top of page

Rüyada yürümek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sabır

 • Süreç

 • Gidişat

 • İlerleme

 • Aksiyon

 • Değişim

 • Gelişme

 • Yolculuk

 • Kurtuluş

 • Seyahat

 • Atlatmak

 • Motivasyon

 • Uzaklaşmak

 • Hareket etmek

 • Fikir değişikliği

 • Mekan değişimi

 • Amaca yönelmek

 • Sonuca yaklaşmak

 • Yavaş yavaş oluşmak

 • Engellerin ortadan kalkması

 • Durağan süreçten hareketli sürece geçiş

Rüyada yürüdüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada yürümek yaşam yolculuğumuzda bir amaca doğru yavaş ama istikrarlı bir ilerleme kaydettiğimizin altını çizer. Bu rüya aynı zamanda bir oluşum sürecinde yavaş da olsa bazı gelişimlerin cereyan ettiğini hatırlatır. Bir başka deyişle, rüyasında yürüdüğünü görenin hayatında bir şeyler yavaş yavaş da olsa ilerlemektedir.

Rüyada yürüdüğümüzü görmek aynı zamanda bir istikamete doğru ilerlemek ve bazı engelleri aşmakla ilgili bilgi içerir. Bu rüyayı gören nereye yürüdüğüne, kiminle yürüdüğüne ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır. Beraber yürüdüğümüz herkes yol arkadaşlarımız, yanımızda duran yardımcılar ve bizimle aynı amaca doğru ilerleyen bireyleri temsil eder. Yolda yürürken ayrıldığımız herkes gerçek hayatta yol ayrımları, vazgeçtiklerimiz ve karar değişikliklerinin sembolüdür. Rüyada tek başımıza yürürken bize katılanlar daima hayatımıza yeni girenler, yeni arkadaşlık ya da duygusal ilişkilerimiz ya da kendimize kattıklarımızın simgesidir. Bazen yolda yürürken yanımıza hoşumuza gitmeyen ya da bizi rahatsız eden bir figür gelirse bu rüya yaşam yolculuğumuzda bizi rahatsız eden bazı engel ya da sorunlarla karşılaşacağımız anlamına gelebilir. Kısacası, rüyada yürümek bir istikamete doğru yavaş ilerlemelerin simgesidir ve yürüyüşte bize katılan ya da bizden ayrılan herkes hayatımıza kattıklarımız ya da hayatımızdan çıkardıklarımızın sembolleridir.

Rüyada basit bir yürüme eylemi sağlık, finans ya da başka bir konuda artık istikametimizin belli olduğu ve kararlı olduğumuzu gösterir. Rüyasında yürüyenin bir amacı ve hayatta varmak istediği bir amaç vardır. Fakat yine de rüyada yapılan her yürüyüş bu kadar olumlu anlam içermez. Nereye gittiğini bilmeden yürümek kararsızlık, yönsüzlük ve sonu başarısızlık olacak gidişatın simgesidir. Belli bir istikamete doğru yürümek daima kararlılık ve amaç uğruna atılan adımların simgesidir. Rüyada geriye doğru ya da ters yürümek bir amaca ilerlemenin aksine amaçtan uzaklaşmaktır.

Rüyada yürürken karşılaştığımız tüm engeller, çukurlar ya da bizi rahatsız eden figürler yaşam yolculuklarımızda karşımıza çıkan sorunların ve hızımızı yavaşlatacak her şeyin simgesi olabilir. Bu rüyayı gören bir amaca ulaşmak adına bazı zorluklar yaşayacağını bilmelidir. Yürüdüğümüz yolun ikiye ayrılması genellikle fikir ayrılıkları, boşanma veya hayatta bir seçin yapma noktasına varmanın işaretidir. Kısacası, bu rüya rüyada nasıl yürüdüğümüz, kimlerle yürüdüğümüz ve yürüdüğümüz esnada neler yaşadığımız dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Tüm bu ayrıntılar hedeflere doğru ilerleme şeklini yansıtır.

Rüyada yürümek bazen seyahat, değişim, fikir değişikliği, mekan değişikliği ya da bir durumdan başka bir duruma ılımlı geçiş gibi unsurlara değinir. Bu rüyayı gören için yürümeye başlanan nokta ve istikamet olmak üzere iki temel unsur bulunur. Bu iki noktadan her biri hayatımızda cereyan eden değişimlerin nereden nereye olduğuna dair ipucu verir. Rüyasında aşağı bir noktadan yukarı istikamete yürüyen kişi daima yükselme, terfi etme ya da mevcut durumu daha iyiye götürme çabası içindedir. Aşağı istikamete yapılan yürüyüşler ise bunun tam tersine kötüye gidiş, gelir azalması ya da mevcut durumun daha kötüye gittiğini gösterir.

Rüyada yürüdüğünü görmek

Rüyada yürürken zorluk çekmek:

Rüyada yürürken zorluk çekmek, sırtında yük taşımak ya da birinin veya bir şeyin rahatsızlık verdiğini görmek gerçek hayatta ilerleme hızımızı azaltan her şeyin sembolü olabilir. Biri eğer rüyasında yokuş yukarı zorla yürüdüğünü görürse bir süreçte ilerlemenin meşakkatli olacağını anlamalıdır. Bu rüyayı gören kişi ilerlediği bu süreci önüne çıkan bazı engelleri aşarak ilerlemek zorunda kalır. Bu yorum aynı zamanda kayalık ve zorlu arazilerde yürüdüğümüz rüyalar için de geçerlidir. Yine bunun tersi olarak rüyada yokuş aşağı yürüme bir sürecin gayet kolay atlatılacağına delalet eder. Eğer zemin düz, yumuşak ve rahat ilerlenecek zemin ise yine bu yorum geçerlidir.

Rüyada zorlu, dolambaçlı ya da labirent gibi yollarda yürümek kararsızlıklarla dolu bir süreçte ilerlemekte zorluk çekeceğimize delalet eder. Bu rüyayı gören için aynı zamanda çok fazla sıkıntı ve komplikasyon ilerleme sürecinde var olacaktır. Bazen rüyada labirent gibi karmaşık bir yolda yürümek bir amaca nasıl ulaşacağını bilememek, yönsüz ya da rehbersiz kalmak olarak yorumlanır. Bu rüya bilgi eksiliği veya yeterince donanıma sahip olmadığımız zamanlarda da görülebilir. Rüyasında çok karışık ya da karmaşık bir yolda yürüyen bir amaca ulaşmak için aslında çok çalışmak zorunda değil daha verimli çalışmak zorunda olduğunu bilmelidir.

Rüyada beraber yürüdüğümüz kişiler daima hayatımızda ilerleyen bir süreçte karşılaştığımız kişi ya da olayları temsil eder. Fakat, rüyada gördüğümüz bu bireyler daima kişilere işaret etmek zorunda değildir. Bazen yaşadığımız olaylar ya da durumlar da rüyada bize yürürken eşlik eden figürler kılığında görülebilirler. Bu rüyayı en iyi yorumlama biçimi yanımızda yürüyenin bizimle nasıl yürüdüğüne, yürüyüşümüzde yardımcı mı yoksa sorun çıkaran mı olduğuna odaklanmalıyız. Çünkü, bu tip rüyalarda genellikle yanımızda sorun çıkaran figürler yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız problemler, hastalıklar ya da engellerin işareti de olabilirler. Yürürken bize yol gösteren herkes bir süreçte bize yardımcı olacak kişilerin hatta içgüdülerimizin de temsilcisi olabilirler.

Rüyada yolda yürümek bir durumdan başka bir duruma doğru yavaş ve emin adımlarla ilerlemenin temsilcisidir. Bu rüya aynı zamanda adapte olması kolay ve ılımlı değişimlere işaret eder. Yolda yürüdüğümüz rüyalarda yürüme hızı bize amaca doğru ilerleme hızı hakkında bilgi verir. Rüyadaki yol aslında bizi amaca ulaştıran sembolik bir köprü ve gidişatın simgesidir. Dolayısıyla bu rüyayı yorumlarken yürünen yolun nasıl olduğuna ve rüya sahibine ne hissettirdiğine de odaklanmalıyız. Yürüdüğümüz yol çamurlu, karanlık ya da hoşumuza gitmeyen bir yol ise rüya sahibi için hoşnutsuz olacağı bir sürece girmenin işaretidir. Yol güzel, yeşillikle dolu ya da ferah ise kendisi için yeni ve rahatlık dolu bir sürecin başlayacağını müjdeler.

Rüyanızı yazın:

bottom of page