top of page

Rüyada eski sevgiliyi görmek

Lovers

Mesajları:

 • Geçmiş

 • İstikrar

 • Hasret

 • Bağnazlık

 • Öze dönüş

 • Yaşlı kimse

 • Eskiye bağlılık

 • Muhafazakarlık

 • Eski bir arkadaş

 • Güncelleme arzusu

 • Yeniliği reddetmek

 • Kabuğundan çıkamama

Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir?

Eski sevgiliyi gördüğümüz rüyalar en sık karşılaştığımız rüyalar olabilir ve bu tür rüyalar genellikle yaşamımızda artık bize hizmet etmeyen bir şeylerle vedalaşma vakti geldiğinin hatırlatıcısı olabilir. Özellikle de eski sevgilimiz tarafından rüyada takip ediliyor ya da rahatsız ediliyorsanız bu anlam daha şiddetli vurgulanır. Artık kapanması gereken bir sayfa var ve bilinçsiz olarak bu sayfayı kapatmaya direnç gösteriyorsunuz. Yaşamınızda “bitmiş” olan bir şeyi belki de zihinsel boyutta hala devam ettiriyorsunuz bu yüzden eski sevgilimizi rüyanızda gördünüz.

Rüyaların sembolik alemi bizimle arketipler ve semboller diliyle konuşur. Eski sevgilimiz de aslında rüyada karşımıza bir arketip olarak çıkar. Rüyadaki eski sevgilimiz arketipi “bir önceki sistem” metaforudur ve tanıdık ve eski düşünce tarzına dönüşü sembolize eder. Daha önceki yaşam tarzı, hayata bakış açısı, bir şeyi daha önceki gibi yapmak ya da mevcut zihniyetinizde anormalleşmiş bir durumun normale ya da öze dönmesi durumunda  rüyada kendinizi eski sevgilimizle görebilirsiniz.

Rüyada eski sevgili aslında farkında olmasak da bazı karakteristik özellikleriyle ortaya çıkar ve bu özellikler mutlaka günlük yaşamımızda birine ya da bazı durumlara dokunur. Eski eş sadece bir arketiptir ve rüyadaki arketipler insan yaşamının temel temalarını oluşturan evrensel bilinçdışı psişik eğilimlerdir. Arketipler kollektif bilinçaltının bileşenleridir ve insan düşünce ve davranışlarını organize etmeye, yönlendirmeye ve bilgilendirmeye hizmet eder. Sevgilimiz dahil olmak üzere rüyadaki arketiplerin temsil ettikleri, yaşamımızdaki kişiler, olaylar ya da durumlardır.

Rüyada eski sevgilimiz çoğunlukla mevcut durumdaki inançlarınızın, tutumlarınızın ve dünyaya bakış açınızın içinde bulunduğunuz ortama göre eskimiş ya da geçersiz olmasını sembolize edebilir. Bazen yaşamda eskiye veda etmek yeniyi kucaklayabilmeniz için gerekli adımları atmalı ve bir şeylerle vedalaşmalıyız. Eski sevgili aslında rüyada kapanmış bir sayfanın hala yaşamınızda tutulduğuna karşı uyarı içeriyor da olabilir.

Rüyadaki eski sevgili bazen bilinçsiz zihniniz tarafından inşa edilmiş sembolik “bir önceki sistem” metaforudur. Belki de yenilik ya da güncellemeye ihtiyacınız var fakat hala  eski olana bağlısınız ve bir türlü değişimi kucaklayamıyorsunuz. Kendinize şu soruları sorun: rüyadaki eski sevgilimiz ne durumdaydı? rüyanızda tam olarak ne söylüyor ya da ne yapıyordu? Bu rüya sizde harika duygular mı uyandırdı yoksa kasvetli ve karanlık mıydı?

Holding Hands

Eski sevgiliyi gördüğümüz rüyalar iki farklı şekilde yorumlanmalıdır: eski sevgilimiz iyi durumda ise bu genellikle eski sisteme özlem ya da eskisi gibi olma arzusunu temsil eder. Rüyada eski sevgilimiz kötü durumda, hasta ya da başı belada ise bu geçmişin bir türlü size bırakmadığını sembolize eder. Bu rüyaya göre hala geçmişle bağlarınız var ve size 

yaşamda ilerlemekten alıkoyuyor olabilir. Geçmişe olan bağlarınız ve eski olanı bırakamamanız yüzünden evrenin size sunduğu “yeniyi” kabul edemiyor olabilirsiniz.

 

Yaşamda bazen yenilikleri ve güncellemeleri ihmal ederiz ve bu yüzden rüyamızda eski sevgilimizi görebiliriz. Belki de bilinçsiz olarak geçmişte takılı kaldınız (özellikle eski sevgilimiz rüyanızda size rahatsız ediyorsa bu anlam daha da güçlenir). Ya da bir şeyin artık size hizmet etmediğini göremiyor olabilirsiniz. Örneğin, bitmiş bir ilişkinin bittiğini kabullenemiyor olabilir ya da  değişen iş yaşamındaki değişimleri görmeden aynı işi 20 yıl öncesinde yapıldığı gibi yapmaya çalışıyor ve kendinizi başarısızlığa hapsediyor olabilirsiniz.

Rüyada eski sevgiliyi görmek bazen geçmiş bağlantılı bir konunun gündeme gelmesiyle ya da geçmişi hatırlamak ile ilgilidir. Belki geçmiş dönemlerden kalma bir mesele ya da kapandığını sandığınız bir mesele rüyanızda eski sevgilimizi gördüğünüzde gündeme gelebilir. Bu tür rüyalar, içsel duygularımızın çok iyi bir aynasıdır dolayısıyla eski sevgiliyi gördüğümüz rüya eskiden kalma bazı duyguları yansıtıyor da olabilir. Belki de ne kadar uğraşsanız da geçmişten gelen bir konu tekrar tekrar önünüze koyuluyor ve geçmiş bir türlü peşinizi bırakmıyor. Bu rüya sadece rüya sahibi tarafından çözülebilir. Bu tür rüyalarda eski sevgilimizle ilgili hangi ayrıntıların vurgulandığına dikkat ederseniz rüyanızı daha isabetli yorumlayabilirsiniz.

Rüyada eski sevgiliyi görmek ile ilgili diğer içerikler

Rüyada eski sevgiliyle barışmak

Rüyada eski sevgiliyle barışmak rüya sahibi için bilinçaltından gelen geçmişle yüzleşme mesajı olabilir. Rüya sahibi bunu yapmazsa geçmiş sürekli zihninde var olmaya ve kişiyi rahatsız etmeye devam edecektir. Geçmişte bir mesele belki kapatılmış fakat rüya sahibinin zihninde hala kapatılmamış. Özellikle eski bir sevgili sürekli rüyada görülüyor ise bu anlam daha da keskinleşir. Rüya sahibi geçmişteki bu meseleye son noktayı koymalı ve onu zihninden çıkarmalı.

Rüyada eski sevgiliyi görmek

Eski sevgili gördüğümüz rüyalar duygularımıza dokunan rüyalardır. Fakat bitmiş bir ilişkinin ardından eski sevgilinin rüyada görülmesi genellikle kapanmış sayfaların açılması ve geçmişte kalanlarla tekrar yüzleşmenin işaretidir. Evet, bu rüya genellikle duygusal alemimize dokunsa da bazen kariyer hatta parasal konulardaki kapanmış sayfalara atıfta bulunuyor da olabilir.

Yorumlar:

bottom of page