya sahibinin içinde bulunduğu sürece hiçbir etkisi ya da yönlendiriciliği söz konusu olamamaktadır. Uçak yolculukları hiçbir durak ya da trafiğe takılmadığımız yolculuklar olduğundan genellikle tek hamlede sonuca ulaşacağımız ve direk amaca yöneldiğimiz bakış açıları hakkında bilgi sunar.

Rüyada yolculuk yaptığını görmek

Rüyada yolculuk yapmak aynı zamanda engelleri aşmakla ilgilidir. Bu rüyayı gören nereye yolculuk yaptığına, yanında kimlerin bulunduğuna ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır. Beraber yolculuk yaptığımız herkes yol arkadaşlarımız, yanımızda duran yardımcılar ve bizimle aynı amaca (aynı istikamete) doğru ilerleyen bireyleri temsil eder. Yolculuk esnasında ayrıldığımız herkes gerçek hayatta yol ayrımları, vazgeçtiklerimiz ve karar değişikliklerinin sembolüdür. Rüyada tek başımıza yolculuk yaparken bize katılanlar daima hayatımıza yeni girenler, yeni arkadaşlık ya da duygusal ilişkilerimiz ya da kendimize kattıklarımızın simgesidir. Bazen yolculuk yaparken yanımıza hoşumuza gitmeyen ya da bizi rahatsız eden bir figür gelirse bu rüya yaşam yolculuğumuzda bizi rahatsız eden bazı engel ya da sorunlarla karşılaşacağımız anlamına gelebilir.


Rüyada basit sıradan bir yolculuk sağlık, finans ya da başka bir konuda artık istikametimizin belli olduğu ve kararlı olduğumuzu gösterir. Rüyasında yolculuk yapanın bir amacı ve hayatta varmak istediği bir amaç vardır. Fakat yine de rüyada yapılan her yolculuk bu kadar olumlu anlam içermez. Nereye gittiğini bilmeden yolculuk yapmak, yönsüzlük ve sonu başarısızlık olacak gidişatın simgesidir. Belli bir istikamete doğru yolculuk daima kararlılık ve amaç uğruna atılan adımların simgesidir.


Rüyada yolculuk esnasında karşılaştığımız tüm engeller, çukurlar ya da bizi rahatsız eden figürler yaşam yolculuklarımızda karşımıza çıkan sorunların ve hızımızı yavaşlatacak her şeyin simgesi olabilir. Bu rüyayı gören bir amaca ulaşmak adına bazı zorluklar yaşayacağını bilmelidir. Yolculuk yaparken yolun ikiye ayrılması genellikle fikir ayrılıkları, boşanma veya hayatta bir seçin yapma noktasına varmanın işaretidir. Kısacası, bu rüya rüyada nasıl yolculuk yaptığımız, kimlerle olduğumuz ve yolculuk esnasında neler yaşadığımız dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Tüm bu ayrıntılar hedeflere doğru ilerleme şeklini yansıtır.


Rüyada yolculuk bazen seyahat, değişim, fikir değişikliği, mekan değişikliği ya da bir durumdan başka bir duruma ılımlı geçiş gibi unsurlara değinir. Bu rüyayı gören için yolculuğa başlanan nokta ve istikamet olmak üzere iki temel unsur bulunur. Bu iki noktadan her biri hayatımızda cereyan eden değişimlerin nereden nereye olduğuna dair ipucu verir. Rüyasında aşağı bir noktadan yukarı istikamete yolculuk yapan kişi daima yükselme, terfi etme ya da mevcut durumu daha iyiye götürme çabası içindedir. Aşağı istikamete yapılan yolculuklar ise bunun tam tersine kötüye gidiş, gelir azalması ya da mevcut durumun daha kötüye gittiğini gösterir.

Rüyada zor bir yolculuk yapmak:

Rüyada yolculuk yaparken zorluk çekmek, sırtında yük taşımak ya da birinin veya bir şeyin rahatsızlık verdiğini görmek gerçek hayatta ilerleme hızımızı azaltan her şeyin sembolü olabilir. Biri eğer rüyasında yokuş yukarı zorla yolculuk yaptığını görürse bir süreçte ilerlemenin meşakkatli olacağını anlamalıdır. Bu rüyayı gören kişi ilerlediği bu süreci önüne çıkan bazı engelleri aşarak ilerlemek zorunda kalır. Bu yorum aynı zamanda kayalık ve zorlu arazilerde yolculuk yaptığımız rüyalar için de geçerlidir. Yine bunun tersi olarak rüyada yokuş aşağı yolculuk bir sürecin gayet kolay atlatılacağına delalet eder. Eğer zemin düz, yumuşak ve rahat ilerlenecek zemin ise yine bu yorum geçerlidir.

Rüyada zorlu, dolambaçlı ya da labirent gibi yollarda yolculuk yapmak kararsızlıklarla dolu bir süreçte ilerlemekte zorluk çekeceğimize delalet eder. Bu rüyayı gören için aynı zamanda çok fazla sıkıntı ve komplikasyon ilerleme sürecinde var olacaktır. Bazen rüyada labirent gibi karmaşık bir yolda yolculuk yapmak bir amaca nasıl ulaşacağını bilememek, yönsüz ya da rehbersiz kalmak olarak yorumlanır. Bu rüya bilgi eksiliği veya yeterince donanıma sahip olmadığımız zamanlarda da görülebilir. Rüyasında çok karışık ya da karmaşık bir yolda yolculuk yapan bir amaca ulaşmak için aslında çok çalışmak zorunda değil daha verimli çalışmak zorunda olduğunu bilmelidir.

Rüyada beraber yolculuk yaptığımız kişiler daima hayatımızda ilerleyen bir süreçte karşılaştığımız kişi ya da olayları temsil eder. Fakat, rüyada gördüğümüz bu bireyler daima kişilere işaret etmek zorunda değildir. Bazen yaşadığımız olaylar ya da durumlar da rüyada bize yolculukta eşlik eden figürler kılığında görülebilirler. Bu rüyayı en iyi yorumlama biçimi yanımızda yolculuk yapanların nasıl davrandığına, bize yardımcı mı yoksa sorun çıkaran mı olduğuna odaklanmalıyız. Çünkü, bu tip rüyalarda genellikle yanımızda sorun çıkaran figürler yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız problemler, hastalıklar ya da engellerin işareti de olabilirler. Yolculuk yaparken bize yol gösteren herkes bir süreçte bize yardımcı olacak kişilerin hatta içgüdülerimizin de temsilcisi olabilirler.

Rüyanızı yazın:

bottom of page