top of page

Rüyada yüksek binalar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Zirve

 • İstekler

 • Arzular

 • Amaçlar

 • Hayaller

 • Umutlar

 • Gelişim

 • İlerleme

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • İtibar kazanmak

 • Kürsüye çıkmak

 • Engelleri aşmak

 • Rütbe kazanmak

 • Uzun vadeli planlar

 • İsteklerin yaklaşması

 • Yükselme potansiyeli

 • Geleceğe dair umutlar

 • Amaçlara doğru ilerleme

Rüyada yüksek binalar görmek ne anlama gelir?

Rüyada yüksek binalar görmek yükselme, seviye arttırma, makam elde eme ve yücelme isteğini yansıtır. Bu rüyayı gören kişi gerçek hayatta bulunduğu seviyeden memnun olmadığı için sürekli bir daha iyiye gitme, kariyerde yükselme ve zirveye çıkma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. Rüyasında yüksek bir binanın tepesine bakan aslında hayatta gelmek istediği yere bakar.

 

Rüyada yüksek binalar aynı zamanda bilinçaltındaki birinci olma ve yükseklere çıkma dürtüsü ile ilgilidir. Yüksek binaların tepesine bakan kişi aslında en iyi yani birinci olmayı istemekte ve öz güvenini ve kariyerini yüksek zirvelere tırmandırma arzusu içindedir. Bu rüyayı en iyi yorumlama şekli yüksek binaların rüya sahibinden ne kadar uzakta olduğuna ve arada kaç obje olduğuna ayrıca bu objelerin (engellerin) ne kadar büyük olduğuna dikkat etmek gerekir. Çünkü büyük objeler aşılması gereken büyük engelleri, küçük objeler ise ufak engelleri temsil eder.

 

Rüyada yüksek binalar bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da kariyerde yukarı tırmanma anlamı içerirler. Yüksek binalara bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Yüksek binalar bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.

 

Rüyada yüksek binalar ayrıca güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim yüksek noktayı görüyorum, o halde oraya gidebilirim” demelidir. Rüyasında yüksek binalara bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki yüksek binalar gerçek hayatta ne kadar yukarı tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

 

Tüm bunlara ilaveten rüyadaki yüksek binalar uzunluk sıfarlarıdır ve gerçek hayatta uzun olan her şeyi ya da kişileri temsil ediyor olabilir. Bu yüzden yüksek binalar bazen uzun yol, bazen uzun ömür, uzun vadeli planlar hatta bazen uzun boylu birinden bahsediyor olabilir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için bu yüksek binaları nasıl gördüğümüze bakmamız gerekir. Rüyada bir yüksek binaların yıkılması uzun bir yolculuğun iptal olması, uzun boylu birinin vefatı ya da uzun vadeli planların suya düşmesine işaret edebilir ve hayırsız bir rüyadır. Bir yüksek binaların olduğundan daha uzun görünmesi yolun uzaması, bazı işlerin umulduğundan daha uzun sürede yapılacağı anlamı içerir.

Rüyada yüksek bina görmek

Rüyada yüksek binalarda gizli uzunluk sıfatları bulunur ve gerçek hayatta uzun olan her şeyi ya da kişileri temsil ediyor olabilir. Bu yüzden yüksek bina bazen uzun yol, bazen uzun ömür, uzun vadeli planlar hatta bazen uzun boylu birinden bahsediyor olabilir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için yüksek binayı nasıl gördüğümüze ya da bu binanın başına ne geldiğine bakmamız gerekir. Yüksek bir binanın yıkılması uzun bir yolculuğun iptal olması, uzun boylu birinin vefatı ya da uzun vadeli planların suya düşmesine işaret edebilir ve hayırsız bir rüyadır. Yüksek bir binanın olduğundan daha uzun görünmesi yolun uzaması, bazı işlerin umulduğundan daha uzun sürede yapılacağı anlamı içerir.

Rüyada yüksek bir binanın tepesine çıkmak:

Rüyada yüksek bir binanın tepesine çıkmak yükselmek, yücelmek ve engelleri aşarak rütbe arttırmaya delalettir. Bu rüyayı gören bu binanın tepesine nasıl çıktığına bakarak yorumlamalıdır. Merdivenle çıkmak meşakkatli yükseliş, asansörle çabuk ve kolay çıkmak ise bir fırsat ya da vesile yakalamaktan dolayı hızlı yükselişe delalettir. Rüyasında yüksek bir binanın tepesine çıkanın kademesi ve mertebesi yükselir, sözü geçer, daha saygın biri olur. Rüyasında yüksek binanın tepesine çıkanın gerçek hayatta gelirinin ve mirasının artması ihtimali de vardır.

Gökdelenden yüksek bir binadan aşağı inmek:

Rüyada yüksek bir binadan aşağı inmek itibar kaybetmek, para kaybetmek ya da istikrarın bozulmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı gören attan inip eşeğe biner ya da elindekini kaybedip daha azıyla yetinir. Rüyada yüksek bir binadan aşağı inme rüyaları seviye düşürme ve fakirleşme rüyalarıdır. Yine buna bağlı olarak en alt zemin kata inmek bazen rezil olmak, bazen iflas etmek bazen en kötüyü görmek olarak yorumlanır. Rüyasında yüksek bir binanın en altına yani zeminine kadar inen kişinin korktuğu başına gelir.

Rüyada asansörle yüksek bir binanın tepesine çıkmak yükselmek, yücelmek ve rütbe arttırmaya delalettir. Bazen asansörle en yukarısına çıkan geçici bir süreliğine de olsa kendinden bir üst kademedeki bir insanla bir görüşme ya da toplantı yapar.  Bazen asansörle yukarı çıkmak bir mesele için devlete başvurmak ya da devletten gelecek bir faydadır. Asansörle yüksek bir binanın tepesine çıkanın kendinden daha büyük ya da yüksek kademedeki kişilerle bir alışveriş yapması da mümkündür. Fakat tüm bunların yanı sıra asansörle yukarı çıkanın makam ve mertebesinin artması olasılığı da oldukça yüksektir.

Rüyada asansörle yüksek bir binadan aşağı inmek iki şekilde yorumlanır: 1- toprağa yani dünyevi olana yakınlaşmak, 2- daha aşağı seviyeye iniş. Her iki yorumda birbirinden oldukça farklıdır ve bu yüzden asansör rüyalarının yorumunu en iyi kişi yaşadığı hayata bakarak yapmalıdır. Asansörde zemin kata inen bazen bir durumda yaşayabileceğinin en kötüsünü, bazen iflası görebilir. Bazıları için bu rüya sadece dünyevi değerlere hiç olmadığı kadar yaklaşmak ve bağlanmaktır.

Rüyada merdivenle yüksek bir binanın tepesine çıkmak daha meşakkatli ve yavaş yükselişlere delalettir. Bu rüyayı gören rütbe arttırır, yükselir ve yücelir fakat bu yükselme zaman alacaktır. Rüyada yerden göğe yükselen tüm dikey objeler aslında bilinçaltında yatan yükselme ve yücelme isteğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi gerçek hayatta bulunduğu seviyeden memnun olmadığı için sürekli bir daha iyiye gitme, kariyerde yükselme ve zirveye çıkma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. Yüksek bir binanın tepesinde olup bitenler aslında kişinin arzu ettiği bu zirve noktayla ilgili ipuçları verirler.

Rüyada yüksek bir binanın yıkılması kişinin hayatında her şey yolunda giderken aniden beliren bir değişimin her şeyi alt üst etmesiyle ilgilidir. Binalar güven ve istikrarın simgesidir ve yıkılması aslında bu güvenin ve istikrarın yıkılmasının temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi bina yıkıldığında ne hissettiğine, bu yıkılıştan nasıl etkilendiğine, yanında kimler olduğuna ve yıkımın ne derecede şiddetli olduğuna odaklanarak rüyasını yorumlamalıdır. Yüksek binaların şiddetli bir şekilde yıkıldığını görenin hayatında o kadar büyük bir değişim olur ki, bu değişim girdabında sahip olduğu her şeyi kaybeder. Bu rüya bazen birine karşı güven duygusunun kaybedilmesiyle alakalıdır.​ Nadiren de olsa rüyada yüksek bir binanın yıkılması gerçek hayatta uzun boylu birinin vefatına işaret olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page