top of page

Rüyada diş görmek

Perfect Smile

Mesajları:

 • Düzen

 • Plan

 • Grup

 • Uyum

 • Nizam

 • Dizilim

 • Akrabalar

 • Hane halkı

 • Yapı taşları

 • Bir grup insan

 • Organizasyon

 • Olaylar zinciri

 • Sağlamlaştırma

 • İşyeri çalışanları

 • Peş peşe gelenler

 • Mükemmeliyetçilik

 • Uzun vadeli planlar

 • Zincirleme reaksiyon

Rüyada diş görmek ne anlama gelir?

Diş gördüğümüz rüyalar kişisel gelişimden kariyere, zihinsel ve ruhsal durumumuzdan parasal durumumuza kadar her anlamı içeriyor olabilirler. Özellikle, en sık gördüğümüz diş düşmesi rüyaları özgüven eksikliği ya da kayıplara işaret edebileceği gibi içinde yaşadığımız hane halkından birileriyle vedalaşacağımız anlamına da gelebilir. Dişler, aynı zamanda gücün ve kendimizi nasıl hissettiğimizin sembolleridir. Bu yüzden, dişlerin durumu aslında rüya sahibinin zihinsel durumuna atıfta bulunur.

Dişlerle ilgili rüyalar rüyanın gidişatına göre farklı anlamlar içerir. Örneğin, dişlerin avucumuza düşmesi kaybettiklerimiz, elimizden çıkan bir miktar para ya da artık bize ait olmayan bir şeyin metaforudur. Bu tür rüyalar genellikle kayıp rüyalarıdır. Özgüven kaybından para kaybına hatta sevdiğimiz birinin kaybına kadar her anlamı içeriyor olabilirler. Rüyada dişleri dökülen kişi kendinden bir şeyler vermek zorunda kalır ve bazen bu rüya zarar etmek ve bir miktar para ödemek zorunda kalmaya işaret edebilir.

Rüyadaki dişler beslenecek yeteneklerimiz ve yenilenen gücün simgesi olarak da karşımıza çıkabilirler. Güzel dişler özgüvenin artması, yeteneklerin artması ve kazancın artmasına işaret ederken kötü ya da çürük dişler (bazen düşen dişler) özgüven kaybı ya da kendimizden bir şeyleri feda edeceğimiz anlamına gelir. Dişlerin durumu aslında rüya sahibinin durumudur. Rüyasında dişleri güzel olan kendini iyi ve güçlü hisseder.

Psikolog C.G. Jung, diş düşürme rüyalarını sembolik oalrak yaşamımızda yeni bir şeyin doğumuna hazırlık olarak görmüştür. Bu rüya yeni bir şeye başlamak için yaptığımız bir temizlik operasyonu işareti olabilir. Önce bir şeyden vazgeçeriz daha sonra yenisi yaşamımıza girer. Belki yeni bir iş, yeni bir ilişki ya da eski ile alakası olmayan yeni bir fırsat kapısının bizim için aralanmış olması. Fakat, değişim her zaman acı verici olacaktır. Yeniyi kucaklamak adına da olsa eskiden vazgeçmek her zaman kolay olmaz.

Rüyada dişlerin kötü durumda olması, dökülmesi ya da hiç olmaması genellikle kendini güvensiz hissetme ve maddi kaynakların azaldığını düşünme alametidir. Örneğin, az geliri olan biri bütün maddi kaynakları tükendiğinde rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü görebilir. Yine bu duruma benzer dişlerin olmaması ya da tümünün dökülmesi rüyaları umudun tükenmesi ile ilişkilendirilir. Örneğin, bir ilişkide umudu tükenen ve ilişkiyi canlandırmanın hiçbir yolu olmadığını düşünen kişi rüyada tüm dişlerini kaybedebilir.

Female white toothy smile

Dişlerin düşmesi rüyası tüm zamanların en popüler rüyalarından biridir. Dişlerin düşmesi, kırılması, kaybolması, çekilmesi, ya da dökülmesi iç refahımız ile ilgili yetersizliğimiz, gücümüzün azalması ve dünyada nasıl hayatta kaldığımızla ile ilgili endişeleri yansıtan rüyalardır. Rüya psikolojisinde diş sembolü iç kontrolümüz ve gücümüzle

ilişkilidir. Rüyada dişler dökülmeye başladığında, kontrolü kaybettiğimizi düşünüyor olabiliriz. Yaşamımızda hoşumuza gitmeyen bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ya da bir şeyleri yavaş yavaş kaybettiğimizi hissettiğimizde bu tür rüyaları görebiliriz.

 

Dişler aynı zamanda yaşamdaki boşluklarımıza atıfta bulunur. Bu yüzden mükemmel dişler geçmişte güzel kararlar vererek tüm boşlukları doldurmuş olmanın huzuruyla bir yaşam sürme alametidir. Rüyasında dişlerinin eksik olduğunu görenin yaşamında bir şeyi mutlaka eksiktir. Bu tür rüyalar bazen maddi kaynak yetersizliği işareti de olabilir.

Örneğin, gelirin bazı faturaları ödemeye yetmiyor olması durumunda rüyamızda bazı dişlerimizin olmadığını görebiliriz. Bu rüyalardaki numerolojik bilgilere dikkat ederseniz rüyanın mesajını daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin, ön iki dişin olmaması: temel 2 ödemenin bu ay yapılamıyor olması anlamına gelebileceği gibi yaşamımızda dolduramadığımız 2 boşluk işareti de olabilir, bu rüya genellikle iki büyük sorunun çözülemiyor olmasıyla alakalıdır.

Dişlerin harika görünüyor olması da bu yorumun tam tersidir. Her şeyin yolunda gitmesi, tüm borçların ödenmesi, maddi kaynakların güzel bir yaşam için yeterli olması gibi. Özellikle, Hollywood yıldızları gibi muhteşem dişlere sahip olan biri şansının açık olduğunu bilmelidir. Çünkü, bilinçsiz zihin aslında bu kişiye yaşamda herşey yolunda mesajı verir. Bu kadar güzel ve muazzam dişler içinda sadece bir dişin olmadığını görmek ise güzel bir yaşam sürmek fakat hala bir şeyin eksik olması anlamına gelebilir. Rüya sahibi bu yorumu en iyi yapacak kişidir.

Rüyada diş görmek ile ilgili diğer içerikler

Rüyada alt dişlerin dökülmesi

Profesyonel rüya analisti ve yazar Lauri Quinn Loewenberg, "Diş rüyası, son zamanlarda iletişim kurma biçiminizle bağlantılı olacak" der. "Ağızla ilgili herhangi bir rüya –(dudaklar, dil, dişler, boğaz) genellikle söylediğimiz şeylerle ilgilidir. Daha doğrusu ne söylediğimiz ve neyi nasıl söylediğimizle ilgili. Bazen ağızdan çıkan bir söz yüzünden bir kayıp vermemiz söz konusu olabilir.

Rüyada dişlerinin olmadığını görmek

Dişlerimizin olmadığını gördüğümüz rüyalar içsel huzurun kaybolması olması, yetersiz ya da güçsüz hissetme rüyalarıdır. İç dünyamızda manevi olarak doldurulması gereken bir boşluk hissettiğimizde bu tip rüyaları görürüz. Bir başka deyişle, biri rüyasında dişlerinin olmadığını görüyorsa bilmelidir ki yaşamda ihtiyaç duyduğu bir şeye sahip değildir. Bilinçaltımız, bu durumu bize “diş kaybı” rüyası senaryosuyla anlatmaya çalışır.

Rüyada yamuk dişler görmek

Rüyada dişlerin yamuk yumuk olması ya da düzgün olmaması yapılan işte kusurlar olması ya da baştan savma ve düzensiz yapılmasının alametidir. Rüyada bembeyaz ve inci gibi dişler her zaman mükemmelliğin ve kusursuzluğun göstergesidir fakat yamuk dişler kötü işçilik veya özenmeden geliştirilen projelere dikkat çeker ...

Rüyada takma diş görmek

Takma diş rüyalarının özünde "yerini doldurmak" ve "eksik olanı gidermek"teması yatar. Rüyada takma diş en genel anlamı itibariyle hayatımızdaki boşlukları doldurmak, aradığını bulmak, vekil atamak ya da kusurları kapatmakla ilgili bilgi içerir. Rüyasında olmayan dişinin yerinde takma diş olduğunu gören aradığı bir şeyi bulur. Ağzının takma dişlerle dolu olduğunu gören ...

Rüyada diş sallanması

Rüyada sallanan diş ya da dişler bir sistemin bütününü olumsuz etkileyen yapı taşlarının simgesidir. Sallanan sistem uyumu ve ahengi bozucu ve tam olarak işlemeyen mekanizmaların temsilcisidir.

Rüyada diş kırılması

Rüyada diş ya da dişlerin kırılması gerçek hayatta kalp kırmak ya da telafi edilmeyecek şekilde zarar vermek ile ilgilidir. Rüyasında dişinin ya da dişlerinin kırıldığını gören kişi bir hata sonucunda zarar görür ve kayıp verir.

Rüyada diş düşmesi

Rüyada diş düşmesi kayıp vermektir. Bu rüyayı görenin para kaybetme ihtimali olduğu gibi sevdiği birini ya da haneden birilerini kaybetmesi olasılığı da bulunur. Bazıları için rüyada diş düşürmek hanede yaşayan biriyle vedalaşmak ...

Rüyada dişlerin dökülmesi

Rüyada diş dökülmesi kayıplara ya da eksikliklere işaret eder. Rüyada görülen diş grubu aslında bir insan grubunu ya da bir organizasyonun bütününü ve uyumunu temsil eder. Bu yüzden rüyada dişlerini dökülmüş gören kişinin hayatından birileri çıkar ya da bir şeyler eksilir.

Rüyada diş çıkarmak

Rüyada diş çıkarmak yeni başlangıçlar yapmak, yeni fırsatlar, yaratıcılığın artması, yenilenen enerji, yeni fikir ve projeler ve sıfırdan başlamakla ilgilidir. Rüyasında ağzında yeni bir diş çıktığını gören yeni bir ...

Rüyada diş çektirmek

Rüyada diş çektirmek vermek, kendinden eksiltmek, kurtulmak ya da hayatından çıkartmak ile ilgilidir. Rüyasında diş çektiren kişi hayatının ufak da olsa bir parçası olan bir şeyi verir, bir şeyden vazgeçer ya da kurtulur.

Rüyada diş görmek

Rüyada diş nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişleri hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen düzgün dişler uyum ve kusursuzluğun bozuk dişler ise uyumsuzluğun ve kusurların temsilcisidir.

Rüyada çürük diş görmek

Rüyada çürük diş görmek eskimiş, bozulmuş, işe yaramayan ya da kullanılmaz hale gelmiş olanın hala hayatımızda tutulması ile ilgili bilgi içerir. Rüyada dişler nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan ...

Rüyada bozuk dişler görmek

Rüyada dişler nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen bozuk dişler düzensizlik, uyumsuzluk, kötü organizasyon ve plansızlık alametidir.

Rüyada beyaz dişler görmek

Rüyada beyaz dişler mükemmelliğin, kusursuzluğun ve gruba uyumun simgesidir. Rüyadaki dişler aslında bir grubu ya da bir grup insanı, bu insanların birbirine karşı durumu, tutumu ya da ...

Yorumlar:

bottom of page