top of page

Rüyada yuvarlak görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bitiş

 • Süreç

 • Fırsat

 • Girdap

 • Döngü

 • Başarı

 • Zaman

 • Zodyak

 • Sistem

 • Gidişat

 • Kavşak

 • Dört yol

 • Değişim

 • Kurulum

 • İlerleme

 • Dümen

 • Direksiyon

 • Mezuniyet

 • Devri daim

 • İşler tıkırında

 • Olaylar zinciri

 • Hareketlenme

 • İşlerin açılması

 • Kesişme noktası

 • Reenkarnasyon

 • Turu tamamlama

 • Sonuca yaklaşma

 • Yeniden başlamak

 • Şans ve nasibin açılması

 • Zaman su gibi akıp geçiyor

 • Bir turu bitirip tekrar başa dönme

 • Hareketsiz dönemin sona ermesi

Rüyada yuvarlak şekil görmek ne anlama gelir?

Rüyada geometrik şekillerden yuvarlak ve çember gibi 360 derecelik dairesel şekiller aslında devri daim rüyalarıdır. Bu rüyalar bize bir turu tamamlama ve bir sonraki tura başlamayla ilgili bilgiler verirler. Tıpkı 360 derecelik Zodyak çemberinin tüm burçları gezmesi ya da bir duvar saatindeki akrep ve yelkovanın 1 turluk hareketini tamamlaması gibi rüya sahibinin görmüş olduğu yuvarlak objesi de aslında kendi hayatında bir turu bitirip yeni bir tura başlamasıyla ilgilidir.

 

Rüyada yuvarlak şekiller reenkarnasyon, yeniden doğuş ya da yeniden başlamaya yönelik bilgiler de içerir. Rüya sahibi bir işi bitirir, aklından çıkarır ve geçmişe bir set çekerek kendisi için yeni bir sayfa açar. Aynı zamanda kişi için bir başarı, mezuniyet, evlilik ya da murada ermenin verdiği huzurun temsilcisidir. Rüyasında bir yuvarlağın bir tur attığını gören kişi bir işi tamamlar fakat duran ya da takılan bir yuvarlak bazen işlerin ve kısmetin kapanması, olacağı beklenen bir işin olmaması ya da ilgilidir.

Rüyada yuvarlak görmek

Rüyada bazen yuvarlak şekli sonsuzluk döngüsü, tekrar başa dönmek, kısır döngü ya da dönüp dolaşıp aynı yere gelmekle ilgili olabilir. Rüyasında bir yerde çizili yuvarlak ya da yuvarlaklar gören kişi hayatının bazı alanlarında kısır döngüye saplanabilir ya da kendini dönüp dolaşıp başlangıç noktasında bulabilir. Bu rüya mitolojideki kendi kuyruğunu ısıran yılanla aynı anlamı içermektedir. Sonsuzluk döngüsü asla bitmeyecek bir şekilde devam eder ve her başlayanın bir sonu ve her bitişin ardından yeni bir başlangıç daima yaşanacaktır. Bu rüyayı gören kişi bu yüzden bir bitişin hemen ardından yeni bir başlangıç yapabilir.

Rüyada yuvarlak aynı zamanda başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan her şeyin temsilcisi olabilir. Aynı zamanda bu rüya hiç bitmeyen ve sonu gelmeyen bir döngüyü, içine kapalı bir yapıyı ya da bir alışkanlık halkasını temsil ediyor olabilir. Rüyasında yuvarlak ya da yuvarlaklar gören kişi belki de her gün aynı şeyleri yapmakta ve bir alışkanlık döngüsüne kendini fazlasıyla kaptırdığı için hayatında değişim cereyan etmemektedir. Bu kişinin kapasitesi, özgürlüğü ya da yaşam alanı sınırlıdır. Fakat bu geometrik şeklin olumlu anlamı bütünlük, uyum ve tamamlanmadır. Fakat yine rüya sahibi için sınırlarını genişletememe, büyük düşünememe ya da içinde bulunduğu küçük hayatın dışına çıkamama anlamı taşır.

 

Rüyada yuvarlak şekil görmek aynı zamanda tamamlanma ve istikrara işarettir. Rüya sahibi hayatında hiçbir eksik hissetmemekte bu yüzden açıkçası daha fazlasına ihtiyaç duymamaktadır. Bazen yuvarlak ufak bir alana hapsolma ve kendini aşamama ile ilgilidir. Fakat bu kendini aşamama aslında değişim korkusu ve değişim uğruna elindekinden olma riskini almamaktır. Rüya sahibi için yaşam alanı aslında yuvarlağın içi kadardır fakat yuvarlağın dışında da kendisi için kocaman bir sonsuzluk bulunur. Rüya sahibi her ne kadar kendi yaşam alanının dışını keşfetmek istese de bu alan onun için tam anlamıyla bir bilinmezliktir.

 

Rüyada görülen yuvarlağın numerolojide 12 sayısıyla derin bir simgesel bağlantısı vardır. Çünkü numerolojide 12 bir devri daimin sonu ve yeniden başlaması, reenkarnasyon ve turun tamamlanmasıyla ilgilidir. Bu sayı 360 derecelik Zodyak çemberindeki 12 burcun bir turu, 12 aydan oluşan bir yılı, bir saati, kısacası bir döngünün tamamlanma noktası ile ikinci döngünün başlama noktası arasındaki çizgiyi temsil eder. Bu sayı bir saatin tepesindeki 12 gibi 60 dakikalık turunu tamamlayıp yeni tura başlamayı ve bitiş çizgisine varmayı müjdeler. Gelişimin tamamlanışı, reenkarnasyonu ve yeniden doğuşu simgeler. Devri daimin bitiş noktasının simgesidir ve bu yüzden başarıyla kapanan bir sayfanın ardından açılacak yeni bir sayfayı müjdeler.

 

Reenkarnasyon insan hayatını 1-12 arası süreç olarak tanımlar. Bu yüzden bu sayı fiziksel olanın son bulması, yok olması ya da elden çıkmasına da işaret edebilir. Her ne kadar en genel anlamıyla 12 başarı ve bitiş çizgisinin göstergesi de olsa bazen büyük bir yıkım ve sonun başlangıcı da olabilir. 12 bazen yok oluş sayısı olarak da yorumlanabilir. Bu yok oluş ya da bitiş kötüye yorumlanmamalıdır, çünkü hayatımıza yeni girecek olana yer açmaktır. Her nasıl bir binanın üstüne yeni bir bina dikilemiyor ise eski binanın tamamen yok edilmesi ve ortadan kaldırılması yeni binanın yapılması ve reenkarnasyon enerjisi için gereklidir. Buradaki yok oluş esasında daha yeni ve daha güzel olanın girişine yer açmaktır. 12’nin öz sayısı olan 3 de bu tamamlanma ve bitişin büyüme, artış ve yükselme vadettiğini bize hatırlatır.

 

Rüyada görülen yuvarlaklar eğer dönen ya da sağa sola hareket eden yuvarlaklar ise bize doğu-batı istikametinde ilerleyiş hakkında bilgi verirler. Bu rüyayı gören için yuvarlak hangi yöne dönüyorsa kaderde o yöne doğru bir ilerleme cereyan eder. Örneğin rüyasında saat yönünde dönen bir yuvarlak gören kişi doğuya gidebilir. Yuvarlak sola dönüyor ise rüya sahibi kendisini öyle olaylar zincirinde bulur ki sonunda batıya seyahat etmek zorunda kalacaktır. Rüyasında birinin bir yuvarlağı doğuya ya da batıya doğru döndürdüğünü gören kişinin o kişi yüzünden bu yönlerden birine gitmesi ya da çağırılması ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page