top of page

Rüyada zombi öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada zombi öldürmek ne anlama gelir?

Rüyalar aleminde zombi ve diğer negatif enerji varlıkları (gölge, şeytan, kara kedi, canavar vs) öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki zombinin durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir zombi daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer zombi yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.


Zombi öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi kötü olanla ve kötülükle savaşı seçmektir. Çünkü, zombi ya da benzeri siyah ya da negatif enerji varlıkları daima davetsiz misafirlerdir ve bizi yenme kapasitesine sahip düşmanlar ya da yaşamımızı zora sokacak sorunları sembolize eder. Bu tip metaforlar bize yaşamımızdaki tamam-devam savaşları hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (zombi tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (zombiyi öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat zombiyi öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Rüyada zombi öldürdüğünü görmek

Zombi öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda kötüye ve kötülüğe karşı yapılan mücadelede kazanmak ve yaşamımızın kontrolünü elimize almanın müjdecisidir ve bu rüyalar daima hayırlıdır. Zombi ve benzeri negatif enerji varlıkları, semboller aleminde kötünün ve kötüye dair her şeyin temsilcileridir. Dolayısıyla zombiyi öldüren kişi kötü bir işe hayır der ve kazanan olur. Bu yüzden zombiyi öldürmek daima iyiye alamettir. Rüyasında zombiyi öldüren kişi negatif güçlere, olumsuz alışkanlıklarına ve düşünce kalıplarına galip gelir.


Rüyamızdaki zombi ve benzeri yaratıklar gölge benliğimiz ve olumsuz güçlere işaret eder. Bu yüzden zombiyi öldürme rüyaları kötülüklerden arınma rüyalarıdır ve daima pozitif işaretlerdir. Rüyasında zombiyi öldüren kişi bir kötülükten ya da musibetten kendini kurtaran kişidir. Zombi rüyada ortaya çıktığında, bu olumsuz etkileri bilinçli farkındalığınıza getirmek için bir fırsat olarak görün, böylece kendinizi bu negatif güçlerin elinden kurtarmak için harekete geçebilirsiniz.

Zombi rüyalar aleminde “korkunç bir şeyle karşılaşma” metaforodur. Zombi öldürdüğümüz rüyalar ise yaşamımıza bu korkunç şeyin girmesine izin vermeme alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında zombiyi öldüren kişi çok kötü ya da hayırsız bir gidişata hayır der ve iyi bir karar vermiş olur. Fakat, bize saldıran ve bizi yok etmeye çalışan bir zombi daima acımasız ya da kötü niyetli bir düşman sembolüdür. Saldıran bir zombiyi öldürmek ise bu düşmanı yenmektir.


Zombi öldürdüğümüz rüyalar negatif duygular, düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Kötü bir şeyin yaşamımıza girmesine izin vermektense onu reddettiğimiz zamanlarda rüyamızda zombi öldürebiliriz. Rüyada bize saldıran zombi karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Zombiyi öldüren bu engeli aşar.

Rüyada saldıran ya da bize karşı bir hamle yapan zombi bazen kötü niyetli düşmanlar, rakipler ve ya da yaşamımızı derinden etkileyecek sorunların habercisidir. Bilinçaltımız sorunun yaşamımıza girecek “kötü bir şey” olduğunu anlatmak amacıyla bizim için rüyamızda zombiyi yaratır. Bu yüzden rüyada bize saldıran zombi kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Zombi belki de partnerimize göz diken bir rakiptir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Zombiyi öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli a da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden zombiyi öldürmek daima iyiye alamettir.


Rüyadaki zombi bazen çok büyük bir sorun ya da bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kapasitemizi zorlayan kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir zombinin ya da kötü bir karakterin bize saldırdığını görürüz. Zombiyi öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.


Zombi öldürdüğümüz rüyalarda zorlu düşmanlarla çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rerkabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de güçlü düşmanlar zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “zombiyi öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.


Zombi öldürdüğümüz rüyalar bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran zombi bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir zombi kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorununuz. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir zombinin kendisine saldırdığını görebilir. Zombiyi öldürürse sorun ortadan kalkar.


Bazen zombi öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran zombi ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki zombiyi öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.

Rüyanızı yazın:

bottom of page