top of page

Rüyada yüksek ve yükseklik

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Zirve

 • İtibar

 • Amaçlar

 • İstekler

 • Arzular

 • Hayaller

 • Umutlar

 • Uzaklık

 • Mesafe

 • Gurbet

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Uzaktakiler

 • Gurbete gidiş

 • Ufuktaki zafer

 • Kürsüye çıkmak

 • Uzun vadeli planlar

 • Geleceğe dair umutlar

 • Yüksek mevkideki bir zat

 • Uzak diyarlardan gelecek haberler

Rüyada yüksek ve yükseklik görmek ne anlama gelir?

Rüyada yükseklikle ilgili rüyalar ulaşmak istediğimiz tepe noktaları ile ilgilidir. Rüyada yükseklere bakan aslında amaçlarına, hayallerine ve ulaşmak istediği noktaya bakar. Yüksekler ayrıca rüya sahibinin geleceğe dair umutları, hayalleri ve arzularının temsilcisidir.

Rüyada yüksek görmek ya da yüksek bir yerde bulunmak bilinçaltındaki birincilik dürtüsü ile ilgilidir. Yükseğe bakan kişi aslında en iyi olmak istemekte ve baktığı yüksek kendisi için birinciliği temsil eden yer olmaktadır. Bu rüyayı gören kişiliğini, özgüvenini ya da kariyerini daha yükseğe çıkarma arzusu içindedir. Rüyasında yüksek bir yer gören kişi bilmelidir ki çok arzu ettiği o birincilik kendisi için mümkündür fakat rüyada yüksek ile kişi arasındaki her obje aslında rüya sahibinin aşması gereken bir engeli temsil eder. Bu rüyayı en iyi yorumlama şekli yüksek yerle rüya sahibinden ne kadar uzakta olduğuna ve arada kaç obje olduğuna ayrıca bu objelerin (engellerin) ne kadar büyük olduğuna dikkat etmek gerekir. Çünkü büyük objeler aşılması gereken büyük engelleri, küçük objeler ise ufak engelleri temsil eder.

Rüyada yükseğe bakmak ya da yükseğe çıkmayı arzu etmek bazen toprak elementinden yani dünyevi olandan kaçmak, bazıları için gerçek hayattan uzaklaşma ve maneviyata yakınlaşma isteğidir. Bazıları yüksekliği dağların zirvesinde, bazıları bir gökdelenin tepesinde görebilir. Ya da bazı rüyalarda yüksek asansörle en tepeye çıkmaktır. Bu tip rüyayı gören kişi belli bir süreliğine dünyevi olandan uzaklaşıp manevi olana yakınlaşabilir. Çünkü rüyada yer gerçekliği ve fiziksel alemi gösteren toprak elementiyle temsil edilir ve topraktan uzaklaşan fiziksel alemden yani yerden uzaklaşır.

Yüksek noktalar uzak gelecekte cereyan edecek olaylar hakkında bize ipucu getiren rüyalardır. Fakat rüyada yakınımızdaki yüksek noktaları ya da yüksek dağlar çok yakın zamanda olabilecekler hakkında da bilgi içerebilirler. Rüyada uzaktaki dağların yüksek kesimlerinde deprem, yangın, duman çıkması gibi ya da bazı felaketler olduğunu gören kişi bugün verdiği kararlara ve attığı adımlara dikkat etmelidir. Çünkü bu kişinin bugünkü yaşam tarzı onun geleceğini olumsuz etkilemekte hatta kötürüm bırakmaktadır. Bu rüyayı gören kişi bugün verdiği bir kararın ağır sonuçlarını gelecekte alacaktır.

Rüyada yüksek bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da kariyerde yukarı tırmanma anlamı içerirler. Yükseğe bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Yüksekler bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.

Rüyada yüksek aynı zamanda güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim yüksek noktayı görüyorum, o halde oraya gidebilirim” demelidir. Rüyasında yükseğe ve dağlara bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki yüksek gerçek hayatta ne kadar yukarı tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

Rüyada yüksek yerler

Rüyada uzaktaki dağların yüksek kesimleri:

Rüyada uzaktaki dağların yüksekleri uzun vadeli planların, gelecekte bize sunulacakların ya da uzaklardan gelecek haberlerin temsilcisi olabilirler. Uzaktaki dağların yüksek kesimlerine bakan aslında uzaklara bakar. Bu uzaklık bazen zaman olarak bize hala uzak olanlar bazen mesafe olarak uzakta bulunanlar, gurbettekiler ya da başka şehirde ya da ülkede yaşayanları temsil ediyor olabilir. Rüyasında dağın yüksek yerlerinin yandığını, dağdan duman çıktığını ya da orada kötü bir şeyler olduğunu gören uzaktan üzücü bir haber alabilir. Dağların yüksek yerlerinin güzel ve yemyeşil olması ya da çiçekler bulunması da gurbetten gelecek sevinçtir.

 

Rüyada uzakta yüksek dağların tepelerini gören gelecekte büyük başarılara imza atabilecek kapasiteye sahip kişidir. Fakat yine de bugün attığı adımlara ve verdiği kararlara dikkat etmelidir. Uzaktaki dağların yüksekliği aslında kişinin kariyerinde ne kadar yükselme kapasitesine sahip olduğu hakkında bilgi sunar. Yüksek zirveleri belirgin dağlar gelecekte bir şirketin başına geçmek ya da bir alanda en iyi olmak olarak yorumlanır. Bir siyasetçi bu rüyayı görürse en büyük olur.

Rüyada yüksek bir yere tırmanmak, dağa çıkmak ya da bir dağın veya gökdelenin yükseklerine tırmanmak gerçek hayatta yükselmek ve kariyerde tırmanmakla alakalıdır. Bu rüya bazen iş arkadaşları arasında sivrilmek ya da bir sınavda herkes sollayarak birinci olmakla da tabir edilebilir. Rüyasında yükseğe tırmanan herkesin önüne geçecek bir hamle yapar ve diğerleri içinde yükselir, yücelir. Rüyada yükseğe tırmanmak bazen yüksek mevkide bulunan kişi ya da kişilere yapılan ziyaretleri de temsil edebilir. Bir dağın yükseklerine tırmanan bazen amirinin, şirket sahibinin ya da yüksek rütbedeki bir siyasetçinin yanına giderek bir ricada bulunabilir.

 

Rüyada yükseğe tırmanmak ya da yukarı istikamette bir yere gitmek aslında gerçek hayatta karşılaşılan zorluklar ve hayatın engebeleriyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi bu tırmanma yolculuğunun ne kadar sürdüğüne dikkat ederek rüyayı yorumlamalıdır. Bazen bu tırmanışlar kişinin çektiği zahmetleri ve bu zahmetlerin ne kadar süre boyunca çekileceği konusunda bilgi sunarlar. Rüyasında bir dağa tırmanıp zirvesinin çok yakında olduğunu gören bir işin yüzüp kuyruğuna gelmiştir.

Rüyada dağın ya da dağların yüksekliği en tepe noktaların, yüksek rütbede bulunan kişilerin ve yükselmenin temsilcisidir. Bazen dağ büyük hayallerin, umutların ve ulaşmak istediğimiz amaçların temsilcisidir. Rüyasında dağın yüksekliğine bakan kişi aslında ulaşmak istediği bir yere ya da gitmek istediği bir memlekete bakmaktadır. Dağ yüksekleri aynı zamanda rüya sahibinin içindeki potansiyel ve yükselme kapasitesi hakkında bilgi sunar. Çok yüksek dağlara bakan kişinin yüksek hayalleri ve umutları vardır fakat yine de bu hayaller onun ulaşamayacağı kadar uzakta değillerdir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page