top of page

Rüyada zirve görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Zirve

 • İtibar

 • Amaçlar

 • İstekler

 • Arzular

 • Hayaller

 • Umutlar

 • Uzaklık

 • Mesafe

 • Gurbet

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Uzaktakiler

 • Gurbete gidiş

 • Ufuktaki zafer

 • Kürsüye çıkmak

 • Uzun vadeli planlar

 • Geleceğe dair umutlar

 • Yüksek zirvedeki bir zat

 • Uzak diyarlardan gelecek haberler

Rüyada zirve görmek ne anlama gelir?

Rüyada zirve en genel anlamıyla ulaşmak istediğimiz tepe noktaların temsilcisidir. Rüyada yüksek zirvelere bakan aslında amaçlarına, hayallerine ve ulaşmak istediği noktaya bakar. Zirveler ayrıca rüya sahibinin geleceğe dair umutları, hayalleri ve arzularının temsilcisidir.

Rüyada zirve bilinçaltındaki birincilik dürtüsü ile ilgilidir. Zirveye bakan kişi aslında en iyi olmak istemekte ve baktığı zirve kendisi için birinciliği temsil eden yer olmaktadır. Bu rüyayı gören kişiliğini, öz güvenini ya da kariyerini daha yükseğe çıkarma arzusu içindedir. Rüyasında zirveyi gören kişi bilmelidir ki çok arzu ettiği o birincilik kendisi için mümkündür fakat rüyada zirve ile kişi arasındaki her obje aslında rüya sahibinin aşması gereken bir engeli temsil eder. Bu rüyayı en iyi yorumlama şekli zirvenin rüya sahibinden ne kadar uzakta olduğuna ve arada kaç obje olduğuna ayrıca bu objelerin (engellerin) ne kadar büyük olduğuna dikkat etmek gerekir. Çünkü büyük objeler aşılması gereken büyük engelleri, küçük objeler ise ufak engelleri temsil eder.

 

Rüyada zirveye bakmak ya da zirveye çıkmayı arzu etmek bazen toprak elementinden yani dünyevi olandan kaçmak, bazıları için gerçek hayattan uzaklaşma ve maneviyata yakınlaşma isteğidir. Bazıları zirveyi dağlarda, bazıları bir gökdelenin tepesinde görebilir. Ya da bazı rüyalarda zirve asansörle en tepeye çıkmaktır. Bu tip rüyayı gören kişi belli bir süreliğine dünyevi olandan uzaklaşıp manevi olana yakınlaşabilir. Çünkü rüyada yer gerçekliği ve fiziksel alemi gösteren toprak elementiyle temsil edilir ve topraktan uzaklaşan fiziksel alemden yani yerden uzaklaşır.

Zirve noktalar uzak gelecekte cereyan edecek olaylar hakkında bize ipucu getiren rüyalardır. Fakat rüyada yakınımızdaki zirve noktaları ya da dağların zirvesi çok yakın zamanda olabilecekler hakkında da bilgi içerebilirler. Rüyada uzaktaki dağların zirvesinde deprem, yangın, duman çıkması gibi ya da bazı felaketler olduğunu gören kişi bugün verdiği kararlara ve attığı adımlara dikkat etmelidir. Çünkü bu kişinin bugünkü yaşam tarzı onun geleceğini olumsuz etkilemekte hatta kötürüm bırakmaktadır. Bu rüyayı gören kişi bugün verdiği bir kararın ağır sonuçlarını gelecekte alacaktır.

Rüyada zirve bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da zirveye tırmanma anlamı içerirler. Zirveye bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Zirveler bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.

Rüyada zirve aynı zamanda güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim zirveyi görüyorum, o halde oraya gidebilirim” demelidir. Rüyasında zirveye ve dağlara bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki zirve gerçek hayatta ne kadar zirveye tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

Rüyada zirveye çıkmak

Rüyada uzaktaki dağların zirveleri:

Rüyada uzaktaki dağların zirveleri uzun vadeli planların, gelecekte bize sunulacakların ya da uzaklardan gelecek haberlerin temsilcisi olabilirler. Uzaktaki dağların zirvesine bakan aslında uzaklara bakar. Bu uzaklık bazen zaman olarak bize hala uzak olanlar bazen mesafe olarak uzakta bulunanlar, gurbettekiler ya da başka şehirde ya da ülkede yaşayanları temsil ediyor olabilir. Rüyasında dağın zirvesinin yandığını, dağdan duman çıktığını ya da orada kötü bir şeyler olduğunu gören uzaktan üzücü bir haber alabilir. Dağların zirvesinin güzel ve yemyeşil olması ya da çiçekler bulunması da gurbetten gelecek sevinçtir.

Rüyada uzakta yüksek dağların zirvelerini gören gelecekte büyük başarılara imza atabilecek kapasiteye sahip kişidir. Fakat yine de bugün attığı adımlara ve verdiği kararlara dikkat etmelidir. Uzaktaki dağların zirvesinin yüksekliği aslında kişinin kariyerinde ne kadar yükselme kapasitesine sahip olduğu hakkında bilgi sunar. Zirveleri belirgin dağlar gelecekte bir şirketin başına geçmek ya da bir alanda en iyi olmak olarak yorumlanır. Bir siyasetçi bu rüyayı görürse en büyük olur.

Rüyada zirveye tırmanmak, dağa çıkmak ya da bir dağın veya gökdelenin zirvesine tırmanmak gerçek hayatta yükselmek ve zirveye tırmanmakla alakalıdır. Bu rüya bazen iş arkadaşları arasında sivrilmek ya da bir sınavda herkes sollayarak birinci olmakla da tabir edilebilir. Rüyasında zirveye tırmanan herkesin önüne geçecek bir hamle yapar ve diğerleri içinde yükselir, yücelir. Rüyada zirveye tırmanmak bazen yüksek mevkide bulunan kişi ya da kişilere yapılan ziyaretleri de temsil edebilir. Bir dağın zirvesine tırmanan bazen amirinin, şirket sahibinin ya da yüksek rütbedeki bir siyasetçinin yanına giderek bir ricada bulunabilir.

Rüyada zirveye tırmanmak ya da yukarı istikamette bir yere gitmek aslında gerçek hayatta karşılaşılan zorluklar ve hayatın engebeleriyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi bu tırmanma yolculuğunun ne kadar sürdüğüne dikkat ederek rüyayı yorumlamalıdır. Bazen bu tırmanışlar kişinin çektiği zahmetleri ve bu zahmetlerin ne kadar süre boyunca çekileceği konusunda bilgi sunarlar. Rüyasında bir dağa tırmanıp zirvenin çok yakında olduğunu gören bir işin yüzüp kuyruğuna gelmiştir.

Rüyada dağın ya da dağların zirvesi en tepe noktaların, yüksek rütbede bulunan kişilerin ve yükselmenin temsilcisidir. Bazen dağ zirvesi hayallerin, umutların ve ulaşmak istediğimiz amaçların temsilcisidir. Rüyasında dağın zirvesine bakan kişi aslında ulaşmak istediği bir yere ya da gitmek istediği bir memlekete bakmaktadır. Dağ zirveleri aynı zamanda rüya sahibinin içindeki potansiyel ve yükselme kapasitesi hakkında bilgi sunar. Çok yüksek dağlara bakan kişinin yüksek hayalleri ve umutları vardır fakat yine de bu hayaller onun ulaşamayacağı kadar uzakta değillerdir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page