top of page

Rüyada zindan görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Çöküş

 • Çaresizlik

 • İzolasyon

 • Yön kaybı

 • Kaybetmek

 • Kuşatılmak

 • Kısıtlanmak

 • Karamsarlık

 • Umutsuzluk

 • Kontrol kaybı

 • Tuzağa düşmek

 • Kurban zihniyeti

 • Kapana kısılmak

 • Düşmana yenilgi

 • Çembere alınmak

 • Bir engele takılmak

 • Düşmana koz vermek

 • Elleri kolları bağlı olmak

 • Özgürlüğün kısıtlanması

 • Çıkış yollarının tükenmesi

 • İsteklerin gerçekleşmemesi

 • Korktuğunun başına gelmesi

 • Hareket alanının kısıtlanması

 • Bir otorite baskısı altında ezilmek

Rüyada zindan görmek ne anlama gelir?

Rüyada zindan görmek bağımsız hareket edememe, kısıtlanma ve baskı altında tutulmayla ilgilidir. Bu rüyanın sahibi henüz kendi hayatı hakkında karar verecek kadar özgür ve bağımsız değildir ve hayatı başkalarının kontrolü altındadır. Kısacası, rüyada zindan rüya sahibinin özgürlüğünü tehdit eden her şeyi temsil ediyor olabilir.

Rüyada zindan aynı zamanda çaresizlik, yönünü kaybetme, kapana kısılma ve çözüm üretememekle ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda özgürlüğün kısıtlanması, dar bir yaşam alanına hapsolma ve çıkış yolunu bulamamaya delalettir. Rüyada geçici olarak bir zindanda bulunduğunu gören bir süreliğine çözüm arayışı bulamaz, kendini zindanda mahkum görenin bir konuda elleri kolları bağlanır.

Rüyada zindan bazen bir alışkanlık döngüsüne saplanmayı anımsatır. Kişi değişimi çok istese bile her gün aynı şeyleri yapmakta ve doğal olarak aynı sonuçları almaktadır. Bu durum söz konusu ise rüya sahibi değişimin kendi içinde başlatılması gerektiğini anlamalı ve alışkanlıklarını değiştirerek değişimi hayatına davet etmelidir. Rüyada zindanda bulunan kişi aynı zamanda kendi hayatının kontrolünü kendi eline alamayan kişidir. Büyük bir ihtimalle hala istediği ekonomik özgürlüğe sahip olamamak, kendi kararlarını verememek ya da hayatı istediği yöne sürükleyememek gibi hislere kapılan kişiler bu rüyayı görürler.

Rüyada zindan ayrıca kabuğundan çıkamama, içsel potansiyeli keşfedememe, kuşatılma ve çembere alınmış hissetmekle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi kendini bir sorun karşısında güçsüz ve yenik hissetmektedir. Tüm dünya adeta üstüne üstüne gelir ve pes etmeye meyilli davranışlar sergiler. Rüyada zindanda olan aslında bir soruna karşı yenik düşer ve teslim olur. Bu rüyayı gören kişi büyük bir ihtimalle o sorunla savaşmayı ve direnmeyi bırakır ve kendini olayların akışına bırakır.

Rüyada zindan bazen kısmetin ve nasibin kapanması, işlerin tıkanması ve hiçbir şeyin yolunda gitmemesiyle ilgilidir. Fakat bu rüyayı gören zindanda tam olarak neler olduğuna, çıkış noktasının olup olmadığına, oradan ne zaman çıkacağına ve bu tip ayrıntılara odaklanarak rüyayı yorumlamalıdır. Rüyada zindanda birçok mahkumla birlikte bulunmak aynı kaderi ya da aynı sorunu kendisinden başka kişilerle paylaşmaya delalettir. Tek başına bir yere hapsedilen kişi yalnızlık ve desteksiz kalmaya delalettir.

Rüyada zindana atılmak

Rüyada zindana girmek:

Rüyada zindana girmek kapana kısılmak ya da kendini özgür hissedememekle ilgilidir. Bu rüyanın sahibi büyük bir ihtimalle çok küçük bir yaşam alanında hep aynı şeyleri yaptığı bir yaşam sürmekte ve kendini aşamamaktadır. Bu rüya bazen küçük bir köy ya da kasabada yaşayan biri tarafından görülebilir. Bu durumda rüya sahibi farklı şehirleri ve ülkeleri görme ve bulunduğu küçük beldeden çıkmayı arzu etmektedir. Kısacası, rüyasında zindana giren kişi gerçek hayatta çok küçük bir yaşam alanına hapsolmuş kişidir ve kabuğundan çıkmak, kendi sularının dışına çıkmak ve dünyayı keşfetmek istemektedir.

Rüyasında zindana hapsolan giren kişi gerçek hayatta büyük bir ihtimalle hareket etme ve seyahat etme kabiliyetini bir süreliğine de olsun yitirmiş olacaktır. Rüya sahibi aynı zamanda kendini dış dünyadan izole etmiş ve yalnızlaşmıştır. Zindana girdiğini tek gören kişi dışlanır ya da bir konuda yardımsız bırakılır ve kendini çaresiz hisseder. Rüyada zindana giren yaşadığı bir duruma karşı hiçbir şey yapamama, kontrolü kaybetmek ya da elleri kolları bağlı kalmak gibi duyguları hisseder. Kısacası, rüyasında zindana giren kişi çaresiz ve dışarıdan gelecek bir müdahaleye muhtaç kalan kişidir.

Rüyada zindana hapsolan kişi “kurban zihniyeti” ne saplanmış kişidir. Yaşadığımız bir durumda yapabilecek hiçbir şeyimiz yokmuş gibi hareketsiz ve çaba sarf etmeden sadece başkalarından gelecek hamlelere ve yardıma muhtaç bir hayat sürdüğümüzde çokça görürüz bu rüyayı. Bu rüyayı gören kişi hayatının kontrolünün kendi ellerinde olduğuna henüz inanamamış kişidir. Çünkü rüyasında zindana giren kişi aslında istediği yere gidemeyen, istediği yerde olamayan ve istediğini yapamayan özgürlüğü kısıtlanmış kişidir.

Zindan rüyaları bazen kişinin hayatına aşırı müdahale olması, aşırı kontrol edilme hissi dolayısıyla hayatın gidişatını kendi istediği yöne doğru götürememe hissini yansıtır. Bu rüyayı gören kişinin hayatı büyük bir ihtimalle kendi istediği yöne doğru değil başkalarının (kendisini zindana hapsedenlerin) istediği yöne doğru ilerlemektedir.

Kendimiz de dahil olabilecek şekilde çevremizdeki tüm çaresiz ve güçsüz kişiler rüyada bize zindandaki tutuklular ve mahkumlar olarak görülürler. Tutuklu ve mahkumlar aynı zamanda geçmişte yapmış oldukları hataların ya da yanlışların bedellerini özgürlüklerini kaybederek ödemekte olan kişilerdir. Bilinçaltımız bize aslında tutukluları “cezasını çekenler” olarak gösterir. Rüyasında kendini tutuklu gören kişi belki de geçmişte yaptığı bir şeylerden vicdan azabı çekmekte ya da şu an yaşadıklarının aslında geçmişte yaptıklarının sonuçları olduğunu düşünmektedir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page