top of page

Rüyada zincir görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Hapis

 • Esaret

 • İzolasyon

 • Çaresizlik

 • İsteksizlik

 • Teslimiyet

 • Yön kaybı

 • Kuşatılmak

 • Mecburiyet

 • Gönülsüzlük

 • Kontrol kaybı

 • Otorite baskısı

 • Kapana kısılmak

 • Tuzağa düşmek

 • Kurban zihniyeti

 • Düşmana yenilgi

 • Çembere alınmak

 • Elleri kolları bağlı olmak

 • Seyahatin engellenmesi

 • Çıkış yollarının tükenmesi

 • İstediği hayatı yaşayamamak

 • Hareket alanının kısıtlanması

Rüyada zincir görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen zincir en genel anlamı itibariyle özgürlük kısıtlayıcı, bağlayıcı ve hareket alanını daraltan bir semboldür. Bu obje rüyada teslimiyet, istediğini yapamama ve seyahatin engellenmesiyle ilgilidir. Kısacası, rüyada zincir rüya sahibinin özgürlüğünü kısıtlayan her şeyi temsil ediyor olabilir.

Rüyada zincir kabuğundan çıkamama, içsel potansiyeli keşfedememe, kuşatılma ve çembere alınmış hissetmekle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi kendini bir sorun karşısında güçsüz ve yenik hissetmektedir. Rüyada zincirlenmiş kişi aslında teslim olmuş ve mücadeleyi bırakmış kişidir. Rüyadaki zincir isteğinin dışında kabullenmek ve mecbur yaşadığı hayatı istediği için değil mecbur olduğu için yaşamaya işarettir. Bu rüyayı gören kişi büyük bir ihtimalle bir sorunla savaşmayı ve direnmeyi bırakır ve kendini olayların akışına bırakır.

 

Tarot ve semboller dilinde zincir insan ruhunun gelişmesi ve hayatta ilerleyişi durduracak her türlü sınırlandırma ve kısıtlama aracının temsilcisidir. Ayrıca eski çağlardan beri zincir kölelik ve esaret kavramlarıyla ilişkilendirilmiştir. Çünkü bu obje eski devirlerden beri insan bedenini bağlama, esir alma ve hareketlerini sınırlandırma amaçlı kullanılmıştır. Fakat tarottaki zincir genellikle semboliktir ve kişinin hareketini sınırlandırdığı düşünülen zincir zihinsel olarak kişiye vurulmaktadır.

​Tarotun şeytan kartına baktığımızda ruhumuzu köleleştiren bu zincirin aslında biraz uğraşınca kurtulabileceğimiz kadar kolay çıkarılabileceğini görürüz. Aslında bu zincirlerin zihinsel ve kişinin kendi izniyle yerleştirilmiş olduğunu da fark etmeliyiz. İnsanı köleleştiren tüm alışkanlıklar, bağımlılıklar ve olumsuz düşünceler bu zincirlerle temsil edilir. Kişi bu olumsuz düşünce ve alışkanlıkların o kadar kölesi olmuştur ki bu esaretin farkına bile varmaz. Sözü geçen zincirler kişinin kendisi ve geleceği için hiçbir faydası olmayan gereksiz işlerle çok fazla vakit kaybetmesinden dolayı geleceği için hiçbir şey yapmamasını temsil ediyor da olabilirler.

Rüyada zincire vurulmak

Rüyada zincire vurulmak kendini özgür hissedememek ve kapana kısılmış hissetmekle ilgilidir. Bu rüyanın sahibi büyük bir ihtimalle çok küçük bir yaşam alanında hep aynı şeyleri yaptığı bir yaşam sürmekte ve kendini aşamamaktadır. Bu rüya bazen küçük bir köy ya da kasabada yaşayan biri tarafından görülebilir. Bu durumda rüya sahibi farklı şehirleri ve ülkeleri görme ve bulunduğu küçük beldeden çıkmayı arzu etmektedir fakat seyahati engellenir. Kısacası, rüyasında zincire vurulan kişi gerçek hayatta çok küçük bir yaşam alanına hapsolmuş kişidir ve kabuğundan çıkmak, kendi sularının dışına çıkmak ve dünyayı keşfetmek istemektedir.

Rüyada boynunda zincir kolye görmek:

Rüyada boyunda takılı her zincir kendi çapında bir kölelik alametidir. Fakat rüyadaki sembolik kölelik aslında bizim bildiğimiz kölelik değil bazen teslimiyet ve mecburiyettir. Bu rüyayı gören kişi yaşadığı hayatın ya da kapitalizmin kölesi olmuş da olabilir. Bir şeyleri yapmak zorunda olmak fakat bunları istediği için değil hayatın dayatmalarından dolayı yapmak da bilinçaltına göre bir köleliktir ve rüyada bize boyunda takılı zincir kolye olarak görülebilir. Rüyasında boynunda altın zincir kolye gören belki de paranın ya da maddi meselelerin kölesi olmuştur.

Rüyada zincirle bağlanmak:

Rüyada zincirle bağlanmak seyahatin engellenmesi, hareket alanının kısıtlanması ve konfor alanının dışına çıkmaya izin verilmemesiyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi bulunduğu yere bir şekilde bağlıdır ve uzaklaşması şimdilik mümkün olmayacaktır. Rüyada bahsedilen bu uzaklaşma bazen konfor alanının dışına çıkma, kendini aşma ya da daha önce hiç denenmemişi denemekle ilgilidir. Fakat rüyada zincirle bağlandığını gören için bu rüyayı gördüğü sıralarda değişim ya da dönüşüm süreci mümkün olmaz. Kısacası, rüyada zincirle bağlı kişi aslında değişimi yaşamaya henüz imkanların uygun olmamasından dolayı hazır olmayan kişidir.

Rüyada ayaklar yalnızca seyahat etmemizi sağlayan organlarımızdır. Bu yüzden rüyada ayaklarından zincirle bağlandığını görenin seyahati engellenir ya da bir mekandan başka bir mekana geçişine izin verilmez. Rüyadaki seyahat ya da mekan değişimi bazen yolculuk, bazen iş değiştirmek, bazen ev değiştirmektir. Bu rüyayı gören kişi için bu değişim şimdilik mümkün olmayacaktır ve elindekiyle bir süre daha yetinmek zorunda kalır. Rüyada ayaklarından zincirle bağlanan kişi aynı zamanda değişime henüz hazır olmayan kişidir.

Rüyada eller aslında ellerimizle yaptığımız tüm aktivitelerin yöneticisi organlardır. El işleri, bilgisayar kullanmak ya da elimizle yaptığımız her şey bu organın kontrolü altındadır. Eller aynı zamanda almak-vermek eylemini gerçekleştirdiğimiz organlardır. Bu yüzden rüyada ellerinin zincirle bağlandığını görenin tüm bu aktivitelerden birini ya da daha fazlasını yapmasına izin verilmez. Bu rüyayı görenin birinden bir şey alması ya da birine bir şey vermesi rüyayı gördüğü sıralarda biri tarafından engellenebilir.

Rüyada zincirden kurtulmak özgürleşmek, konfor alanının dışına çıkmak, yolculuk yapmak ya da içindeki potansiyeli keşfetmekle ilgilidir. Bu rüyanın sahibi içinde bulunduğu çaresizlik ve esaret durumundan kurtularak hayatının kontrolünü eline alır. Zincirden kurtulmak aynı zamanda engellerin ortadan kalkması ve otorite baskısından sıyrılmakla özdeşleşir. Rüya sahibi bu rüyayı gördükten sonra kendini hiç olmadığı kadar özgür hisseder ve çok istediği bir şeyi yapması artık mümkündür. Bu rüyayı gören kişi aynı zamanda gönülsüz yapmakta olduğu bir işi bırakarak severek yapacağı bir işe yönelir ve ruhundaki daralmadan kurtulur.

Rüyanızı yazın:

bottom of page