top of page

Rüyada yukarı çıkmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Zorluk

 • Meşakkat

 • Yükselmek

 • Öne geçmek

 • Rütbe artması

 • Göze çarpmak

 • Güç kazanmak

 • Kürsüye çıkmak

 • Engelleri aşmak

 • Öz güven artması

 • Zirveye tırmanmak

 • İş yerinde sivrilmek

 • Seviyenin yükselmesi

 • Amaca doğru ilerlemek

 • Patronun yanına çıkmak

 • Patronun dikkatini çekmek

 • Birinciliğe doğru ilerlemek

 • Potansiyelin farkına varmak

 • Üst kattaki komşuya ziyaret

Rüyad yukarı çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada yukarı çıkmak gerçek hayatta rütbe arttırmak, yükselmek ve kaderde zirveye tırmanmakla alakalıdır. Bu rüya aynı zamanda tüm zorlukları aşarak ilerlemek, iş yerinde sivrilmek, patronun gözüne girmek ve birinciliğe yaklaşmayı temsil eder. Bazıları için rüyada yukarı çıkmak seviye ve rütbe arttırmaktır. Yukarı çıkmak bazen bir iş için devlete başvurmaktır.

 

Rüyada yukarı çıkmak bazen üst kademedeki insanlara, kendimizden büyüklere, ast-üst ilişkisi içinde bulunduğumuz kişilerden üstlerimize yapılan ziyaretler ya da kuzey istikametine yapılan yolculukların temsilcisidir. Bazen rüyasında yukarı çıktığını gören ertesi gün sadece üst kat komşusuna gidebilir ya da kendinden yaşça büyük birinden bir ricada bulunabilir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için yukarı istikamete gittiğimizde kimlerle karşılaştığımız ve orada ne yaşadığımızı da hesaba katmamız gerekir. Yukarıda karanlık ya da kasvet bulan kişinin üst rütbede birinden, devletten ya da bir büyüğünden beklediği bir işte umduğunu bulamaz.

Rüyada yukarı çıktığını görmek

Rüyada yukarı çıkmak da yukarı istikamette bir yere gitmek aslında gerçek hayatta karşılaşılan zorluklar ve hayatın engebeleriyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi bu yukarı istikamette yolculuğunun ne kadar sürdüğüne dikkat ederek rüyayı yorumlamalıdır. Bazen bu yukarı çıkışlar kişinin çektiği zahmetleri ve bu zahmetlerin ne kadar süre boyunca çekileceği konusunda bilgi sunarlar. Rüyasında bir dağa tırmanıp zirvenin çok yakında olduğunu gören bir işin yüzüp kuyruğuna gelmiştir.

 

Rüyada yukarı çıkmak aynı zamanda bilinçaltındaki birincilik dürtüsüyle ilgilidir. Kendini yukarı çıkarken görenin aslında bir konuda öz güveni yüksektir ve en iyi olmak istemektedir. Bazıları için rüyada en üst kata çıkmak arzu edilen kariyere ulaşmak ya da birincilik koltuğuna çıkmaktır. Fakat bu rüyayı yorumlamak isteyen rüyada üst kat görmekten ziyade üst katı nasıl gördüğüne ve içinde bulunduğu üst katta tam olarak hangi olayların yaşandığına bakmalıdır. Üst katta kavga gürültü iş hayatında üst seviyedeki bir koltuk için üst çatışma çıkmasına delalettir.

 

Rüyada yukarı çıkmak aynı zamanda toprak elementinden yani dünyevi olandan kaçmak, bazıları için gerçek hayattan uzaklaşma ve maneviyata yakınlaşma isteğidir. Bu tip rüyayı gören kişi belli bir süreliğine dünyevi olandan uzaklaşıp manevi olana yakınlaşabilir. Çünkü rüyada yer gerçekliği ve fiziksel alemi gösteren toprak elementiyle temsil edilir ve topraktan uzaklaşan fiziksel alemden yani yerden uzaklaşır.

 

Rüyada yukarı çıkmak bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da tepeye tırmanma anlamı içerirler. Yukarıya bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Yukarı seviyeler bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.

 

Rüyada yukarılar ve yüksekler aynı zamanda güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim zirve noktayı görüyorum, o halde oraya gidebilirim” der. Rüyasında yükseğe bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki yukarıya çıkmak gerçek hayatta ne kadar tepeye tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

​Rüyada en yükseğe çıkmak:

Rüyada en yukarılar ya da çok yüksekler kaymak tabaka, şirketin yönetici personeli ya da insan zihnindeki aktiviteler hakkında bilgi sunar. En üst kat rüyasının tabiri her birey için farklı yapılmalıdır. En üst katında yaşanan olaylar aslında kişinin zihninde ya da hayatında üst tabakada bir yerde cereyan eden olayların temsilcisidir. En üst katında çıkan kavga bazıları için şirketin yönetici personeli arasında çıkan anlaşmazlıklar ve uyumsuzların simgesi olabilirken bazıları için sadece kişinin zihnindeki karmaşa ve kararsızlıkların temsilcisidir.

 

Rüyada en üst kat bazen zirveye tırmanma ya da yüksek rütbedeki kişilere yapılan ziyaretler hakkında bilgi sunar. Bu rüyayı gören kişi kariyerde yüksek bir koltuk elde eder ya da geçici bir süreliğine patronun veya bir siyasetçinin yanına çıkıp ondan bir ricada bulunabilir. En üst katında neler yaşandığı bu ricaya kişinin alacağı cevabın ne olduğu konusunda bilgi sunar. Rüyada en üst kat bazı kişiler için tüm engellerin aşılması ve sorunların çözülmesine delalettir.

Gerçek hayatta ast-üst ilişkisi içinde olduğumuz kişilerden bizden üstün olanlar rüyada bize en üst katta oturan apartman sakinleri ya da bu yüksek seviyede bulunan kişiler olarak görülebilirler. Rüyada alt kat komşular astlarımız üst kat komşular ise üstümüzdeki insanlardır. Rüyada alt kat komşusu seviye ya da rütbe olarak bizden alt tabakada olan insanlar, bazen evlat ya da işçileri bazen yaşça küçük insanları temsil ederler. Bu rüyalarda ast-üst ilişkisi esastır. Alt kat komşusuna giden bu insanlara ziyarette bulunur ya da bir iş için danışır. Alt kat komşusunun kendisini ziyaret ettiğini gören kişinin işçisi, evladı, kendisinden yaşça küçük biri veya maddi durumu rüya sahibinden kötü biri bir ricada bulunur ya da para ister. Rüyada kendi seviyemizden düşük insanlar bize alt kat komşusu kılığında görülebilirler. Bir subay için alt kat komşusu bazen bir astsubay hakkında bilgi içerir.

Aşağı-yukarı çıktığımız rüyalarda apartman sakinleri aynı zamanda insan vücudunun değişik bölümleri hakkında da bilgi sunarlar. Örneğin, en üst kat komşusu her zaman hayatımızın düşünsel yanı ve karar mekanizmamızdır. Zemin katta oturanlar ise vücudun ayak kısmı ve yolculuklarımızdan haber verir. Rüyada bilinçaltı binayı insan vücudu ve bağışıklık sistemi olarak değerlendirebilir. Bu yüzden en üst kattaki komşunun rüyada vefat etmesi bazen lider eksikliği, tek başlılığın ortadan kalkması ya da zihinsel bulanıklık işareti olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page