top of page

Rüyada yumurta kırmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Fikir

 • Davet

 • Kazanç

 • Yaratıcılık

 • Yeni keşifler

 • Yeni bir fırsat

 • Yeni bir fikir

 • İşlerin açılması

 • Nasibin açılması

 • Engelleri aşmak

 • Gücünü keşfetmek

 • Yurt dışına çııkmak

 • Kabuğundan çıkmak

 • Yeni bir yetenek keşfetmek

 • Büyük düşünmeye başlamak

Rüyada yumurta kırdığını görmek ne anlama gelir?

Rüyaların sembolizminde yumurta doğurganlık ve yaşamın başlangıcı aşamasının sembolüdür. Fakat, rüyada temsil edilen “doğma” eylemi her zaman bir canlının doğumu değil bazen bir fikir ya da projenin doğumu olabilir. Rüyalar alemindeki bu “doğma” eylemi yaşamımızda zihnin yeni fikirlere özellikle açık olduğu ve bu fikirlerin filizlendiği, uyanık dünyada doğabilecekleri zamanı beklediği noktalara atıfta bulunabilir. Bir yumurtanın kırılması ise artık bu fikirlerin gün yüzüne çıkacağı vaktin geldiği anlamına gelir.


Yumurtalar rüyalar aleminde “doğum öncesi yaşam” sembolleridir. Dolayısıyla rüyada bir yumurtanın kırılması aslında ruhlar aleminden fiziksel aleme geçişi sembolize eder. Rüyamızdaki kırılan yumurta yaşamımızda “yok” olan bir şeyin artık “var” olacağı bir evreye geçiş müjdesini veriyor olabilir. Rüyasında yumurtayı kıran kişi engellerinden, bariyerlerinden ve zihinsel blokelerinden kendini kurtararak yeni bir boyuta geçiş yapar ve şu andan itibaren kendisi için herşey daha farklı olmaya başlayacaktır.

Rüyada yumurta kırmanın anlamı

Rüyalarımız bazen bizim için konfor alanının içini ve dışını göstermek amacıyla bir yumurta sembolünü kullanıyor olabilir. Henüz doğmamış olmak (potansiyeli gizli – içeride tutmak, dış dünyaya henüz sunmamak), kabuğundan çıkamamak (yumurtanın içinde kalmak) ya da fiziksel yaşamın dışında kalmak veya asosyallik gibi durumları vurgulamak için rüyalarımız bize bir yumurta gösterebilir. Bu durumda rüyada yumurta kırmak aslında iyi bir alamettir. Kabuğumuzun dışına çıkacağımızı, genişleyeceğimizi ve gelişeceğimizi sembolize eder.


Rüyada yumurta kırmak rüya sahibi için “farklı düşünmeye başla” “büyü” ya da “kabuğundan çık” gibi manevi mesajlar içeriyor olabilir. Özellikle de yumurtayı kırıp yediğiniz bir rüya yeni bir dünya düzenine geçiş için  artık hazır olduğunuzu ve değişimi kucakladığınızı gösterir. Bu rüyayı kendimizi dış dünyaya açılmaya daha hazır hissettiğimiz ve gelişime açık olduğumuz zamanlarda görebiliriz.

Rüyada yumurtanın kırılması

Rüyada yumurta kırmak aynı zamanda iç potansiyelinizin artık dış dünyaya bir şeyler sunmaya hazır olduğu ve bunun için şartların oluştuğu mesajı içeriyor olabilir. Yumurtanın rüyada kırılması zihnsel düşünce bloklarının aşılması ve engellerin ortadan kalkmasını da sembolize eder. Fakat rüyanın ayrıntıları da önemli. Yediğiniz yumurta güzel hazırlanmış bir omlet olarak mı size sunulmuştu? O halde artık gerçek potansiyelinizi keşfetmeye ve geliştirmeye hazırsınız. Yumurta çürük, siyah ya da gözünüze kötü görünen bir yumurta mıydı? O halde, yeteneklerinize ya da potansiyelinize hala güvenmiyorsunuz ve kendinizle ilgili geliştirmeniz gereken yönleriniz var.


Rüyada kırılan bir yumurta bebeğin artık dünyaya dogma zamanı geldiği mesajını içerir. Fakat bebek her zaman bizim bildiğimiz bebek değil bazen fikirlerimiz, düşüncelerimiz, yaratıcı enerjimiz ya da iç potansiyelimizdir. Bu rüya herkes için farklı anlama gelebilir. Yeni bir projenin dünyaya doğumu, bir erkek için evlat sahibi olmak hatta bir kadın için hamilelik anlamları içeriyor da olabilir. Rüyanızda yumurta yediğinizi gördüyseniz bir şey olmak üzere, ya gelecekte oluşacak bir proje fikir olarak döllenme sürecini tamamlamış ve dünyaya sunuma hazır hale getirilmiş veya bebek ana rahmine düşmüş.


Rüyada yumurta kırmak aynı zamanda ruhsal gelişim ve farkındalığın sembolü olarak da yorumlanabilir. Bu rüya yaşamımızda ilerleyecek ve gelişecek yönlerimizle de alakalıdır. Yumurta kırma rüyasında hem yüksek potansiyel hem de beslenme vardır (eğer kırdığımız yumurtayı yiyorsak). Bu yüzden bu tür rüyalar maddi kazanımlarla ya da git gide gelişecek yönlerimizle bağlantılı olabilir. Belki de bir yeteneği yeni keşfettiniz ve bu yetenekten dolayı ekmek yiyeceksiniz. Yumurta kırdığınız rüya size bu yeteneğin daha da geliştirilmesi gerektiği mesajını veriyor olabilir.

Rüyada kırık yumurta

Rüyada kırık yumurta bazen esaretten kurtuluş ve engellerin (duvarların) ortadan kalkması alametidir. Özellikle de yumurtanın kırılış anının rüyada görülmesi zinciri kırmak, büyümeye karar vermek, yurt dışına açılmak hatta hapisteki biri için hapisten çıkmak gibi anlamlar içerebilir. Rüyasında yumurta kıran aynı zamanda zihinsel duvarlarından ve engellerinden kurtulur ve bu kurtuluştan dolayı bir menfaat (büyük ihtimalle para ya da kariyer) elde eder.


Rüyada yumurta kırmak ayrıca manevi gelişim mesajı getiren bir rüya da olabilir. Asla unutmayın, bir yumurtanın içinde ilahi ve manevi anlamda müthiş şeyler olmakta. Tıpkı orada ilahi bir gücün bir canlıyı geliştiriyor olması gibi belki de yumurta yediğiniz bir rüya yaşamınızda bir şeylerin siz farkında olmada sa arka planda geliştirilip ilahi güç tarafından sizin için hazır hale getirildiğini gösterir.  Belki de bir şey sizin için hazırlandı ve önünüze koyuldu!

Rüyanızı yazın:

bottom of page