top of page

Rüyada zil sesi duymak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Milat

 • İlham

 • Haber

 • Uyanış

 • Devrim

 • Duyum

 • Değişim

 • Skandal

 • Kurtuluş

 • Dönüşüm

 • Bitiş çizgisi

 • Özgür kalmak

 • Dönüm noktası

 • Yeniden doğuş

 • Serbest kalmak

 • Başlangıç çizgisi

 • Sonun başlangıcı

 • Bir sırrın ortaya çıkması

Rüyada bir zil sesi duymak ne anlama gelir?

Rüyada zil sesi en genel anlamıyla bir duyum ve beraberinde rüya sahibinin hayatını değişmesine işarettir. Rüyada zil sesi duyan için bir şeyler değişir ve eskisi gibi olmaz. Bu rüyayı gören kişi zil sesinden sonra tam olarak ne olduğuna bakarak rüyasını yorumlamalıdır. Zilden sonra kapının açılması hayatımıza girecek birinin ya da bazı değişimlerin işaretçisidir.


Rüyada duyulan zil sesi bazıları için bir uyarı ya da çağrıdır. Rüyadaki zilin sesinin hoş ya da sevimsiz olması da bu rüyanın yorumunu etkiler. Hoş bir zil sesi bazen tatlı söz ya da güzel bir tekliftir. Sevimsiz ya da rüya sahibinin hoşuna gitmeyen kulak tırmalayıcı bir zil sesi ise bazı şikayetler ya da kötü eleştiriler almaktır. Bazen rüyadaki zil sesi beklenmeyen misafir ya da beklenmeyen bir olayı hayatımızı meşgul etmesinin temsilcisidir. Kısacası, zili duyan şaşırır ve ummadığı bir şeyle karşılaşır. Zilin sesinin ne kadar hoş ya da çirkin olması ise yaşayacağımız durum hakkında ipuçları verir.

Rüyada zil sesi duymak

Rüyada zil sesi aynı zamanda güçlü bir ses ve önemli bir duyumdur. Bazıları için sırların ortaya çıkması, bilinmeyenlerin artık bilinir hale gelmesi ya da bir gerçeğin öğrenilmesi anlamını taşır. Rüya sahibi bu sesi duyduktan sonra kendisi için asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Rüya sahibi bu sesi duyduktan sonra hem olaylara bakış açısını değiştirir hem de tamamen farklı bir yaklaşım sergilemeye karar verir. Rüyada duyulan zil sesi ve gürültüsü bu olayın büyüklüğü ve şiddetiyle doğru orantılıdır.


Bazen rüyadaki zil sesi kişinin hayatını derinden etkileyecek bir skandal, haber ya da üstü örtülü şeylerin tüm insanlığa duyurulmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı görenin aile içinde bazı dedikodularla uğraşması, magazin haberlerinde ya da televizyonda çıkması veya yaşadığı toplum tarafından bir şeyin çok konuşulması ihtimali de oldukça yüksektir. Bu duyum adeta bir dominonun ilk taşının devrilmesi etkisini yapar. Kişi için bir olay başka bir olayı tetikler ve bir sayfa kapanarak başka bir sayfa açılır.


Rüyada zil sesi duymak ayrıca bir haber ya da bilgi almak ve dolayısıyla kişinin hayatının bundan etkilenmesiyle ilgilidir. Böyle bir şey söz konusu olduğunda kişi ya birinden bir şey duyarak büyük bir karar vermiş ve hayatında eskiye dair her şeyi yıkmaya karar vererek bazı değişimlerin önünü açmıştır. Bu rüyayı gören kişi için artık bir bitiş çizgisine varmak ve yeni bir sayfa açmak mümkün olacaktır. Zil sesi her zaman bir uyarı ya da bir bilgidir. Rüya sahibi tüm bunları bir uyarı ya da aldığı bir bilgiden sonra yaşayacaktır.

Rüyada kapı zili hayatımıza girmek isteyen bir şeylerin artık çok yaklaştığından haber verir. Rüyasında kapı zilinin çaldığını duyan için bir şeylerin eli kulağındadır. Bazen kapı zili bir fırsat ya da tekliftir. Zil sesinden sonra kapıyı açan bu teklife evet der. Rüyada kapının çalması tüm bunların yanı sıra bazen tüm hane halkını ilgilendirecek yeni gelişmeler ya da haneye girecek sorunlarla da ilgili olabilir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için zil sesinden sonra tam olarak içeri ne girdiğine bakmak gerekir. İçeri giren rüya sahibinin sevdiği ya da görmek istediği biri ya da güzel bir hediye ise haneye bir bebek müjdesi ya da haneden birine büyük bir iş fırsatı vardır. İçeri girenin kötü bir şey, düşman ya da tehlikeli bir hayvan olması ise tüm hane halkını ilgilendiren bazı sorunlarla boğuşmaya işarettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page