top of page

Rüyada zelzele görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şok

 • Olay

 • Kaos

 • İflas

 • Duyum

 • Vaka

 • İş kaybı

 • Felaket

 • Sarsıntı

 • Değişim

 • Rahatsızlık

 • Ani değişim

 • Sosyal felaket

 • Sonun başlangıcı

 • Rahatın bozulması

 • Güvenin sarsılması

 • İstikrarın bozulması

 • Koltuğun sallanması

 • Kaçınılmaz sonun gelişi

 • Mekan değiştirmeye zorlayıcı bir olay

 • Yeninin eskiyi kullanılmaz hale getirmesi

 • Yaşam konforunu olumsuz etkileyen bir olay

Rüyada zelzele olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada zelzele genellikle kişinin istikrarını ve düzenini tehdit eden durumların varlığını hatırlatıcı rüyadır. Rüya sahibi sağlam zemine basmamakla ve yaşam konforu ve düzenini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Aynı zamanda rüyada zelzele hayatımızı alt üst eden ve ansızın beliren değişimlerin bizi sarsacak boyutlarda büyük etkilerinin olmasıyla tabir edilir. Rüyasında zelzele gören kişi zelzeleden nasıl etkilendiğini dikkate alarak rüyasını yorumlamalıdır.

Rüyada zelzele olması genellikle beklenmedik bir olayın ya da değişimin rüya sahibini aniden bulmasına ve rahatını bozmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi rüyayla ilgili bazı ayrıntıları not etmelidir. Zelzelenin olduğu yer, zelzelenin kime ya da kimlere zarar verdiği, yıkılan ev ya da binaların sayısı ya da tam olarak hangi binaların yıkıldığı bu rüyanın yorumlanmasında önemlidir. İş yerinde bir zelzele olup iş yerinin yıkıldığını gören çalıştığı mekanda hem kendisinin hem diğer iş arkadaşlarının rahat ve konforunu bozucu bazı durumlarla karşılaşabilir.

Zelzele rüyalarında yer alan kişiler, zelzeleye verdikleri tepkiler ve aldıkları yaralar rüyanın yorumunu etkiler. Rüyada zelzele genellikle rüya sahibinin kendisini ve sevdiklerini koruma içgüdüsüyle bağlantılıdır. Rüyasında yıkılan evindeki çocuklarını kurtarmaya çalışan biri ya da rüyada evin duvarlarını tutmaya çalışan bir eş belki de gerçek hayatta boşanmayı engellemeye çalışmaktadır. Ya da buna benzer bir şekilde çocuklarını kurtarmaya çalışan biri aslında işsizlikle ya da işini kaybetme korkusuyla mücadele etmektedir ve bu durumun ailesinin konforunu etkileyeceğini düşünür.

Rüyada zelzele bazen yeni dünya düzeninin eski dünya düzenini yok etmesiyle alakalıdır. Aynı zamanda bu rüya bize değişimin kaçınılmaz olduğu hakkında bilgi sunar. Rüyayı gören kişi zelzelenin oluş biçimine de odaklanmalıdır. Aniden ve şiddetli bir zelzele kişinin düzenini sarsacak bir şok ya da hazırlıksız yakalandığı bir değişimdir. İnsanların kaçışması kaosa bazen bir şirketin iflasına delalet edebilir. Bazıları için bu rüya eskinin tamamen yok olması, sonun başlangıcı ve bazı yeniliklerin eski olan her şeyi kişinin hayatından çıkarmasına işaret eder. Zelzele bir binayı yıkıyor ise rüya sahibi bilmelidir ki bu yıkım aslında kaderin yeni olana yer açmasından başka bir şey değildir.

Zelzele bazen sosyal hayatı ya da toplumu etkileyebilecek derecede büyük değişimlerin yaşanmasına delalet edebilir. Sosyal felaketler, ekonomik krizler ya da toplumu derinden sarsacak veya çok büyük kitleleri ilgilendiren olaylara delalet edebilir. Eğer rüyada zelzele çok büyük bir alanda görülüyor ise bu durum bazen siyasi felaketlere ya da istikrarın bozulmasına da işaret edebilir. Zelzele bazıları için yeni bir şey için eski olanın tamamen yok edileceği sinyallerini verir.

Rüyada zelzele olduğunu görmek

Rüyada zelzelede yıkılan bir bina ya da ev görmek:

​Bu rüya genellikle eski bir sistemin çökmesi ve tamamen kullanılmaz hale gelmesi ile ilgilidir. Rüyada bir binanın yıkıldığını görmek aslında bir yapının eskimesi, kullanılmaz hale gelmesi ya da demode olup tedavülden kalkması ile alakalıdır. Aynı zamanda bu rüya bir yapının tamamen ortadan kalkması ve yıkılmasını da temsil ediyor olabilir. Rüyada iş yerinin yıkıldığını gören büyük bir ihtimalle şirketinin iflas haberini alır ya da şirkette eski sistemi tamamen yok edici radikal değişimler olduğu haberini alacaktır. Fakat bazen bina bir şirketi temsil ettiği gibi insan bünyesini de temsil edebilir. Rüyayı gören kişi bir tanıdığının bir hastalığa yenik düşmesi haberini alabilir. 

Rüyada zelzeleden kaçmaya çalışan bazı yapısal değişimlerden ya da yeniliklerden kaçmaktadır. Bir bina aslında gerçek hayatta bir yapıyı, bazen bir şirketi hatta bir aileyi bile temsil ediyor olabilir. Rüyasında yıkılmak üzere olan bir binadan kaçan aslında bu yapısal değişim ya da reformların kendisini yok edeceğini düşünmektedir. İş hayatı ile ilgili bazı düzenlemeler olduğu bir süreçte iş yeri binasının yıkıldığını gören kişi çok radikal değişimlere hazırlıklı olmalıdır. Çünkü çalıştığı yerde eski sistem tamamen yıkılıp yerine yeni bir sistem getirilmeye çalışılmaktadır. Bu binadan kaçan kişi değişimleri benimseyemeyen kişidir.

Rüyada zelzele bazen kişinin hayatının sadece bir alanını etkileyen sarsıcı değişimleri simgeler. Özellikle zelzelenin sadece bir odada olduğu görülmüş ise bu değişim çok kişiyi değil rüya sahibinin sadece kendini hatta hayatının yalnızca bir alanını etkileyecek bazı değişimlere işarettir. Bazen bir odada zelzele ufak çaplı bir kaos yaşanacağı konusunda uyarıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page