top of page

Rüyada yumurta görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Öz

 • Şans

 • Umut

 • İlham

 • Fırsat

 • Bebek

 • Sürpriz

 • Tohum

 • Merkez

 • Doğum

 • Enerji

 • Cesaret

 • Değişim

 • Gebelik

 • Yenilik

 • Büyüme

 • Gelişme

 • Girişim

 • Potansiyel

 • Yaratıcılık

 • Başlangıç

 • Ana rahmi

 • Başlangıç

 • Yenilenmek

 • Yeni bir fikir

 • Yeni bir proje

 • Yaratıcı enerji

 • Doğum sancısı

 • Hazırlık yapmak

 • Çekirdek potansiyel

 • Kabuğundan çıkmak

Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?

Rüyada yumurta bize hayatımızdaki henüz gelişmemiş tüm çekirdek potansiyeller ve büyüme-gelişme olasılığı yüksek olan her şey hakkında bilgi getirir. Yumurtayı görenin hayatında bir şeyler büyüme ve gelişme oldukça uygundur. Bu rüya hayatımızı değiştirebilecek iş fikirleri, yaratıcılık potansiyelimiz ya da fırsatların habercisidir. Kişi tüm bunları değerlendirirse çok büyük menfaatler elde edebilir.

Rüyada yumurta bize iç dünyamızda bir yerlerde gizli ve henüz gelişmemiş fakat gelişmeye müsait tüm çekirdek potansiyeller hakkında bilgi getirir. Bu rüya bazen keşfedilmemiş yetenekler ya da farkına varılmamış fırsatlarla ilgilidir. Yumurta rüyasının özünde daima “büyümeye ve gelişmeye müsait” teması yatar. Bu yüzden rüyasında yumurta ya da yumurtalar gören kişi kendi sahip olduğu tüm bu iç potansiyelleri ya da yetenekleri keşfetmeye çalışmalıdır. Çok kolay kırılabilir ince kabuklu yumurta aynı zamanda hassas ve kırılgan durumların hatırlatıcısı olarak bizi dikkatli olmaya davet eder.

Rüyada yumurta görmek aynı zamanda manevi gelişim ve farkındalığın sembolüdür. Rüya sahibi için bazı olasılıklar bilinçaltının derinliklerinde tıpkı uyuyan hücreler gibi beklemekte ya da bilinçli olarak bekletilmektedir ve ihtiyaç duyuldukları zaman çağırılırlar. Bu rüya bazıları için gücünün, yeteneklerinin ve içsel gücün farkında olmak fakat harekete geçmemekle ilgilidir. Bazıları için rüyadaki yumurtalar bilinçaltında saklanmış B planlarıdır. Yumurtalar zamanı geldiği zaman ya da tüm çıkış yolları tükendiği zaman kullanılmak için bir yerlerde gizli potansiyeller olarak bekletilen tüm çekirdek düşüncelerin temsilcisidir.

Rüyada yumurta aynı zamanda “doğum öncesi yaşam”, kadın yumurtalığı ve hamilelik hakkında bilgi sunar. Yumurta civcivin dünyaya gelmeden önce bulunduğu yer olmasından dolayı her zaman bu rüyaların ana rahmini temsil etme olasılığı vardır. Bu rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için yumurtanın şekli ve durumuna da bakılır. Kötü görünen ya da rüya sahibinde kötü etki uyandıran yumurta bazen kötü hamilelik ya da bir kadının doğurganlığıyla ilgili sorunlarına işaret edebilir. Rüyada çok güzel ve sağlam bir yumurta gebelik ve gebeliğin iyi gitmesine işaret olabilir. Bir yumurtanın çatlaması bebeğin yakın zamanda doğumuna delalettir.

 

Rüyada görülen yumurtanın değinmek istediği “doğum öncesi yaşam” teması her zaman fiziksel doğuma işaret etmek zorunda değildir. Büyük fikir ya da projelerin doğumu, ani bir ilham ile bir fikrin gerçeğe dönüşmesi ya da yeni bir karar sayesinde yepyeni bir yaşamın kişi için kurulmasının arifesini de temsil edebilir. Kısacası, rüyada yumurtayı görmek aslında “bir şeylere gebe kalmak” temasıyla özdeşleşebilir. Fakat bu yorumculuk anlayışına göre de yine yumurtanın rüyadaki durumu ve rüya sahibinde bıraktığı etkiye bakılır. Güzel yumurtalar daima güzel başlangıçlara, kötü durumdaki yumurtalar da bazen başlamadan biten projelere işarettir.

Rüyada yumurtalar

Rüyada yumurtalar daima yaratıcılık ve iç potansiyelin simgesidir. Bu rüyayı gören için “yeni bir şeyler olmak üzere” mesajı vardır. Yumurta rüyası herkes için gelişme ve büyüme vadeden durumları ve güzel bir geleceği temsil eder. Fakat bu durum yumurtanın çirkin görünümlü ya da çürük olması durumunda geçerli olmayacaktır. Rüyasında güzel ve normal yumurtalar görenin içinde gizlediği çok fazla potansiyel ve yaratıcılık vardır. Tüm bu potansiyel ve yaratıcılığı kullanarak kendisine zenginliği getirebilir.

Bazıları için rüyada yumurtalar “kabuğundan çık” ve “büyümeye başla” mesajı içerir. Bu rüya aynı zamanda kabuklarla sınırlandırılmış olmak ve tam anlamıyla bağımsız olamamakla ilgilidir ve bağımsızlığa “kabuğundan çıkmaya” davet edicidir. Yumurta rüyasını daha iyi yorumlayabilmek için rüyanın sonucuna da bakılmalıdır. Öylece duran, kırılmayan ve çatlamayan yumurtalar daima kabuğunda gizli kalmak ya da iç potansiyeli açığa çıkaramamakla ilgilidir. Rüyada yumurtanın çatlayarak içinden civciv çıkması yeni projelerin ya da fikirlerin doğuşuna delalettir ve oldukça hayırlı bir rüyadır.

Rüyanızda bir yumurtaya sahip olmanın genel yorumu, yaşamda henüz yüzeye çıkmamış olan tüm olasılıkların bir göstergesidir, eğer rüyanız yumurta yemeyi içeriyorsa, bu, yaşamınızın belirli yönlerini bölümlere ayırmanız ve bunlara yaklaşmanız gerektiğini gösterir. ayrı varlıklar olarak - farklı şekillerde ilerlemeniz ve korkularınız ve şüphelerinizle yüzleşmeniz için. Başarıya ulaşmak için korkularınızla yüzleşmeniz önemlidir. Hayallerinde siyah yumurta varsa, bu genellikle şeytan ve içindeki uğursuz güçlerle ilişkilendirilir. Bir kara yumurta da kırılganlık gösterebilir ve aileye veya belki bir aşk ilişkisine bağlanabilir.

Rüyada yumurtadan civciv çıkması:

Rüyada yumurtadan civciv çıkması en genel anlamı itibariyle yeni bir fikir ya da projenin doğuşuna delalettir. Yumurtadan çıkan civciv aynı zamanda “henüz yeni başlamış olmak” ve dolayısıyla “çok küçük olmak” teması içerir. İleride büyümesi ve gelişmesi mümkün tüm potansiyeller bu rüya ile temsil edilebilir. Aslında sembolik olarak çatlamış ve çatlamamış bir yumurta arasında pek bir fark yok gibi görülse de çatlamış ve içinden civciv çıkmış yumurta bize başlangıcın artık yapıldığını ve okun yaydan çıktığı mesajını verir. Henüz çatlamamış yumurtalar daima bize gizli potansiyeller ya da henüz hiçbir adım atılmamış fikirler hakkında bilgi sunarken bu rüyada ilk adımın atılmış olması bilinçaltımız tarafından vurgulanır.

Rüyada yumurta yemek:

Rüyada yumurta yemek yeni bir başlangıç yapmak ve bu başlangıçtan nasiplenmektir. Bazıları için yumurta yemek bir sürprizle karşılaşmak ya da yeni başlatılmış bir projenin ilk meyvesini almaya delalet eder. Rüyasında yumurtayı kırarak yediğini gören gizli olan bazı şeyleri yada gizli potansiyelleri açığa çıkarır ve bunlardan faydalanır. Rüyada önüne pişmiş olarak gelmiş bir yumurtayı gören kişi  bir işe sıfırdan başlamaz, fakat bunun yerine başkasının başladığı bir işi devam ettirir. Kısacası, yumurta yediğimiz rüyalar herkes için hayırlı rüyalardandır ve nasiplenme ve bir işten faydalanma teması içerirler.

Rüyada yumurta ya da yumurtaların kırılması bazı fikir ya da projelerin iptali veya çok büyük fırsatların kaçırılmasına delalettir ve hayırsızdır. Rüyasında yumurtaları bilerek kıran kişi evet demesi gereken bir şeye hayır der ve sonunda pişman olur. Yumurtaları kazayla kırmak istemeyerek zarar etmektir. Bazen rüyada yumurta kırılması hanedeki hamile kadın için hayırsızdır ve hamilelik sorunlarına işaret edebilir. Yumurta kırılması tüm bunların yanı sıra bir işin ya da projenin henüz hayat geçirmeden sadece fikir aşamasındayken iptaline de işaret edebilir.

Çürük yumurta rüyaları hayırsız rüyalardandır ve görene henüz başlamamış bir sürecin sonuna gelme anlamını getirir. Bu rüyanın temasında “doğmadan ölmek” ya da “henüz başlamadan bitmek” yatar. Fakat buradaki doğum her zaman fiziksel anlamda bir doğum değildir. Bazı şeylerin başlamadan bitmesi ya da bir iş fikrinin ya da potansiyelin henüz hayata koyulmadan iptal edilmesi olasılığı bu rüyayı gören için mümkündür. Çürük yumurta rüyalarının daima hamilelikle ilgili kötü haber getirme olasılığı da bulunur fakat bu durum bazen yalnızca hamile kadının korkularının abartılması ve bilinçaltı tarafından rüyasına yansıtılmasından dolayıdır.

Rüyada siyah yumurta ya da siyah yumurtalar görmek en genel anlamı itibariyle hayırsız başlangıçlar yapmak ya da sonu kötü bitme olasılığı olan bir işe girişmeye delalettir. Siyah yumurta rüyası aslında bize “sakın bu işe girişme” mesajı veren rüyalardandır. Bazen bu rüya potansiyel gibi algılanan tuzakların ya da çıkmaz bir sokağın giriş noktasını temsil ediyor olabilir. Rüyasında siyah yumurta gören yeni giriştiği bir işe ya da aldığı bir teklife dikkat etmeli ve hemen evet dememelidir.  Bazen rüyada siyah yumurta kötü bir ilişkini başlangıcı ya da sonu boşanma olacak evliliğe delalettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page